Bảng giá biến tần Schneider ATV930

ThumbnailSKUPriceName
ATV930U75M352.820.000  25.353.600 Biến tần Schneider ATV930U75M3 - IP21 7,5KW 200V/240V
ATV930U55M347.460.000  22.780.800 Biến tần Schneider ATV930U55M3 - IP21 5,5KW 200V/240V
ATV930U30M342.950.000  20.616.000 Biến tần Schneider ATV930U30M3 - IP21 3KW 200V/240V
ATV930U40M344.730.000  21.470.400 Biến tần Schneider ATV930U40M3 - IP21 4KW 200V/240V
ATV930U15M339.590.000  19.003.200 Biến tần Schneider ATV930U15M3 - IP21 1,5KW 200V/240V
ATV930U22M341.580.000  19.958.400 Biến tần Schneider ATV930U22M3 - IP21 2,2KW 200V/240V
ATV930U07M337.490.000  17.995.200 Biến tần Schneider ATV930U07M3 - IP21 0,75KW 200V/240V
ATV930D30M3114.770.000  55.089.600 Biến tần Schneider ATV930D30M3 - IP21 30KW 200V/240V
ATV930D45M3160.970.000  77.265.600 Biến tần Schneider ATV930D45M3 - IP21 45KW 200V/240V
ATV930D15M368.250.000  32.760.000 Biến tần Schneider ATV930D15M3 - IP21 15KW 200V/240V
ATV930D18M375.920.000  36.441.600 Biến tần Schneider ATV930D18M3 - IP21 18,5KW 200V/240V
ATV930D22M383.370.000  40.017.600 Biến tần Schneider ATV930D22M3 - IP21 22KW 200V/240V
ATV930D11M357.650.000  27.672.000 Biến tần Schneider ATV930D11M3 - IP21 11KW 200V/240V
ThumbnailSKUPriceName
ATV930D55M3C206.010.000  98.884.800 Biến tần Schneider ATV930D55M3C - IP00 55KW 200V/240V
ATV930D75M3C216.090.000  103.723.200 Biến tần Schneider ATV930D75M3C - IP00 75KW 200V/240V
ATV930D45M3C128.730.000  61.790.400 Biến tần Schneider ATV930D45M3C - IP21 45KW 200V/240V
ATV930D37M3C115.290.000  55.339.200 Biến tần Schneider ATV930D37M3C - IP21 37KW 200V/240V
ATV930D30M3C103.320.000  49.593.600 Biến tần Schneider ATV930D30M3C - IP21 30KW 200V/240V
ThumbnailSKUPriceName
ATV930D15N452.500.000  25.200.000 Biến tần Schneider ATV930D15N4 - IP21 15KW 400V/480V
ATV930D18N458.380.000  28.022.400 Biến tần Schneider ATV930D18N4 - IP21 18,5KW 400V/480V
ATV930D22N464.160.000  30.796.800 Biến tần Schneider ATV930D22N4 - IP21 22KW 400V/480V
ATV930D11N444.310.000  21.268.800 Biến tần Schneider ATV930D11N4 - IP21 11KW 400V/480V
ATV930U75N437.700.000  18.096.000 Biến tần Schneider ATV930U75N4 - IP21 7,5KW 400V/480V
ATV930U40N431.920.000  15.321.600 Biến tần Schneider ATV930U40N4 - IP21 4KW 400V/480V
ATV930U55N433.920.000  16.281.600 Biến tần Schneider ATV930U55N4 - IP21 5,5KW 400V/480V
ATV930U22N429.720.000  14.265.600 Biến tần Schneider ATV930U22N4 - IP21 2,2KW 400V/480V
ATV930U30N430.660.000  14.716.800 Biến tần Schneider ATV930U30N4 - IP21 3KW 400V/480V
ATV930U07N426.780.000  12.854.400 Biến tần Schneider ATV930U07N4 - IP21 0,75KW 400V/480V
ATV930U15N428.250.000  13.560.000 Biến tần Schneider ATV930U15N4 - IP21 1,5KW 400V/480V
ATV930D90N4139.390.000  66.907.200 Biến tần Schneider ATV930D90N4 - IP21 90KW 400V/480V
ATV930D55N4121.170.000  58.161.600 Biến tần Schneider ATV930D55N4 - IP21 55KW 400V/480V
ATV930D75N4135.030.000  64.814.400 Biến tần Schneider ATV930D75N4 - IP21 75KW 400V/480V
ATV930D30N471.720.000  34.425.600 Biến tần Schneider ATV930D30N4 - IP21 30KW 400V/480V
ATV930D37N485.370.000  40.977.600 Biến tần Schneider ATV930D37N4 - IP21 37KW 400V/480V
ATV930D45N4100.590.000  48.283.200 Biến tần Schneider ATV930D45N4 - IP21 45KW 400V/480V
ATV930C22N4276.510.000  132.724.800 Biến tần Schneider ATV930C22N4 - VSD, 400-480V, 3PH, 220kW, IP-21
ThumbnailSKUPriceName
ATV930D55N4C113.190.000  54.331.200 Biến tần Schneider ATV930D55N4C - IP21 55KW 400V/480V
ATV930D75N4C122.220.000  58.665.600 Biến tần Schneider ATV930D75N4C - IP21 75KW 400V/480V
ATV930D90N4C132.360.000  63.532.800 Biến tần Schneider ATV930D90N4C - IP21 90KW 400V/480V
ATV930C31N4C338.280.000  162.374.400 Biến tần Schneider ATV930C31N4C - VSD, 400-480V, 3PH, 315 kW, IP-21
ATV930C22N4C326.450.000  156.696.000 Biến tần Schneider ATV930C22N4C - VSD, 400-480V, 3PH, 220kW, IP-21
ATV930C25N4C305.590.000  146.683.200 Biến tần Schneider ATV930C25N4C - VSD, 400-480V, 3PH, 250kW, IP-21
ATV930C16N4C235.710.000  113.140.800 Biến tần Schneider ATV930C16N4C - IP00 160KW 400V/480V
ATV930C11N4C170.110.000  81.652.800 Biến tần Schneider ATV930C11N4C - IP00 110KW 400V/480V
ATV930C13N4C196.890.000  94.507.200 Biến tần Schneider ATV930C13N4C - IP00 132KW 400V/480V
ThumbnailSKUPriceName
ATV930C16N4F423.990.000  203.515.200 Biến tần Schneider ATV930C16N4F - IP21 160KW 400V/480V
ATV930C20N4F582.960.000  279.820.800 Biến tần Schneider ATV930C20N4F - IP21 200KW 400V/480V
ATV930C25N4F683.130.000  327.902.400 Biến tần Schneider ATV930C25N4F - IP21 250KW 400V/480V
ATV930C31N4F833.910.000  400.276.800 Biến tần Schneider ATV930C31N4F - IP21 315KW 400V/480V
ATV930C11N4F383.360.000  184.012.800 Biến tần Schneider ATV930C11N4F - IP21 110KW 400V/480V
ATV930C13N4F399.840.000  191.923.200 Biến tần Schneider ATV930C13N4F - IP21 132KW 400V/480V

Hiển thị 1–4 của 51 kết quả

-52%
52.820.000  25.353.600 
-52%
64.160.000  30.796.800 
-52%
58.380.000  28.022.400 
-52%
52.500.000  25.200.000 
Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956