Terminal

ThumbnailSKUPriceName
FJ-4HESI15.909  13.523 Terminal Tép Lắp cầu chì FJ-4HESI
FJ1-2.55.636  4.791 Terminal Tép Loại Gài FJ1-2.5
FBK3/E-Z3.636  3.091 Terminal Tép Loại Vít FBK3/E-Z
FBK3/E-Z-PE10.500  8.925 Terminal Tép Loại Vít FBK3/E-Z-PE
ThumbnailSKUPriceName
FJ1-2.5/D20.455  17.386 Terminal Tép tiếp địa Loại Gài FJ1-2.5
FJ5N/D11.818  10.045 Terminal Tép tiếp địa Loại Vít FJ5N/D
FJ6N/D14.545  13.818 Terminal Tép tiếp địa Loại Vít FJ6N/D
FJ10N/D15.455  13.136 Terminal Tép tiếp địa Loại Vít FJ10N/D
FJ16N/D29.091  24.727 Terminal Tép tiếp địa Loại Vít FJ16N/D
FJ16N10.727  9.118 Terminal Tép tiếp địa Loại Vít FJ16N
FJ3N/D13.636  11.591 Terminal Tép tiếp địa Loại Vít FJ3N/D
ThumbnailSKUPriceName
FJ-5MTK21.364  18.159 Terminal Tép Xám có Ngắt Mạch FJ-5MTK
FJ6N5.000  4.250 Terminal Tép Xám Loại Vít FJ6N
FJ10N6.455  5.486 Terminal Tép Xám Loại Vít FJ10N
FJ3N2.909  2.473 Terminal Tép Xám Loại Vít FJ3N
FJ5N3.909  3.323 Terminal Tép Xám Loại Vít FJ5N
ThumbnailSKUPriceName
FJKK38.818  7.495 Terminal Tép Xám 2 Tầng Loại Vít FJKK3
FJ1-2.5K9.091  7.727 Terminal Tép Xám 2 Tầng Loại Gài FJ1-2.5K
ThumbnailSKUPriceName
P9/2.52.909  2.473 Miếng che nhựa, hợp bộ với FJ1-2.5
P9/2.5K2.182  1.855 Miếng che nhựa, hợp bộ với FJ1-2.5K
D-FJ162.364  2.009 Miếng che nhựa, hợp bộ với FJ16N
D-FJ4/101.545  1.314 Miếng che nhựa, hợp bộ với FJ3N; FJ5N; FJ6N; FJ10N
D-FJKK3/52.727  2.591 Miếng che nhựa, hợp bộ với FJKK3
D-FBKE909  864 Miếng che nhựa, hợp bộ với FBK3/E-Z
D-4HESI1.545  1.314 Miếng che nhựa, hợp bộ với D-4HESI
ThumbnailSKUPriceName
FKG12L-C18.182  15.455 Bộ chia 1 thanh 12 lỗ FKG12L-C
FJ-217/40B90.909  77.273 Bộ chia 2 thanh 17 lỗ FJ-217/40B
ThumbnailSKUPriceName
E/FJ2.455  2.086 Chặn cuối E/FJ
ThumbnailSKUPriceName
TBS-3A5.364  4.559 Domino nhựa TBS-3A
HYT-20419.091  18.136 Domino khối - HYT-204
ThumbnailSKUPriceName
ZB52.273  2.159 Đánh Dấu Terminal ZB5
KLM-A2.727  2.318 Đánh dấu khối Terminal KLM-A

Showing 1–4 of 32 results

-5%
2.273  2.159 
-15%
5.364  4.559 
Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956