SINO - Công tắc ổ cắm, đế, hộp chứa gắn nổi, tủ điện (1)