S-Flexi Series

ThumbnailSKUPriceName
FG1051SB_WE_G1914.000  8.996 Lõi che cầu dao an toàn(Dùng với FG1053_WE) - FG1051SB_WE_G19
FG1053_WE15.000  9.639 Mặt cho 3 thiết bị, size S - FG1053_WE
FG1050_WE15.000  9.639 Mặt cho 1 thiết bị, size M - FG1050_WE
FG1051_WE15.000  9.639 Mặt cho 1 thiết bị, size S - FG1051_WE
FG1052_WE15.000  9.639 Mặt cho 2 thiết bị, size S - FG1052_WE
FG1052MCB_WE_G1918.000  11.567 Mặt cho MCB 2 cực - FG1052MCB_WE_G19
FG1051MCB_WE_G1918.000  11.567 Mặt cho MCB 1 cực - FG1051MCB_WE_G19
FST1054H_WE_G1936.000  23.134 Mặt cho 4 thiết bị, size S - FST1054H_WE_G19
FST1058H_WE_G1936.000  23.134 FST1058H_WE_G19 - FST1058H_WE_G19
ThumbnailSKUPriceName
F50M1_5_WE15.000  9.639 Công tắc 1 chiều 16AX, size S - F50M1_5_WE
F50M1_WE22.000  14.137 Công tắc 1 chiều 16AX, size XS - F50M1_WE
F50M2_WE30.000  19.278 Công tắc 1 chiều 16AX, size M - F50M2_WE
F50_2M1_WE33.000  21.206 Công tắc 2 chiều 16AX, size XS - F50_2M1_WE
F50M4_WE36.000  23.134 Công tắc 1 chiều 16AX, size L - F50M4_WE
F50_2M1_5_WE40.000  25.704 Công tắc 2 chiều 16AX, size S - F50_2M1_5_WE
F50_2M2_WE41.000  26.347 Công tắc 2 chiều 16AX, size M - F50_2M2_WE
F50_2M4_WE45.000  28.917 Công tắc 2 chiều 16AX, size L - F50_2M4_WE
F50BPM4_WE52.000  33.415 Nút nhấn chuông 10A, size L - F50BPM4_WE
F50MIA1_5_WE133.000  85.466 Công tắc trung gian 10AX, size S - F50MIA1_5_WE
ThumbnailSKUPriceName
F30426USM_WE_G1928.000  17.993 Ổ cắm đơn 2 chấu 10A, size S - F30426USM_WE_G19
F1426USM_WE_G1960.000  38.556 Ổ cắm đơn 2 chấu 10A, size M - F1426USM_WE_G19
F1426UESM_WE_G1980.000  51.408 Ổ cắm đơn 3 chấu 16A, size M - F1426UESM_WE_G19
F1426UAM_WE80.000  51.408 Ổ cắm đơn đa năng 13A, size M - F1426UAM_WE
F1426UEST2M_G1980.000  51.408 Ổ cắm đôi 3 chấu 16A, size L - F1426UEST2M_G19
ThumbnailSKUPriceName
F30TVSM_WE_G1960.000  38.556 Ổ cắm TV, size S - F30TVSM_WE_G19
F50TVM_WE_G1962.000  39.841 Ổ cắm TV, size M - F50TVM_WE_G19
F30R4M_WE_G1972.000  46.267 Ổ điện thoại, size S - F30R4M_WE_G19
F50RJ4M_WE_G1994.000  60.404 Ổ điện thoại, size M - F50RJ4M_WE_G19
F30RJ5EM_WE_G19150.000  96.390 Ổ cắm mạng cat5e, size S - F30RJ5EM_WE_G19
F50RJ5EM_WE_G19174.000  111.812 Ổ cắm mạng cat5e, size M - F50RJ5EM_WE_G19
F50RJ8M6_WE_G19200.000  128.520 Ổ cắm mạng cat6, size M - F50RJ8M6_WE_G19

Showing 1–4 of 43 results

Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956