Thang cáp

ThumbnailSKUPriceName
te-deu-thang-mang-capICLT7003M10122.900  104.465 Tê đều thang cáp sơn tĩnh điện,rộng: 300 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
ICLB7025M10111.500  94.775 Thang cáp sơn tĩnh điện, rộng: 250 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
ICLB7003M10115.800  98.430 Thang cáp sơn tĩnh điện, rộng: 300 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
noi-thang-mangIASA70M107.200  6.120 Nối thang cáp/máng cáp sơn tĩnh điện, cao: 70mm dày: 1mm
te-deu-thang-mang-capICDT7001M10114.300  97.155 Tê đều máng cáp sơn tĩnh điện,rộng: 100 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
te-deu-thang-mang-capICDT7015M10128.600  109.310 Tê đều máng cáp sơn tĩnh điện,rộng: 150 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
te-deu-thang-mang-capICLT7025M10114.300  97.155 Tê đều thang cáp sơn tĩnh điện,rộng: 250 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
IASC15M1052.900  44.965 Nắp máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 150 x dày:1mm.
nap-te-deu-mangIASTRC01M1075.800  64.430 Nắp tê đều máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 100 x dày: 1mm.
nap-te-deu-mangIASTRC15M1088.600  75.310 Nắp tê đều máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 150 x dày: 1mm.
IASC01M1038.600  32.810 Nắp máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 100 x dày:1mm.
nap-co-ngoai-mangIASOC01M1042.900  36.465 Nắp co ngoài máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 100 x dày: 1mm.
nap-co-ngoai-mangIASOC15M1057.200  48.620 Nắp co ngoài máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 150 x dày: 1mm.
nap-co-trongIASIC01M1042.900  36.465 Nắp co trong máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 100 x dày: 1mm.
nap-co-trongIASIC15M1050.000  42.500 Nắp co trong máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 150 x dày: 1mm.
ke-thang-mang-capIASL40M3035.800  30.430 Ke thang, máng cáp sơn tĩnh điện W:400, dày: 3mm. ( dùng cho thang,máng cáp W: 300)
ICDB7001M1081.500  69.275 Máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 100 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
ICDB7015M1094.300  80.155 Máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 150 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
nap-thang-co-ngang-mang- 90IASEC01M1041.500  35.275 Nắp co ngang 90 máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 100 x dày: 1mm.
nap-thang-co-ngang-mang- 90IASEC15M1051.500  43.775 Nắp co ngang 90 máng cáp sơn tĩnh điện, rộng: 150 x dày: 1mm.
ke-thang-mang-capIASL25M3025.800  21.930 Ke thang, máng cáp sơn tĩnh điện W:250, dày: 3mm. ( dùng cho thang,máng cáp W: 100-150)
ke-thang-mang-capIASL35M3032.900  27.965 Ke thang, máng cáp sơn tĩnh điện W:350, dày: 3mm. ( dùng cho thang,máng cáp W: 250)
co-ngang-thang-90ICLE7003M10134.300  114.155 Co ngang 90 thang cáp sơn tĩnh điện,rộng: 300 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
co-ngoai-thangICLO7025M10137.200  116.620 Co ngoài thang cáp sơn tĩnh điện,rộng: 250 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
co-ngoai-thangICLO7003M10145.800  123.930 Co ngoài thang cáp sơn tĩnh điện,rộng: 300 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
co-trong-thang-capICLI7025M10137.200  116.620 Co trong thang cáp sơn tĩnh điện,rộng: 250 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
co-trong-thang-capICLI7003M10145.800  123.930 Co trong thang cáp sơn tĩnh điện,rộng: 300 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
co-ngang-thang-90ICLE7025M10124.300  105.655 Co ngang 90 thang cáp sơn tĩnh điện,rộng: 250 x cao: 70 x dày: 1mm.(không nắp)
LD-W350xH100xT1.2Liên hệ: 0912.434.956THANG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆN 350×100 DÀY 1.2 - LD-W350xH100xT1.2
T-W100xW100xW100xH50xT1Liên hệ: 0912.434.956CÚT NỖI T THANG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆN 100×50 DÀY 1.0 - T-W100xW100xW100xH50xT1
CH-W100xW100xW100xW100xH50xT1Liên hệ: 0912.434.956CÚT NỐI X THANG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆN 100×50 DÀY 1.0 - CH-W100xW100xW100xW100xH50xT1
BH-W100xH50xT1xA90Liên hệ: 0912.434.956CÚT NỐI L NGANG THANG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆN 100×50 DÀY 1.0 - BH-W100xH50xT1xA90
CX-W100xH50xT1Liên hệ: 0912.434.956CO XUỐNG CX THANG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆN 100×50 DÀY 1.0 - CX-W100xH50xT1
CL-W100xH50xT1Liên hệ: 0912.434.956CO LÊN CL THANG CÁP SƠN TĨNH ĐIỆN 100×50 DÀY 1.0 - CL-W100xH50xT1

Showing 1–4 of 34 results

Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956