BÁN CHẠY NHẤT

Acti 9-C120N-C120Hxem thêm

-44%
2.525.600 
-44%
2.682.400 
-44%
2.044.000 
-44%
2.077.600 
-44%
2.424.800 
-44%
2.452.800 
-44%
1.355.200 
-44%
1.456.000 

Acti 9-C60H DCxem thêm

-44%
868.000 
-44%
868.000 
-44%
890.400 
-44%
1.041.600 
-44%
1.248.800 
-44%
800.800 
-44%
800.800 
-44%
800.800 

Acti 9-Contactor iCTxem thêm

Acti 9-Electrical Auxiliary&Vigi Modulexem thêm

-44%
3.438.400 
-44%
3.057.600 
-44%
2.139.200 
-44%
2.996.000 
-44%
2.340.800 
-44%
1.635.200 
-44%
3.544.800 
-44%
2.217.600 

Acti 9-iC60H-iC60Lxem thêm

-44%
2.172.800 
-44%
1.702.400 
-44%
2.049.600 
-44%
1.400.000 
-44%
1.428.000 
-44%
1.517.600 
-44%
1.209.600 
-44%
1.512.000 

Acti 9-Impulse relay iTL & Isolating Switch iSWxem thêm

Acti 9-STIxem thêm

-38%
3.869.077 
-38%
3.567.947 
-41%
1.590.812 
-38%
2.230.982 
-38%
2.710.166 

Easy9-MCBxem thêm

-41%
343.128 
-41%
44.370 
-41%
124.236 
-41%
343.128 
-41%
44.370 
-41%
207.060 
-41%
319.464 
-41%
65.076 
Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956