Bảng giá biến tấn Schneider ATV12 - 2020


Mục 1 2 3 được phân loại theo mã SKU - Mục 4 bao gồm tất cả sản phẩm biến tấn Schneider ATV12 giúp quý khách tiện theo dõi. Quý khách có thể in ra để dễ dàng tham khảo. Chúc quý khách lựa chọn được sản phẩm mình đang tìm! Chân thành cảm ơn!

Hình NhỏMã sản phẩmGiáTên sản phẩm
ATV12H037F17.770.000  3.729.600 Biến tần Schneider ATV12H037F1 - 0.37KW - 120V - 1PH HEAT SINK TB
ATV12H075F112.000.000  5.760.000 Biến tần Schneider ATV12H075F1 - 0.75KW - 120V - 1PH HEAT SINK TB
ATV12H018F17.130.000  3.422.400 Biến tần Schneider ATV12H018F1 - 0.18KW - 120V - 1PH HEAT SINK TB

 

Hình NhỏMã sản phẩmGiáTên sản phẩm
ATV12HU15M26.390.000  3.067.200 Biến tần Schneider ATV12HU15M2 - 1.5KW - 240V - 1PH
ATV12HU22M27.420.000  3.561.600 Biến tần Schneider ATV12HU22M2 - 2.2KW - 240V - 1PH HEAT SINK TB
ATV12H075M24.530.000  2.174.400 Biến tần Schneider ATV12H075M2 - 0.75KW - 240V - 1PH
ATV12H055M24.430.000  2.126.400 Biến tần Schneider ATV12H055M2 - 0.55KW - 240V - 1PH
ATV12H037M23.910.000  1.876.800 Biến tần Schneider ATV12H037M2 - 0.37KW - 240V - 1PH
ATV12H018M23.810.000  1.828.800 Biến tần Schneider ATV12H018M2 - 0.18KW - 0.25hp - 200-240V - 1ph

 

ThumbnailSKUGiáTên sản phẩm
ATV12HU40M311.130.000  5.342.400 Biến tần Schneider ATV12HU40M3 - 4KW - 240V - 3PH HEAT SINK TB
ATV12HU22M39.420.000  4.521.600 Biến tần Schneider ATV12HU22M3 - 2.2KW - 240V - 3PH HEAT SINK TB
ATV12HU30M310.490.000  5.035.200 Biến tần Schneider ATV12HU30M3 - 3KW - 240V - 3PH HEAT SINK TB
ATV12H075M35.560.000  2.668.800 Biến tần Schneider ATV12H075M3 - 0.75KW - 240V - 3PH HEAT SINK T
ATV12HU15M37.490.000  3.595.200 Biến tần Schneider ATV12HU15M3 - 1.5KW - 240V - 3PH HEAT SINK TB
ATV12H018M34.490.000  2.155.200 Biến tần Schneider ATV12H018M3 - 0.18KW - 240V - 3PH HEAT SINK TB
ATV12H037M34.920.000  2.361.600 Biến tần Schneider ATV12H037M3 - 0.37KW - 240V - 3PH HEAT SINK TB

 

Hình thu nhỏMã SPGiáTên SP
ATV12H037F17.770.000  3.729.600 Biến tần Schneider ATV12H037F1 - 0.37KW - 120V - 1PH HEAT SINK TB
ATV12H075F112.000.000  5.760.000 Biến tần Schneider ATV12H075F1 - 0.75KW - 120V - 1PH HEAT SINK TB
ATV12HU40M311.130.000  5.342.400 Biến tần Schneider ATV12HU40M3 - 4KW - 240V - 3PH HEAT SINK TB
ATV12H018F17.130.000  3.422.400 Biến tần Schneider ATV12H018F1 - 0.18KW - 120V - 1PH HEAT SINK TB
ATV12HU22M39.420.000  4.521.600 Biến tần Schneider ATV12HU22M3 - 2.2KW - 240V - 3PH HEAT SINK TB
ATV12HU30M310.490.000  5.035.200 Biến tần Schneider ATV12HU30M3 - 3KW - 240V - 3PH HEAT SINK TB
ATV12H075M35.560.000  2.668.800 Biến tần Schneider ATV12H075M3 - 0.75KW - 240V - 3PH HEAT SINK T
ATV12HU15M37.490.000  3.595.200 Biến tần Schneider ATV12HU15M3 - 1.5KW - 240V - 3PH HEAT SINK TB
ATV12H018M34.490.000  2.155.200 Biến tần Schneider ATV12H018M3 - 0.18KW - 240V - 3PH HEAT SINK TB
ATV12H037M34.920.000  2.361.600 Biến tần Schneider ATV12H037M3 - 0.37KW - 240V - 3PH HEAT SINK TB
ATV12HU15M26.390.000  3.067.200 Biến tần Schneider ATV12HU15M2 - 1.5KW - 240V - 1PH
ATV12HU22M27.420.000  3.561.600 Biến tần Schneider ATV12HU22M2 - 2.2KW - 240V - 1PH HEAT SINK TB
ATV12H075M24.530.000  2.174.400 Biến tần Schneider ATV12H075M2 - 0.75KW - 240V - 1PH
ATV12H055M24.430.000  2.126.400 Biến tần Schneider ATV12H055M2 - 0.55KW - 240V - 1PH
ATV12H037M23.910.000  1.876.800 Biến tần Schneider ATV12H037M2 - 0.37KW - 240V - 1PH
ATV12H018M23.810.000  1.828.800 Biến tần Schneider ATV12H018M2 - 0.18KW - 0.25hp - 200-240V - 1ph

Hiển thị 1–4 của 16 kết quả

-52%
12.000.000  5.760.000 
-52%
7.770.000  3.729.600 
-52%
7.130.000  3.422.400 
-52%
11.130.000  5.342.400 
Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956