Zencelo A

ThumbnailSKUPriceName
A8401SB_WE_G1915.000  9.639 Lõi che cầu dao an toàn màu trắng - A8401SB_WE_G19
A8402MCB_WE_G1934.000  21.848 Mặt cho MCB 2 cực màu trắng - A8402MCB_WE_G19
A8401MCB_WE_G1934.000  21.848 Mặt cho MCB 1 cực màu trắng - A8401MCB_WE_G19
A8402S_WE_G1934.000  21.848 Mặt cho 2 thiết bị size S màu trắng - A8402S_WE_G19
A8401L_WE_G1934.000  21.848 Mặt cho 3 thiết bị size S màu trắng - A8401L_WE_G19
A8401M_WE_G1934.000  21.848 Mặt Cho 1 Thiết Bị Size M màu trắng - A8401M_WE_G19
A8401S_WE_G1934.000  21.848 Mặt cho 1 thiết bị size S màu trắng - A8401S_WE_G19
A84T02L_WE_G1963.000  40.484 Mặt cho 6 thiết bị size S màu trắng - A84T02L_WE_G19
A84T04L_WE_G1963.000  40.484 Mặt cho 4 thiết bị size S màu trắng - A84T04L_WE_G19
ThumbnailSKUPriceName
8430SP_WE_G199.000  5.783 Nút che trơn size S màu trắng - 8430SP_WE_G19
8430LP_WE_G1920.000  12.852 Nút che trơn size L màu trắng - 8430LP_WE_G19
8431S_1_WE_G1963.000  40.484 Công tắc 1 chiều size S màu trắng - 8431S_1_WE_G19
8431M_1_WE_G1980.000  51.408 Công tắc 1 chiều size M màu trắng - 8431M_1_WE_G19
8431S_2_WE_G1983.000  53.336 Công tắc 2 chiều size S màu trắng - 8431S_2_WE_G19
8431L_1_WE_G1990.000  57.834 Công tắc 1 chiều size L màu trắng - 8431L_1_WE_G19
8431M_2_WE_G19100.000  64.260 Công tắc 2 chiều size M màu trắng - 8431M_2_WE_G19
8431SBP_WE_G19110.000  70.686 Nút nhấn chuông size S màu trắng - 8431SBP_WE_G19
8431L_2_WE_G19120.000  77.112 Công tắc 2 chiều size L màu trắng - 8431L_2_WE_G19
8431M_3_WE_G19130.000  83.538 Công tắc trung gian size M màu trắng - 8431M_3_WE_G19
8431MD20_WE_G19230.000  147.798 Công tắc 2 cực size M màu trắng - 8431MD20_WE_G19
ThumbnailSKUPriceName
84426SUS_WE_G1960.000  38.556 Ổ cắm đơn 2 chấu size S 10A màu trắng - 84426SUS_WE_G19
84426MUES_WE_G19110.000  70.686 Ổ cắm đơn 3 chấu size M 16A màu trắng - 84426MUES_WE_G19
84426LUES2_WE_G19130.000  83.538 Ổ cắm đôi 3 chấu size L 16A màu trắng - 84426LUES2_WE_G19
8431USB_WE340.000  218.484 Ổ sạc USB 2.1A đơn, size S màu trắng - 8431USB_WE
8432USB_WE470.000  302.022 Ổ sạc USB 2.1A đôi, size 2S màu trắng - 8432USB_WE
ThumbnailSKUPriceName
8431SRJ4_WE_G19114.000  73.256 Ổ cắm điện thoại size S màu trắng - 8431SRJ4_WE_G19
8431STV_WE_G19114.000  73.256 Ổ cắm điện thoại size S màu trắng - 8431STV_WE_G19
8431SRJ6V_WE_G19220.000  141.372 Ổ data cat6 size S màu trắng - 8431SRJ6V_WE_G19
ThumbnailSKUPriceName
8430SNRD_WE_G19140.000  89.964 Đèn bảo đỏ - 8430SNRD_WE_G19
8430SNGN_WE_G19140.000  89.964 Đèn báo xanh - 8430SNGN_WE_G19
3031V500M_C15518380.000  244.188 Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn 500W - 3031V500M_C15518
3031V400FM_C15518380.000  244.188 Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt - 3031V400FM_C15518
ThumbnailSKUPriceName
8430SDND_WE_G19260.000  167.076 Đèn hiện thị - 8430SDND_WE_G19
8430SPCU_WE_G19260.000  167.076 Đèn hiển thị - 8430SPCU_WE_G19
8431SDND_WE_G19360.000  231.336 Công tắc - 8431SDND_WE_G19
8431SPCU_WE_G19360.000  231.336 Công tắc - 8431SPCU_WE_G19
A8431EKT_WE1.010.000  649.026 Công tắc chìa khóa thẻ màu trắng - A8431EKT_WE
A84727_WE2.070.000  1.330.182 Ổ cắm dao cạo râu màu trắng - A84727_WE
ThumbnailSKUPriceName
A8401SB_SZ_G1920.000  12.852 Lõi che cầu dao an toàn màu đồng - A8401SB_SZ_G19
A8402MCB_SZ_G1948.000  30.845 Mặt cho MCB 2 cực màu đồng - A8402MCB_SZ_G19
A8401L_SZ_G1948.000  30.845 Mặt cho 3 thiết bị size S màu đồng - A8401L_SZ_G19
A8401MCB_SZ_G1948.000  30.845 Mặt cho MCB 1 cực màu đồng - A8401MCB_SZ_G19
A8401M_SZ_G1948.000  30.845 Mặt Cho 1 Thiết Bị Size M màu đồng - A8401M_SZ_G19
A8401S_SZ_G1948.000  30.845 Mặt cho 1 thiết bị size S màu đồng - A8401S_SZ_G19
A8402S_SZ_G1948.000  30.845 Mặt cho 2 thiết bị size S màu đồng - A8402S_SZ_G19
A84T04L_SZ_G1989.000  57.191 Mặt cho 4 thiết bị size S màu đồng - A84T04L_SZ_G19
A84T02L_SZ_G1989.000  57.191 Mặt cho 6 thiết bị size S màu đồng - A84T02L_SZ_G19
ThumbnailSKUPriceName
8430SP_BZ_G1911.000  7.069 Nút che trơn size S màu đồng - 8430SP_BZ_G19
8430LP_BZ_G1923.000  14.780 Nút che trơn size L màu đồng - 8430LP_BZ_G19
8431S_1_BZ_G1981.000  52.051 Công tắc 1 chiều size S màu đồng - 8431S_1_BZ_G19
8431M_1_BZ_G1992.000  59.119 Công tắc 1 chiều size M màu đồng - 8431M_1_BZ_G19
8431S_2_BZ_G19100.000  64.260 Công tắc 2 chiều size S màu đồng - 8431S_2_BZ_G19
8431L_1_BZ_G19102.000  65.545 Công tắc 1 chiều size L màu đồng - 8431L_1_BZ_G19
8431SBP_BZ_G19120.000  77.112 Nút nhấn chuông size S màu đồng - 8431SBP_BZ_G19
8431M_2_BZ_G19119.000  76.469 Công tắc 2 chiều size M màu đồng - 8431M_2_BZ_G19
8431L_2_BZ_G19133.000  85.466 Công tắc 2 chiều size L màu đồng - 8431L_2_BZ_G19
8431M_3_BZ_G19150.000  96.390 Công tắc trung gian size M màu đồng - 8431M_3_BZ_G19
8431MD20_BZ_G19280.000  179.928 Công tắc 2 cực size M màu đồng - 8431MD20_BZ_G19
ThumbnailSKUPriceName
84426SUS_BZ_G1970.000  44.982 Ổ cắm đơn 2 chấu size S 10A màu đồng - 84426SUS_BZ_G19
84426MUES_BZ_G19130.000  83.538 Ổ cắm đơn 3 chấu size M 16A màu đồng - 84426MUES_BZ_G19
84426LUES2_BZ_G19150.000  96.390 Ổ cắm đôi 3 chấu size L 16A màu đồng - 84426LUES2_BZ_G19
8431USB_BZ390.000  250.614 Ổ sạc USB 2.1A đơn, size S màu đồng - 8431USB_BZ
8432USB_BZ560.000  359.856 Ổ sạc USB 2.1A đôi, size 2S màu đồng - 8432USB_BZ
ThumbnailSKUPriceName
8431SRJ4_BZ_G19132.000  84.823 Ổ cắm điện thoại size S màu đồng - 8431SRJ4_BZ_G19
8431STV_BZ_G19132.000  84.823 Ổ cắm điện thoại size S màu đồng - 8431STV_BZ_G19
8431SRJ6V_BZ_G19260.000  167.076 Ổ data cat6 size S màu đồng - 8431SRJ6V_BZ_G19
ThumbnailSKUPriceName
8430SNGN_BZ_G19160.000  102.816 Đèn báo xanh - 8430SNGN_BZ_G19
8430SNRD_BZ_G19160.000  102.816 Đèn bảo đỏ - 8430SNRD_BZ_G19
ThumbnailSKUPriceName
8430SPCU_BZ_G19320.000  205.632 Đèn hiển thị - 8430SPCU_BZ_G19
8430SDND_BZ_G19320.000  205.632 Đèn hiện thị - 8430SDND_BZ_G19
8431SDND_BZ_G19440.000  282.744 Công tắc - 8431SDND_BZ_G19
8431SPCU_BZ_G19440.000  282.744 Công tắc - 8431SPCU_BZ_G19
A8431EKT_SZ1.160.000  745.416 Công tắc chìa khóa thẻ màu đồng - A8431EKT_SZ
A84727_SZ2.610.000  1.677.186 Ổ cắm dao cạo râu màu trắng - A84727_SZ

Showing 1–4 of 80 results

Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956