Bảng giá biến tấn Schneider ATV212 - 2020


Mục 1 2 3 được phân loại theo mã SKU - Mục 4 bao gồm tất cả sản phẩm biến tấn Schneider ATV212 giúp quý khách tiện theo dõi. Quý khách có thể in ra để dễ dàng tham khảo. Chúc quý khách lựa chọn được sản phẩm mình đang tìm! Chân thành cảm ơn!

Hình NhỏMã sản phẩmGiáTên sản phẩm
ATV212HD11M3X47.820.000  22.953.600 Biến tần Schneider ATV212HD11M3X - 11KW 15HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives
ATV212HU75M3X32.490.000  15.595.200 Biến tần Schneider ATV212HU75M3X - 7,5KW 10HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives
ATV212HU55M3X26.360.000  12.652.800 Biến tần Schneider ATV212HU55M3X - 5,5KW 7,5HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives
ATV212HU40M3X21.150.000  10.152.000 Biến tần Schneider ATV212HU40M3X - 4KW 5HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives
ATV212HU30M3X17.510.000  8.404.800 Biến tần Schneider ATV212HU30M3X - 3KW NAHP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives
ATV212HU22M3X14.840.000  7.123.200 Biến tần Schneider ATV212HU22M3X - 2,2KW 3HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives
ATV212HU15M3X13.580.000  6.518.400 Biến tần Schneider ATV212HU15M3X - 1,5KW 1,5HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives
ATV212HD30M3X129.200.000  62.016.000 Biến tần Schneider ATV212HD30M3X - 30KW 40HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives
ATV212HD22M3X98.220.000  47.145.600 Biến tần Schneider ATV212HD22M3X - 22KW 30HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives
ATV212HD18M3X70.790.000  33.979.200 Biến tần Schneider ATV212HD18M3X - 18,5KW 25HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives
ATV212HD15M3X57.860.000  27.772.800 Biến tần Schneider ATV212HD15M3X - 15KW 20HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives
ATV212H075M3X11.450.000  5.496.000 Biến tần Schneider ATV212H075M3X - 0,75KW 1HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives

Hình NhỏMã sản phẩmGiáTên sản phẩm
ATV212WU75N433.890.000  16.267.200 Biến tần Schneider ATV212WU75N4 - 7,5KW 10HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
ATV212WU40N422.800.000  10.944.000 Biến tần Schneider ATV212WU40N4 - 4KW 5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
ATV212WU30N421.510.000  10.324.800 Biến tần Schneider ATV212WU30N4 - 3KW NAHP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
ATV212WU22N420.310.000  9.748.800 Biến tần Schneider ATV212WU22N4 - 2,2KW 3HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
ATV212WU15N417.590.000  8.443.200 Biến tần Schneider ATV212WU15N4 - 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
ATV212WD75N4193.040.000  92.659.200 Biến tần Schneider ATV212WD75N4 - 75KW 100HP 460V TRI IP54 variable speed drives
ATV212WD45N4135.500.000  65.040.000 Biến tần Schneider ATV212WD45N4 - 45KW 60HP 460V TRI IP54 variable speed drives
ATV212WD55N4157.640.000  75.667.200 Biến tần Schneider ATV212WD55N4 - 55KW 75HP 460V TRI IP54 variable speed drives
ATV212WD37N4127.030.000  60.974.400 Biến tần SchneideATV212WD37N4r - 37KW 50HP 460V TRI IP54 variable speed drives
ATV212WD30N4117.920.000  56.601.600 Biến tần Schneider ATV212WD30N4 - 30KW 40HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
ATV212WD22N4110.560.000  53.068.800 Biến tần Schneider ATV212WD22N4 - 22KW 30HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
ATV212WD18N4100.150.000  48.072.000 Biến tần Schneider ATV212WD18N4 - 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
ATV212WD15N477.710.000  37.300.800 Biến tần Schneider ATV212WD15N4 - 15KW 20HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
ATV212WD11N469.740.000  33.475.200 Biến tần Schneider ATV212WD11N4 - 11KW 15HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
ATV212W075N415.920.000  7.641.600 Biến tần Schneider ATV212W075N4 - 0,75KW 1HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
ATV212WU55N427.710.000  13.300.800 Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
ATV212HU75N419.170.000  9.201.600 Biến tần Schneider ATV212HU75N4 - 7,5KW 10HP 480V TRI CEM IP20
ATV212HU55N415.530.000  7.454.400 Biến tần Schneider ATV212HU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP20
ATV212HU40N414.120.000  6.777.600 Biến tần Schneider ATV212HU40N4 - 4KW 5HP 480V TRI CEM IP20
ATV212HU30N413.380.000  6.422.400 Biến tần Schneider ATV212HU30N4 - 3KW NAHP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives
ATV212HU22N412.270.000  5.889.600 Biến tần Schneider ATV212HU22N4 - 2,2KW 3HP 480V TRI CEM IP20
ATV212HU15N410.940.000  5.251.200 Biến tần Schneider ATV212HU15N4 - 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives
ATV212HD55N487.390.000  41.947.200 Biến tần Schneider ATV212HD55N4 - 55KW 75HP 460V TRI IP20 variable speed drives
ATV212HD75N4102.180.000  49.046.400 Biến tần Schneider ATV212HD75N4 - 75KW 100HP 460V TRI IP20 variable speed drives
ATV212HD37N462.540.000  30.019.200 Biến tần Schneider ATV212HD37N4 - 37KW 50HP 460V TRI IP20 variable speed drives
ATV212HD45N472.380.000  34.742.400 Biến tần Schneider ATV212HD45N4 - 45KW 60HP 460V TRI IP20 variable speed drives
ATV212HD30N450.820.000  24.393.600 Biến tần Schneider ATV212HD30N4 - 30KW 40HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives
ATV212HD22N4S42.600.000  20.448.000 Biến tần Schneider ATV212HD22N4S - SLIM VERSION 22KW 30HP 480V TRI C
ATV212HD22N447.090.000  22.603.200 Biến tần Schneider ATV212HD22N4 - 22KW 30HP 480V TRI CEM IP20
ATV212HD18N435.300.000  16.944.000 Biến tần Schneider ATV212HD18N4 - 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives
ATV212HD15N428.460.000  13.660.800 Biến tần Schneider ATV212HD15N4 - 15KW 20HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives
ATV212H075N49.900.000  4.752.000 Biến tần Schneider ATV212H075N4 - 0,75KW 1HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives
ATV212HD11N421.260.000  10.204.800 Biến tần Schneider ATV212HD11N4 - 11KW 15HP 480V TRI CEM IP20

Hình NhỏMã sản phẩmGiáTên sản phẩm
ATV212WU75N4C50.690.000  24.331.200 Biến tần Schneider ATV212WU75N4C - 7,5KW 10HP 480V TRI CEM IP54 VARI
ATV212WU40N4C42.220.000  20.265.600 Biến tần Schneider ATV212WU40N4C - 4KW 5HP 480V TRI CEM IP54 VARIABL
ATV212WU55N4C45.890.000  22.027.200 Biến tần Schneider ATV212WU55N4C - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 VAR
ATV212WU30N4C40.990.000  19.675.200 Biến tần Schneider ATV212WU30N4C - 3KW NAHP 480V TRI CEM IP54 VARIAB
ATV212WU22N4C38.270.000  18.369.600 Biến tần Schneider ATV212WU22N4C - 2,2KW 3HP 480V TRI CEM IP54 VARIA
ATV212WU15N4C36.610.000  17.572.800 Biến tần Schneider ATV212WU15N4C - 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP54 VARIA
ATV212WD75N4C288.290.000  138.379.200 Biến tần Schneider ATV212WD75N4C - 75KW 100HP 460V TRI IP54 VARIABLE
ATV212WD55N4C274.560.000  131.788.800 Biến tần Schneider ATV212WD55N4C - 55KW 75HP 460V TRI IP54 VARIABLE
ATV212WD45N4C235.900.000  113.232.000 Biến tần Schneider ATV212WD45N4C - 45KW 60HP 460V TRI IP54 VARIABLE
ATV212WD37N4C214.450.000  102.936.000 Biến tần Schneider ATV212WD37N4C - 37KW 50HP 460V TRI IP54 VARIABLE
ATV212WD30N4C195.580.000  93.878.400 Biến tần Schneider ATV212WD30N4C - 30KW 40HP 480V TRI CEM IP54 VARIA
ATV212WD22N4C185.520.000  89.049.600 Biến tần Schneider ATV212WD22N4C - 22KW 30HP 480V TRI CEM IP54 VARIA
ATV212WD18N4C174.220.000  83.625.600 Biến tần Schneider ATV212WD18N4C - 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP54 VAR
ATV212WD11N4C149.360.000  71.692.800 Biến tần Schneider ATV212WD11N4C - 11KW 15HP 480V TRI CEM IP54 VARIA
ATV212WD15N4C161.530.000  77.534.400 Biến tần Schneider ATV212WD15N4C - 15KW 20HP 480V TRI CEM IP54 VARIA
ATV212W075N4C34.970.000  16.785.600 Biến tần Schneider ATV212W075N4C - 0,75KW 1HP 480V TRI CEM IP54 VARI

Hình NhỏMã sản phẩmGiáTên sản phẩm
ATV212WU75N4C50.690.000  24.331.200 Biến tần Schneider ATV212WU75N4C - 7,5KW 10HP 480V TRI CEM IP54 VARI
ATV212WU40N4C42.220.000  20.265.600 Biến tần Schneider ATV212WU40N4C - 4KW 5HP 480V TRI CEM IP54 VARIABL
ATV212WU55N4C45.890.000  22.027.200 Biến tần Schneider ATV212WU55N4C - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 VAR
ATV212WU75N433.890.000  16.267.200 Biến tần Schneider ATV212WU75N4 - 7,5KW 10HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
ATV212WU30N4C40.990.000  19.675.200 Biến tần Schneider ATV212WU30N4C - 3KW NAHP 480V TRI CEM IP54 VARIAB
ATV212WU40N422.800.000  10.944.000 Biến tần Schneider ATV212WU40N4 - 4KW 5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
ATV212WU22N4C38.270.000  18.369.600 Biến tần Schneider ATV212WU22N4C - 2,2KW 3HP 480V TRI CEM IP54 VARIA
ATV212WU30N421.510.000  10.324.800 Biến tần Schneider ATV212WU30N4 - 3KW NAHP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
ATV212WU15N4C36.610.000  17.572.800 Biến tần Schneider ATV212WU15N4C - 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP54 VARIA
ATV212WU22N420.310.000  9.748.800 Biến tần Schneider ATV212WU22N4 - 2,2KW 3HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
ATV212WD75N4C288.290.000  138.379.200 Biến tần Schneider ATV212WD75N4C - 75KW 100HP 460V TRI IP54 VARIABLE
ATV212WU15N417.590.000  8.443.200 Biến tần Schneider ATV212WU15N4 - 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
ATV212WD75N4193.040.000  92.659.200 Biến tần Schneider ATV212WD75N4 - 75KW 100HP 460V TRI IP54 variable speed drives
ATV212WD55N4C274.560.000  131.788.800 Biến tần Schneider ATV212WD55N4C - 55KW 75HP 460V TRI IP54 VARIABLE
ATV212WD45N4135.500.000  65.040.000 Biến tần Schneider ATV212WD45N4 - 45KW 60HP 460V TRI IP54 variable speed drives
ATV212WD45N4C235.900.000  113.232.000 Biến tần Schneider ATV212WD45N4C - 45KW 60HP 460V TRI IP54 VARIABLE
ATV212WD55N4157.640.000  75.667.200 Biến tần Schneider ATV212WD55N4 - 55KW 75HP 460V TRI IP54 variable speed drives
ATV212WD37N4127.030.000  60.974.400 Biến tần SchneideATV212WD37N4r - 37KW 50HP 460V TRI IP54 variable speed drives
ATV212WD37N4C214.450.000  102.936.000 Biến tần Schneider ATV212WD37N4C - 37KW 50HP 460V TRI IP54 VARIABLE
ATV212WD30N4117.920.000  56.601.600 Biến tần Schneider ATV212WD30N4 - 30KW 40HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
ATV212WD30N4C195.580.000  93.878.400 Biến tần Schneider ATV212WD30N4C - 30KW 40HP 480V TRI CEM IP54 VARIA
ATV212WD22N4110.560.000  53.068.800 Biến tần Schneider ATV212WD22N4 - 22KW 30HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
ATV212WD22N4C185.520.000  89.049.600 Biến tần Schneider ATV212WD22N4C - 22KW 30HP 480V TRI CEM IP54 VARIA
ATV212WD18N4100.150.000  48.072.000 Biến tần Schneider ATV212WD18N4 - 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
ATV212WD18N4C174.220.000  83.625.600 Biến tần Schneider ATV212WD18N4C - 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP54 VAR
ATV212WD11N4C149.360.000  71.692.800 Biến tần Schneider ATV212WD11N4C - 11KW 15HP 480V TRI CEM IP54 VARIA
ATV212WD15N477.710.000  37.300.800 Biến tần Schneider ATV212WD15N4 - 15KW 20HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
ATV212WD15N4C161.530.000  77.534.400 Biến tần Schneider ATV212WD15N4C - 15KW 20HP 480V TRI CEM IP54 VARIA
ATV212W075N4C34.970.000  16.785.600 Biến tần Schneider ATV212W075N4C - 0,75KW 1HP 480V TRI CEM IP54 VARI
ATV212WD11N469.740.000  33.475.200 Biến tần Schneider ATV212WD11N4 - 11KW 15HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
ATV212W075N415.920.000  7.641.600 Biến tần Schneider ATV212W075N4 - 0,75KW 1HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
ATV212WU55N427.710.000  13.300.800 Biến tần Schneider ATV212WU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP54 variable speed drives
ATV212HU75N419.170.000  9.201.600 Biến tần Schneider ATV212HU75N4 - 7,5KW 10HP 480V TRI CEM IP20
ATV212HU55N415.530.000  7.454.400 Biến tần Schneider ATV212HU55N4 - 5,5KW 7,5HP 480V TRI CEM IP20
ATV212HU40N414.120.000  6.777.600 Biến tần Schneider ATV212HU40N4 - 4KW 5HP 480V TRI CEM IP20
ATV212HU30N413.380.000  6.422.400 Biến tần Schneider ATV212HU30N4 - 3KW NAHP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives
ATV212HU22N412.270.000  5.889.600 Biến tần Schneider ATV212HU22N4 - 2,2KW 3HP 480V TRI CEM IP20
ATV212HU15N410.940.000  5.251.200 Biến tần Schneider ATV212HU15N4 - 1,5KW 2HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives
ATV212HD55N487.390.000  41.947.200 Biến tần Schneider ATV212HD55N4 - 55KW 75HP 460V TRI IP20 variable speed drives
ATV212HD75N4102.180.000  49.046.400 Biến tần Schneider ATV212HD75N4 - 75KW 100HP 460V TRI IP20 variable speed drives
ATV212HD37N462.540.000  30.019.200 Biến tần Schneider ATV212HD37N4 - 37KW 50HP 460V TRI IP20 variable speed drives
ATV212HD45N472.380.000  34.742.400 Biến tần Schneider ATV212HD45N4 - 45KW 60HP 460V TRI IP20 variable speed drives
ATV212HD30N450.820.000  24.393.600 Biến tần Schneider ATV212HD30N4 - 30KW 40HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives
ATV212HD22N4S42.600.000  20.448.000 Biến tần Schneider ATV212HD22N4S - SLIM VERSION 22KW 30HP 480V TRI C
ATV212HD22N447.090.000  22.603.200 Biến tần Schneider ATV212HD22N4 - 22KW 30HP 480V TRI CEM IP20
ATV212HD18N435.300.000  16.944.000 Biến tần Schneider ATV212HD18N4 - 18,5KW 25HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives
ATV212HD15N428.460.000  13.660.800 Biến tần Schneider ATV212HD15N4 - 15KW 20HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives
ATV212H075N49.900.000  4.752.000 Biến tần Schneider ATV212H075N4 - 0,75KW 1HP 480V TRI CEM IP20 variable speed drives
ATV212HD11N421.260.000  10.204.800 Biến tần Schneider ATV212HD11N4 - 11KW 15HP 480V TRI CEM IP20
ATV212HD11M3X47.820.000  22.953.600 Biến tần Schneider ATV212HD11M3X - 11KW 15HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives
ATV212HU75M3X32.490.000  15.595.200 Biến tần Schneider ATV212HU75M3X - 7,5KW 10HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives
ATV212HU55M3X26.360.000  12.652.800 Biến tần Schneider ATV212HU55M3X - 5,5KW 7,5HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives
ATV212HU40M3X21.150.000  10.152.000 Biến tần Schneider ATV212HU40M3X - 4KW 5HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives
ATV212HU30M3X17.510.000  8.404.800 Biến tần Schneider ATV212HU30M3X - 3KW NAHP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives
ATV212HU22M3X14.840.000  7.123.200 Biến tần Schneider ATV212HU22M3X - 2,2KW 3HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives
ATV212HU15M3X13.580.000  6.518.400 Biến tần Schneider ATV212HU15M3X - 1,5KW 1,5HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives
ATV212HD30M3X129.200.000  62.016.000 Biến tần Schneider ATV212HD30M3X - 30KW 40HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives
ATV212HD22M3X98.220.000  47.145.600 Biến tần Schneider ATV212HD22M3X - 22KW 30HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives
ATV212HD18M3X70.790.000  33.979.200 Biến tần Schneider ATV212HD18M3X - 18,5KW 25HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives
ATV212HD15M3X57.860.000  27.772.800 Biến tần Schneider ATV212HD15M3X - 15KW 20HP 240VTRI ss CEM IP20 variable speed drives
ATV212H075M3X11.450.000  5.496.000 Biến tần Schneider ATV212H075M3X - 0,75KW 1HP ss CEM 240VTRI IP20 variable speed drives

Hiển thị 1–4 của 61 kết quả

-52%
Hết hàng
50.690.000  24.331.200 
Liên hệ đặt hàng
-52%
Hết hàng
33.890.000  16.267.200 
Liên hệ đặt hàng
-52%
Hết hàng
45.890.000  22.027.200 
Liên hệ đặt hàng
-52%
Hết hàng
42.220.000  20.265.600 
Liên hệ đặt hàng
Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956