Compact NSX fixed

ThumbnailSKUPriceName
LV43168116.963.000  8.359.366 MCCB Compact NSX 250H 4P 200A 50kA 415V - LV431681
LV43168016.963.000  8.359.366 MCCB Compact NSX 250H 4P 250A 50kA 415V - LV431680
LV43269625.329.000  12.482.131 MCCB Compact NSX 400H 4P 400A 50kA 415V - LV432696
LV43289637.890.000  18.672.192 MCCB Compact NSX 630H 4P 400A 50kA 415V - LV432896
LV4296837.053.000  3.475.718 MCCB Compact NSX 100H 4P 50A 50kA 415V - LV429683
LV4296827.053.000  3.475.718 MCCB Compact NSX 100H 4P 63A 50kA 415V - LV429682
LV4296817.505.000  3.698.464 MCCB Compact NSX 100H 4P 80A 50kA 415V - LV429681
LV4296807.505.000  3.698.464 MCCB Compact NSX 100H 4P 100A 50kA 415V - LV429680
LV4306819.932.000  4.894.490 MCCB Compact NSX 160H 4P 125A 50kA 415V - LV430681
LV43068011.328.000  5.582.438 MCCB Compact NSX 160H 4P 160A 50kA 415V - LV430680
LV4296877.053.000  3.475.718 MCCB Compact NSX 100H 4P 16A 50kA 415V - LV429687
LV4296867.053.000  3.475.718 MCCB Compact NSX 100H 4P 25A 50kA 415V - LV429686
LV4296857.053.000  3.475.718 MCCB Compact NSX 100H 4P 32A 50kA 415V - LV429685
LV4296847.053.000  3.475.718 MCCB Compact NSX 100H 4P 40A 50kA 415V - LV429684
LV4306709.001.000  4.435.693 MCCB Compact NSX 160H 3P 160A 50kA 415V - LV430670
LV43167111.733.000  5.782.022 MCCB Compact NSX 250H 3P 200A 50kA 415V - LV431671
LV43167011.733.000  5.782.022 MCCB Compact NSX 250H 3P 250A 50kA 415V - LV431670
LV43269520.914.000  10.306.419 MCCB Compact NSX 400H 3P 400A 50kA 415V - LV432695
LV43289528.304.000  13.948.211 MCCB Compact NSX 630H 3P 400A 50kA 415V - LV432895
LV4296735.012.000  2.469.914 MCCB Compact NSX 100H 3P 50A 50kA 415V - LV429673
LV4296725.012.000  2.469.914 MCCB Compact NSX 100H 3P 63A 50kA 415V - LV429672
LV4296715.220.000  2.572.416 MCCB Compact NSX 100H 3P 80A 50kA 415V - LV429671
LV4296705.220.000  2.572.416 MCCB Compact NSX 100H 3P 100A 50kA 415V - LV429670
LV4306717.413.000  3.653.126 MCCB Compact NSX 160H 3P 125A 50kA 415V - LV430671
LV4296755.012.000  2.469.914 MCCB Compact NSX 100H 3P 32A 50kA 415V - LV429675
LV4296745.012.000  2.469.914 MCCB Compact NSX 100H 3P 40A 50kA 415V - LV429674
LV43184112.164.000  5.994.419 MCCB Compact NSX 250N 4P 200A 50kA 415V - LV431841
LV43184013.787.000  6.794.234 MCCB Compact NSX 250N 4P 250A 50kA 415V - LV431840
LV43269421.298.000  10.495.654 MCCB Compact NSX 400N 4P 400A 50kA 415V - LV432694
LV43289429.609.000  14.591.315 MCCB Compact NSX 630N 4P 400A 50kA 415V - LV432894
LV4296775.012.000  2.469.914 MCCB Compact NSX 100H 3P 16A 50kA 415V - LV429677
LV4296765.012.000  2.469.914 MCCB Compact NSX 100H 3P 25A 50kA 415V - LV429676
LV4298536.083.000  2.997.702 MCCB Compact NSX 100N 4P 50A 50kA 415V - LV429853
LV4298526.083.000  2.997.702 MCCB Compact NSX 100N 4P 63A 50kA 415V - LV429852
LV4298516.457.000  3.182.010 MCCB Compact NSX 100N 4P 80A 50kA 415V - LV429851
LV4298506.457.000  3.182.010 MCCB Compact NSX 100N 4P 100A 50kA 415V - LV429850
LV4308518.476.000  4.176.973 MCCB Compact NSX 160N 4P 125A 50kA 415V - LV430851
LV4308509.968.000  4.912.230 MCCB Compact NSX 160N 4P 160A 50kA 415V - LV430850
LV4298576.083.000  2.997.702 MCCB Compact NSX 100N 4P 16A 50kA 415V - LV429857
LV4298566.083.000  2.997.702 MCCB Compact NSX 100N 4P 25A 50kA 415V - LV429856
LV4298556.083.000  2.997.702 MCCB Compact NSX 100N 4P 32A 50kA 415V - LV429855
LV4298546.083.000  2.997.702 MCCB Compact NSX 100N 4P 40A 50kA 415V - LV429854
LV4308407.318.000  3.606.310 MCCB Compact NSX 160N 3P 160A 50kA 415V - LV430840
LV4318318.707.000  4.290.810 MCCB Compact NSX 250N 3P 200A 50kA 415V - LV431831
LV4318309.761.000  4.810.221 MCCB Compact NSX 250N 3P 250A 50kA 415V - LV431830
LV43269317.347.000  8.548.602 MCCB Compact NSX 400N 3P 400A 50kA 415V - LV432693
LV43289325.084.000  12.361.395 MCCB Compact NSX 630N 3P 400A 50kA 415V - LV432893
LV4298424.504.000  2.219.571 MCCB Compact NSX 100N 3P 63A 50kA 415V - LV429842
LV4298414.629.000  2.281.171 MCCB Compact NSX 100N 3P 80A 50kA 415V - LV429841
LV4298404.629.000  2.281.171 MCCB Compact NSX 100N 3P 100A 50kA 415V - LV429840
LV4308415.764.000  2.840.499 MCCB Compact NSX 160N 3P 125A 50kA 415V - LV430841
LV4298444.504.000  2.219.571 MCCB Compact NSX 100N 3P 40A 50kA 415V - LV429844
LV4298434.504.000  2.219.571 MCCB Compact NSX 100N 3P 50A 50kA 415V - LV429843
LV4298474.504.000  2.219.571 MCCB Compact NSX 100N 3P 16A 50kA 415V - LV429847
LV4298464.504.000  2.219.571 MCCB Compact NSX 100N 3P 25A 50kA 415V - LV429846
LV4298454.504.000  2.219.571 MCCB Compact NSX 100N 3P 32A 50kA 415V - LV429845
LV43164012.876.000  6.345.293 MCCB Compact NSX 250F 4P 250A 36kA 415V - LV431640
LV43267718.519.000  9.126.163 MCCB Compact NSX 400F 4P 400A 36kA 415V - LV432677
LV43287727.165.000  13.386.912 MCCB Compact NSX 630F 4P 400A 36kA 415V - LV432877
LV4306409.054.000  4.461.811 MCCB Compact NSX 160F 4P 160A 36kA 415V - LV430640
LV43164111.361.000  5.598.701 MCCB Compact NSX 250F 4P 200A 36kA 415V - LV431641
LV4296425.378.000  2.650.278 MCCB Compact NSX 100F 4P 63A 36kA 415V - LV429642
LV4296415.709.000  2.813.395 MCCB Compact NSX 100F 4P 80A 36kA 415V - LV429641
LV4296405.709.000  2.813.395 MCCB Compact NSX 100F 4P 100A 36kA 415V - LV429640
LV4306417.698.000  3.793.574 MCCB Compact NSX 160F 4P 125A 36kA 415V - LV430641
LV4296475.378.000  2.650.278 MCCB Compact NSX 100F 4P 16A 36kA 415V - LV429647
LV4296465.378.000  2.650.278 MCCB Compact NSX 100F 4P 25A 36kA 415V - LV429646
LV4296455.378.000  2.650.278 MCCB Compact NSX 100F 4P 32A 36kA 415V - LV429645
LV4296445.378.000  2.650.278 MCCB Compact NSX 100F 4P 40A 36kA 415V - LV429644
LV4296435.378.000  2.650.278 MCCB Compact NSX 100F 4P 50A 36kA 415V - LV429643
LV4316318.132.000  4.007.450 MCCB Compact NSX 250F 3P 200A 36kA 415V - LV431631
LV4316309.118.000  4.493.350 MCCB Compact NSX 250F 3P 250A 36kA 415V - LV431630
LV43267614.934.000  7.359.475 MCCB Compact NSX 400F 3P 400A 36kA 415V - LV432676
LV43287623.013.000  11.340.806 MCCB Compact NSX 630F 3P 400A 36kA 415V - LV432876
LV4296323.941.000  1.942.125 MCCB Compact NSX 100F 3P 63A 36kA 415V - LV429632
LV4296314.052.000  1.996.826 MCCB Compact NSX 100F 3P 80A 36kA 415V - LV429631
LV4296304.052.000  1.996.826 MCCB Compact NSX 100F 3P 100A 36kA 415V - LV429630
LV4306315.237.000  2.580.794 MCCB Compact NSX 160F 3P 125A 36kA 415V - LV430631
LV4306306.649.000  3.276.627 MCCB Compact NSX 160F 3P 160A 36kA 415V - LV430630
LV43112011.332.000  5.584.410 MCCB Compact NSX 250B 4P 250A 25kA 415V - LV431120
LV4296373.941.000  1.942.125 MCCB Compact NSX 100F 3P 16A 36kA 415V - LV429637
LV4296363.941.000  1.942.125 MCCB Compact NSX 100F 3P 25A 36kA 415V - LV429636
LV4296353.941.000  1.942.125 MCCB Compact NSX 100F 3P 32A 36kA 415V - LV429635
LV4296343.941.000  1.942.125 MCCB Compact NSX 100F 3P 40A 36kA 415V - LV429634
LV4296333.941.000  1.942.125 MCCB Compact NSX 100F 3P 50A 36kA 415V - LV429633
LV4303208.332.000  4.106.010 MCCB Compact NSX 160B 4P 160A 25kA 415V - LV430320
LV4311219.997.000  4.926.522 MCCB Compact NSX 250B 4P 200A 25kA 415V - LV431121
LV4295635.058.000  2.492.582 MCCB Compact NSX 100B 4P 50A 25kA 415V - LV429563
LV4295625.058.000  2.492.582 MCCB Compact NSX 100B 4P 63A 25kA 415V - LV429562
LV4295615.370.000  2.646.336 MCCB Compact NSX 100B 4P 80A 25kA 415V - LV429561
LV4295605.370.000  2.646.336 MCCB Compact NSX 100B 4P 100A 25kA 415V - LV429560
LV4303217.584.000  3.737.395 MCCB Compact NSX 160B 4P 125A 25kA 415V - LV430321
LV4295675.058.000  2.492.582 MCCB Compact NSX 100B 4P 16A 25kA 415V - LV429567
LV4295665.058.000  2.492.582 MCCB Compact NSX 100B 4P 25A 25kA 415V - LV429566
LV4295655.058.000  2.492.582 MCCB Compact NSX 100B 4P 32A 25kA 415V - LV429565
LV4295645.058.000  2.492.582 MCCB Compact NSX 100B 4P 40A 25kA 415V - LV429564
LV4303114.867.000  2.398.458 MCCB Compact NSX 160B 3P 125A 25kA 415V - LV430311
LV4303106.177.000  3.044.026 MCCB Compact NSX 160B 3P 160A 25kA 415V - LV430310
LV4311117.228.000  3.561.958 MCCB Compact NSX 250B 3P 200A 25kA 415V - LV431111
LV4311108.103.000  3.993.158 MCCB Compact NSX 250B 3P 250A 25kA 415V - LV431110
LV4295543.743.000  1.844.550 MCCB Compact NSX 100B 3P 40A 25kA 415V - LV429554
LV4295533.743.000  1.844.550 MCCB Compact NSX 100B 3P 50A 25kA 415V - LV429553
LV4295523.743.000  1.844.550 MCCB Compact NSX 100B 3P 63A 25kA 415V - LV429552
LV4295513.849.000  1.896.787 MCCB Compact NSX 100B 3P 80A 25kA 415V - LV429551
LV4295503.849.000  1.896.787 MCCB Compact NSX 100B 3P 100A 25kA 415V - LV429550
LV4295563.743.000  1.844.550 MCCB Compact NSX 100B 3P 25A 25kA 415V - LV429556
LV4295553.743.000  1.844.550 MCCB Compact NSX 100B 3P 32A 25kA 415V - LV429555
LV4295573.743.000  1.844.550 MCCB Compact NSX 100B 3P 16A 25kA 415V - LV429557

Hiển thị 1–4 của 108 kết quả

-51%
-51%
-51%
-51%
Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956