Schneider - MCB (261)
Bộ đóng ngắt hẹn giờ
CCT15365
Bộ đóng ngắt hẹn giờ
Schneider Electric
2.689.000 VND
1.567.956 VND
Mua ngay
Bộ đóng ngắt hẹn giờ
CCT15853
Bộ đóng ngắt hẹn giờ
Schneider Electric
5.711.000 VND
3.330.084 VND
Mua ngay
Bộ đóng ngắt hẹn giờ
CCT15851
Bộ đóng ngắt hẹn giờ
Schneider Electric
6.193.000 VND
3.611.138 VND
Mua ngay
Bộ đóng ngắt hẹn giờ
CCT15852
Bộ đóng ngắt hẹn giờ
Schneider Electric
4.338.000 VND
2.529.488 VND
Mua ngay
Bộ đóng ngắt hẹn giờ
CCT15850
Bộ đóng ngắt hẹn giờ
Schneider Electric
3.571.000 VND
2.082.250 VND
Mua ngay
Cầu chì cách ly 3P+N 500V 10.3x38 mm
A9N15658
Cầu chì cách ly 3P+N 500V 10.3x38 mm
Schneider Electric
378.000 VND
220.412 VND
Mua ngay
Cầu chì cách ly 3P 500V 10.3x38 mm
A9N15656
Cầu chì cách ly 3P 500V 10.3x38 mm
Schneider Electric
364.000 VND
212.248 VND
Mua ngay
Cầu chì cách ly 2P 500V 10.3x38 mm
A9N15651
Cầu chì cách ly 2P 500V 10.3x38 mm
Schneider Electric
218.000 VND
127.116 VND
Mua ngay
Cầu chì cách ly 1P+N 500V 10.3x38 mm
A9N15646
Cầu chì cách ly 1P+N 500V 10.3x38 mm
Schneider Electric
165.000 VND
96.212 VND
Mua ngay
Cầu chì cách ly 1P 500V 10.3x38 mm
A9N15636
Cầu chì cách ly 1P 500V 10.3x38 mm
Schneider Electric
109.000 VND
63.558 VND
Mua ngay
Isolating Switch 4P 100A 240VAC
A9S65491
Isolating Switch 4P 100A 240VAC
Schneider Electric
4.104.000 VND
2.393.042 VND
Mua ngay
Isolating Switch 4P 63A 240VAC
A9S65463
Isolating Switch 4P 63A 240VAC
Schneider Electric
1.516.000 VND
883.980 VND
Mua ngay
Isolating Switch 4P 32A 240VAC
A9S60432
Isolating Switch 4P 32A 240VAC
Schneider Electric
751.000 VND
437.908 VND
Mua ngay
Isolating Switch 3P 100A 240VAC
A9S65391
Isolating Switch 3P 100A 240VAC
Schneider Electric
3.026.000 VND
1.764.461 VND
Mua ngay
Isolating Switch 3P 63A 240VAC
A9S65363
Isolating Switch 3P 63A 240VAC
Schneider Electric
1.173.000 VND
683.976 VND
Mua ngay
Isolating Switch 3P 32A 240VAC
A9S60332
Isolating Switch 3P 32A 240VAC
Schneider Electric
582.000 VND
339.364 VND
Mua ngay
Isolating Switch 2P 100A 240VAC
A9S65291
Isolating Switch 2P 100A 240VAC
Schneider Electric
1.892.000 VND
1.103.225 VND
Mua ngay
Isolating Switch 2P 63A 240VAC
A9S65263
Isolating Switch 2P 63A 240VAC
Schneider Electric
698.000 VND
407.004 VND
Mua ngay
Isolating Switch 2P 32A 240VAC
A9S60232
Isolating Switch 2P 32A 240VAC
Schneider Electric
381.000 VND
222.161 VND
Mua ngay
Isolating Switch 2P 20A 240VAC
A9S60220
Isolating Switch 2P 20A 240VAC
Schneider Electric
319.000 VND
186.009 VND
Mua ngay
Isolating Switch 1P 100A 240VAC
A9S65191
Isolating Switch 1P 100A 240VAC
Schneider Electric
1.260.000 VND
734.706 VND
Mua ngay
Isolating Switch 1P 63A 240VAC
A9S65163
Isolating Switch 1P 63A 240VAC
Schneider Electric
465.000 VND
271.142 VND
Mua ngay
Isolating Switch 1P 32A 240VAC
A9S60132
Isolating Switch 1P 32A 240VAC
Schneider Electric
243.000 VND
141.693 VND
Mua ngay
Isolating Switch 1P 20A 240VAC
A9S60120
Isolating Switch 1P 20A 240VAC
Schneider Electric
193.000 VND
112.538 VND
Mua ngay
Acti 9 Time delay relays
A9E16069
Acti 9 Time delay relays
Schneider Electric
2.072.000 VND
1.208.183 VND
Mua ngay
Acti 9 Time delay relays
A9E16068
Acti 9 Time delay relays
Schneider Electric
1.989.000 VND
1.159.786 VND
Mua ngay
Acti 9 Time delay relays
A9E16067
Acti 9 Time delay relays
Schneider Electric
1.989.000 VND
1.159.786 VND
Mua ngay
Acti 9 Time delay relays
A9E16066
Acti 9 Time delay relays
Schneider Electric
1.989.000 VND
1.159.786 VND
Mua ngay
Acti 9 Time delay relays
A9E16065
Acti 9 Time delay relays
Schneider Electric
1.657.000 VND
966.197 VND
Mua ngay
Acti 9 Impulse relay, Type iTLc/iTLs
A9C32811
Acti 9 Impulse relay, Type iTLc/iTLs
Schneider Electric
746.000 VND
434.993 VND
Mua ngay