Quạt tủ điện

ThumbnailSKUPriceName
GX9803.20078.000  66.300 Lưới lọc bụi quạt hút GX9803.200
GX9802.20064.000  54.400 Lưới lọc bụi quạt hút GX9802.200
GX9807.200200.000  170.000 Lưới lọc bụi quạt hút GX9807.200
GX9806.200250.000  212.500 Lưới lọc bụi quạt hút GX9806.200
GX9805.200180.000  153.000 Lưới lọc bụi quạt hút GX9805.200
GX9804.200105.000  89.250 Lưới lọc bụi quạt hút GX9804.200
ThumbnailSKUPriceName
GX-22025.000  23.750 Lưới quạt hút GX-220
GX-12011.500  10.925 Lưới quạt hút GX-120
GX-17018.500  17.575 Lưới quạt hút GX-170
GX-929.500  9.025 Lưới quạt hút GX-92
GX-808.000  7.600 Lưới quạt hút GX-80
ThumbnailSKUPriceName
GX100.230260.000  221.000 Quạt hút bao gồm lưới lọc GX100.230
GX600.2302.500.000  2.125.000 Quạt hút bao gồm lưới lọc GX600.230
GX500.2301.700.000  1.445.000 Quạt hút bao gồm lưới lọc GX500.230
GX400.230780.000  663.000 Quạt hút bao gồm lưới lọc GX400.230
GX300.230350.000  297.500 Quạt hút bao gồm lưới lọc GX300.230
GX200.230280.000  266.000 Quạt hút bao gồm lưới lọc GX200.230
GR280A22.550.000  2.167.500 Quạt hút 200/240VAC 280X81 GR280A2
GR250A2-T2.150.000  2.042.500 Quạt hút 200/240VAC 250X81 GR250A2-T
GR335A24.100.000  3.895.000 Quạt hút 200/240VAC 355X147 GR335A2
GR225A2-T2.100.000  1.785.000 Quạt hút 200/240VAC 225X75 GR225A2-T
GR190A2-T1.900.000  1.805.000 Quạt hút 200/240VAC 190X61 GR190A2-T
GR133A21.500.000  1.275.000 Quạt hút 200/240VAC 133X62 GR133A2
GN120B2220.000  187.000 Quạt hút 200/240VAC 120X120X38 GN120B2
GN80A2190.000  161.500 Quạt hút 200/240VAC 80X80X25 GN80A2
GN170D2480.000  408.000 Quạt hút 200/240VAC 172X150X51 GN170D2
GN220F2C1.100.000  935.000 Quạt hút 200/240VAC 200X60 GN220F2C
GN92A2190.000  161.500 Quạt hút 200/240VAC 92X92X25 GN92A2

Showing 1–4 of 28 results

-15%
-15%
-15%
-15%
Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956