EasyPact 400/630

ThumbnailSKUPriceName
EZC630H4500N13.249.000  5.609.097 MCCB 4P 500A 50kA 415VAC - EZC630H4500N
EZC630H4600N13.249.000  5.609.097 MCCB 4P 600A 50kA 415VAC - EZC630H4600N
EZC400H4320N9.385.000  3.973.234 MCCB 4P 400A 50kA 415VAC - EZC400H4320N
EZC400H4350N9.385.000  3.973.234 MCCB 4P 350A 50kA 415VAC - EZC400H4350N
EZC400H4400N9.759.000  4.131.570 MCCB 4P 400A 50kA 415VAC - EZC400H4400N
EZC630H4400N13.249.000  5.609.097 MCCB 4P 400A 50kA 415VAC - EZC630H4400N
EZC630H3400N9.907.000  4.194.228 MCCB 3P 400A 50kA 415VAC - EZC630H3400N
EZC630H3500N9.907.000  4.194.228 MCCB 3P 500A 50kA 415VAC - EZC630H3500N
EZC630H3600N9.907.000  4.194.228 MCCB 3P 600A 50kA 415VAC - EZC630H3600N
EZC630N4500N12.382.000  5.242.044 MCCB 4P 500A 36kA 415VAC - EZC630N4500N
EZC630N4600N12.382.000  5.242.044 MCCB 4P 600A 36kA 415VAC - EZC630N4600N
EZC400H3320N8.013.000  3.392.384 MCCB 3P 400A 50kA 415VAC - EZC400H3320N
EZC400H3350N8.013.000  3.392.384 MCCB 3P 350A 50kA 415VAC - EZC400H3350N
EZC400H3400N8.013.000  3.392.384 MCCB 3P 400A 50kA 415VAC - EZC400H3400N
EZC630N3500N8.846.000  3.745.043 MCCB 3P 500A 36kA 415VAC - EZC630N3500N
EZC630N3600N8.846.000  3.745.043 MCCB 3P 600A 36kA 415VAC - EZC630N3600N
EZC400N4320N8.771.000  3.713.291 MCCB 4P 400A 36kA 415VAC - EZC400N4320N
EZC400N4350N8.771.000  3.713.291 MCCB 4P 350A 36kA 415VAC - EZC400N4350N
EZC400N4400N9.120.000  3.861.043 MCCB 4P 400A 36kA 415VAC - EZC400N4400N
EZC630N4400N12.382.000  5.242.044 MCCB 4P 400A 36kA 415VAC - EZC630N4400N
EZC400N3400N7.299.000  3.090.105 MCCB 3P 400A 36kA 415VAC - EZC400N3400N
EZC400N3350N7.299.000  3.090.105 MCCB 3P 350A 36kA 415VAC - EZC400N3350N
EZC630N3400N8.846.000  3.745.043 MCCB 3P 400A 36kA 415VAC - EZC630N3400N

Hiển thị 1–4 của 23 kết quả

-58%
13.249.000  5.609.097 
-58%
13.249.000  5.609.097 
-58%
13.249.000  5.609.097 
-58%
9.759.000  4.131.570 
Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956