Rơ le nhiệt LRD

ThumbnailSKUPriceName
LRD340L5.051.000  2.962.412 LRD340L - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 30…40A
LRD350L4.774.000  2.799.951 LRD350L - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 37…50A
LRD36564.346.000  2.548.929 LRD3656 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 48…65A
LRD365L4.768.000  2.796.432 LRD365L - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 48…65A
LRD34063.925.000  2.302.013 LRD3406 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 30…40A
LRD33574.146.000  2.431.629 LRD3357 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 37…50A
LRD33593.894.000  2.283.831 LRD3359 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 48…65A
LRD336766.993.000  4.101.395 LRD33676 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 95…120A
LRD336966.993.000  4.101.395 LRD33696 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 110…140A
LRD33224.039.000  2.368.874 LRD3322 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 17…25A
LRD332L5.100.000  2.991.150 LRD332L - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 17…25A
LRD33534.039.000  2.368.874 LRD3353 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 17…25A
LRD33554.054.000  2.377.671 LRD3355 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 30…40A
LRD226871.000  510.842 LRD226 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 16…24A
LRD313L5.157.000  3.024.581 LRD313L - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 9…13A
LRD318L5.168.000  3.031.032 LRD318L - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 12…18A
LRD325L4.885.000  2.865.053 LRD325L - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 17…25A
LRD326749.000  439.289 LRD326 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 23…32A
LRD32L62.651.000  1.554.812 LRD32L6 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 23…32A
LRD15213.676.000  2.155.974 LRD1521 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 12…18A
LRD15223.736.000  2.191.164 LRD1522 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 17…25A
LRD15303.713.000  2.177.675 LRD1530 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 23…28A
LRD15323.619.000  2.122.544 LRD1532 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 25…32A
LRD21L61.968.000  1.154.232 LRD21L6 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 12…18A
LRD15083.071.000  1.801.142 LRD1508 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 2.5…4A
LRD15103.647.000  2.138.966 LRD1510 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 4…6A
LRD15123.934.000  2.307.291 LRD1512 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 5.5…8A
LRD15143.642.000  2.136.033 LRD1514 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 7…10A
LRD15163.663.000  2.148.350 LRD1516 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 9…13A
LRD1234.211.000  2.469.752 LRD123 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 5.5…8A
LRD126706.000  414.069 LRD126 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 5.5…8A
LRD1434.158.000  2.438.667 LRD143 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 7…10A
LRD146859.000  503.804 LRD146 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 7…10A
LRD14L62.026.000  1.188.249 LRD14L6 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 7…10A
LRD0834.055.000  2.378.258 LRD083 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 2.5…4A
LRD086818.000  479.757 LRD086 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 2.5…4A
LRD1034.201.000  2.463.887 LRD103 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 4…6A
LRD106698.000  409.377 LRD106 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 4…6A
LRD43654.188.000  2.456.262 LRD4365 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D115&D150, 80…104A
LRD43674.605.000  2.700.833 LRD4367 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D115&D150, 95…120A
LRD43694.733.000  2.775.905 LRD4369 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D150, 110…140A
LRD066687.000  402.926 LRD066 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 1…1.6A
LRD0734.197.000  2.461.541 LRD073 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại D, 1.6…2.5A
LRD33652.949.000  1.729.589 LRD3365 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D40A..D65A, 80…104A
LRD3401.886.000  1.106.139 LRD340 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D40A..D65A, 30…40A
LRD35724.000  424.626 LRD35 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D40A..D65A, 30…38A
LRD3502.183.000  1.280.330 LRD350 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D40A..D65A, 37…50A
LRD3652.273.000  1.333.115 LRD365 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D40A..D65A, 48…65A
LRD32717.000  420.521 LRD32 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D09..D38, 23…32A
LRD3251.775.000  1.041.038 LRD325 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D40A..D65A, 17…25A
LRD3321.950.000  1.143.675 LRD332 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D40A..D65A, 23…32A
LRD33612.200.000  1.339.800 LRD3361 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D40A..D65A, 55…70A
LRD33632.578.000  1.570.002 LRD3363 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D40A..D65A, 63…80A
LRD22551.000  323.162 LRD22 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D09..D38, 16…24A
LRD3131.666.000  977.109 LRD313 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D40A..D65A, 9…13A
LRD3181.720.000  1.008.780 LRD318 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D40A..D65A, 12…18A
LRD12480.000  281.520 LRD12 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D09..D38, 5.5…8A
LRD14480.000  281.520 LRD14 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D09..D38, 7…10A
LRD16480.000  281.520 LRD16 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D09..D38, 9…13A
LRD21527.000  309.086 LRD21 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D09..D38, 12…18A
LRD06480.000  281.520 LRD06 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D09..D38, 1…1.6A
LRD07480.000  281.520 LRD07 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D09..D38, 1.6…2.5A
LRD08480.000  281.520 LRD08 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D09..D38, 2,5…4A
LRD10480.000  281.520 LRD10 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D09..D38, 4…6A
LRD03480.000  281.520 LRD03 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D09..D38, 0.25…0.4A
LRD04480.000  281.520 LRD04 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D09..D38, 0.4…0.63A
LRD05480.000  281.520 LRD05 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D09..D38, 0.63…1A
LRD01480.000  281.520 LRD01 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D09..D38, 0.1…0.16A
LRD02480.000  281.520 LRD02 - Relay nhiệt cho khởi động từ loại LC1 D09..D38, 0.16…0.25A

Hiển thị 1–4 của 69 kết quả

Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956