RXM - Premium

ThumbnailSKUPriceName
RXM4AB1P7216.000  130.410 Relay RXM4AB1P7
RXM4AB1U7216.000  130.410 Relay RXM4AB1U7
RXM4AB1B7216.000  130.410 Relay RXM4AB1B7
RXM4AB1E7216.000  130.410 Relay RXM4AB1E7
RXM4AB1F7216.000  130.410 Relay RXM4AB1F7
RXM4AB1MD216.000  130.410 Relay RXM4AB1MD
RXM4AB1BD207.000  124.976 Relay RXM4AB1BD
RXM4AB1ED207.000  124.976 Relay RXM4AB1ED
RXM4AB1FD216.000  130.410 Relay RXM4AB1FD
RXM4AB1JD207.000  124.976 Relay RXM4AB1JD
ThumbnailSKUPriceName
RXM4AB2P7232.000  140.070 Relay RXM4AB2P7
RXM4AB2B7232.000  140.070 Relay RXM4AB2B7
RXM4AB2E7232.000  140.070 Relay RXM4AB2E7
RXM4AB2F7232.000  140.070 Relay RXM4AB2F7
RXM4AB2GD232.000  140.070 Relay RXM4AB2GD
RXM4AB2JD223.000  134.636 Relay RXM4AB2JD
RXM4AB2BD223.000  134.636 Relay RXM4AB2BD
RXM4AB2ED223.000  134.636 Relay RXM4AB2ED
RXM4AB2FD232.000  140.070 Relay RXM4AB2FD
ThumbnailSKUPriceName
RXZE2S108M99.000  59.771 Đế relay RXZE2S108M
RXZE2S111M99.000  59.771 Đế relay RXZE2S111M
RXZE2S114M105.000  63.394 Đế relay RXZE2S114M
RXZE2M11499.000  59.771 Đế Relay Perdium RXZE2M114
RXZE2M114M99.000  59.771 Đế relay RXZE2M114M
ThumbnailSKUPriceName
RXM021RB55.000  33.206 varistor RXM021RB
RXM040W55.000  33.206 Varistor RXM040W
RXM041BN755.000  33.206 Varistor RXM041BN7
RXM041FU755.000  33.206 varistor RXM041FU7
RXM021BN55.000  33.206 varistor RXM021BN
RXM021FP55.000  33.206 Varistor RXM021FP
ThumbnailSKUPriceName
RXZL4204.000  2.415 Nắp che vít cho rờ -le Rxzl420
RXZL520154.000  92.978 Nắp che cho rờ-le RXZL520
RXZR33511.000  6.641 Nắp gá dưới cho dòng rơ-le nhỏ gọn RXZR335
RXZS29.000  5.434 Jumper RXZS2
RXZ40012.000  7.245 Gá cố định rờ-le bằng kim loại RXZ400

Hiển thị 1–4 của 35 kết quả

-40%
9.000  5.434 
-40%
154.000  92.978 
-40%
Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956