Thang cáp

ThumbnailSKUPriceName
te-deu-thang-mang-capICLT7003M10129.500 Tê đều thang cáp sơn tĩnh điện,rộng: 300 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
ICLB7025M10117.500 Thang cáp sơn tĩnh điện, rộng: 250 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
ICLB7003M10121.900 Thang cáp sơn tĩnh điện, rộng: 300 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
noi-thang-mangIASA70M107.600 Nối thang cáp/máng cáp sơn tĩnh điện, cao: 70mm dày: 1mm
te-deu-thang-mang-capICDT7001M10120.500 Tê đều máng cáp sơn tĩnh điện,rộng: 100 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
te-deu-thang-mang-capICDT7015M10135.500 Tê đều máng cáp sơn tĩnh điện,rộng: 150 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
te-deu-thang-mang-capICLT7025M10120.500 Tê đều thang cáp sơn tĩnh điện,rộng: 250 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
IASC15M1055.800 Nắp máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 150 x dày:1mm.
nap-te-deu-mangIASTRC01M1079.800 Nắp tê đều máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 100 x dày: 1mm.
nap-te-deu-mangIASTRC15M1093.300 Nắp tê đều máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 150 x dày: 1mm.
IASC01M1040.800 Nắp máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 100 x dày:1mm.
nap-co-ngoai-mangIASOC01M1045.200 Nắp co ngoài máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 100 x dày: 1mm.
nap-co-ngoai-mangIASOC15M1052.800 Nắp co ngoài máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 150 x dày: 1mm.
nap-co-trong
co-trong-thang-capco-trong-mang-cap
IASIC01M1045.200 Nắp co trong máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 100 x dày: 1mm.
nap-co-trongIASIC15M1052.800 Nắp co trong máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 150 x dày: 1mm.
ke-thang-mang-capIASL1015M3027.200 Ke thang, máng cáp sơn tĩnh điện W:100-150, dày: 3mm
ICDB7001M1085.000 Máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 100 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
ICDB7015M1099.300 Máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 150 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
nap-thang-co-ngang-mang- 90IASEC01M1043.800 Nắp co ngang 90 máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 100 x dày: 1mm.
nap-thang-co-ngang-mang- 90IASEC15M1054.200 Nắp co ngang 90 máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 150 x dày: 1mm.
ke-thang-mang-cap
ke-thang-mang-cap
IASL20M3034.800 Ke thang, máng cáp sơn tĩnh điện W:250, dày: 3mm
ke-thang-mang-capIASL30M3037.800 Ke thang, máng cáp sơn tĩnh điện W:300, dày: 3mm
co-ngang-thang-90ICLE7003M10141.500 Co ngang 90 thang cáp sơn tĩnh điện,rộng: 300 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
co-ngoai-thangICLO7025M10144.500 Co ngoài thang cáp sơn tĩnh điện,rộng: 250 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
co-ngoai-thangICLO7003M10153.500 Co ngoài thang cáp sơn tĩnh điện,rộng: 300 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
co-trong-thang-capICLI7025M10144.500 Co trong thang cáp sơn tĩnh điện,rộng: 250 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
co-trong-thang-capICLI7003M10153.500 Co trong thang cáp sơn tĩnh điện,rộng: 300 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
co-ngang-thang-90ICLE7025M10130.900 Co ngang 90 thang cáp sơn tĩnh điện,rộng: 250 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
LD-W350xH100xT1.2Liên hệ: 0912.434.956THANG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆN 350×100 DÀY 1.2 - LD-W350xH100xT1.2
T-W100xW100xW100xH50xT1Liên hệ: 0912.434.956CÚT NỖI T THANG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆN 100×50 DÀY 1.0 - T-W100xW100xW100xH50xT1
CH-W100xW100xW100xW100xH50xT1Liên hệ: 0912.434.956CÚT NỐI X THANG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆN 100×50 DÀY 1.0 - CH-W100xW100xW100xW100xH50xT1
BH-W100xH50xT1xA90Liên hệ: 0912.434.956CÚT NỐI L NGANG THANG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆN 100×50 DÀY 1.0 - BH-W100xH50xT1xA90
CX-W100xH50xT1Liên hệ: 0912.434.956CO XUỐNG CX THANG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆN 100×50 DÀY 1.0 - CX-W100xH50xT1
CL-W100xH50xT1Liên hệ: 0912.434.956CO LÊN CL THANG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆN 100×50 DÀY 1.0 - CL-W100xH50xT1

Hiển thị 1–4 của 34 kết quả

Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956