Bảng giá biến tần Schneider ATV610

ThumbnailSKUPriceName
ATV610U40N4 9.261.000 Biến tần Schneider ATV610U40N4 - IP20 4kW 380/415V
ATV610U55N4 9.836.400 Biến tần Schneider ATV610U55N4 - IP20 5.5kW 380/415V
ATV610U75N4 10.672.200 Biến tần Schneider ATV610U75N4 - IP20 7.5kW 380/415V
ATV610U07N4 7.938.000 Biến tần Schneider ATV610U07N4 - IP20 0.75kW 380/415V
ATV610U15N4 8.248.800 Biến tần Schneider ATV610U15N4 - IP20 1.5kW 380/415V
ATV610U22N4 8.601.600 Biến tần Schneider ATV610U22N4 - IP20 2.2kW 380/415V
ATV610U30N4 8.908.200 Biến tần Schneider ATV610U30N4 - IP20 3kW 380/415V
ATV610D55N4 32.247.600 Biến tần Schneider ATV610D55N4 - IP20 55kW 380/415V
ATV610D75N4 38.694.600 Biến tần Schneider ATV610D75N4 - IP20 75kW 380/415V
ATV610D90N4 42.705.600 Biến tần Schneider ATV610D90N4 - IP20 90kW 380/415V
ATV610D30N4 18.286.800 Biến tần Schneider ATV610D30N4 - IP20 30kW 380/415V
ATV610D37N4 22.806.000 Biến tần Schneider ATV610D37N4 - IP20 37kW 380/415V
ATV610D45N4 25.586.400 Biến tần Schneider ATV610D45N4 - IP20 45kW 380/415V
ATV610D15N4 12.667.200 Biến tần Schneider ATV610D15N4 - IP20 15kW 380/415V
ATV610D22N4 14.876.400 Biến tần Schneider ATV610D22N4 - IP20 22kW 380/415V
ATV610D18N4 14.061.600 Biến tần Schneider ATV610D18N4 - IP20 18.5kW 380/415V
ATV610C13N4 65.536.800 Biến tần Schneider ATV610C13N4 - IP20 132kW 380/415V
ATV610C16N4 73.781.400 Biến tần Schneider ATV610C16N4 - IP20 160kW 380/415V
ATV610D11N4 11.907.000 Biến tần Schneider ATV610D11N4 - IP20 11kW 380/415V
ATV610C11N4 60.648.000 Biến tần Schneider ATV610C11N4 - IP20 110kW 380/415V

Hiển thị 1–5 của 20 kết quả

Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956