Schneider - MCB (261)
Bộ đóng ngắt hẹn giờ
CCT15365
Bộ đóng ngắt hẹn giờ
Schneider Electric
2.689.000 VND
1.679.953 VND
Mua ngay
Bộ đóng ngắt hẹn giờ
CCT15853
Bộ đóng ngắt hẹn giờ
Schneider Electric
5.711.000 VND
3.567.947 VND
Mua ngay
Bộ đóng ngắt hẹn giờ
CCT15851
Bộ đóng ngắt hẹn giờ
Schneider Electric
6.193.000 VND
3.869.077 VND
Mua ngay
Bộ đóng ngắt hẹn giờ
CCT15852
Bộ đóng ngắt hẹn giờ
Schneider Electric
4.338.000 VND
2.710.166 VND
Mua ngay
Bộ đóng ngắt hẹn giờ
CCT15850
Bộ đóng ngắt hẹn giờ
Schneider Electric
3.571.000 VND
2.230.982 VND
Mua ngay
Cầu chì cách ly 3P+N 500V 10.3x38 mm
A9N15658
Cầu chì cách ly 3P+N 500V 10.3x38 mm
Schneider Electric
378.000 VND
236.156 VND
Mua ngay
Cầu chì cách ly 3P 500V 10.3x38 mm
A9N15656
Cầu chì cách ly 3P 500V 10.3x38 mm
Schneider Electric
364.000 VND
227.409 VND
Mua ngay
Cầu chì cách ly 2P 500V 10.3x38 mm
A9N15651
Cầu chì cách ly 2P 500V 10.3x38 mm
Schneider Electric
218.000 VND
136.196 VND
Mua ngay
Cầu chì cách ly 1P+N 500V 10.3x38 mm
A9N15646
Cầu chì cách ly 1P+N 500V 10.3x38 mm
Schneider Electric
165.000 VND
103.084 VND
Mua ngay
Cầu chì cách ly 1P 500V 10.3x38 mm
A9N15636
Cầu chì cách ly 1P 500V 10.3x38 mm
Schneider Electric
114.000 VND
71.222 VND
Mua ngay
Isolating Switch 4P 100A 240VAC
A9S65491
Isolating Switch 4P 100A 240VAC
Schneider Electric
4.104.000 VND
2.563.974 VND
Mua ngay
Isolating Switch 4P 63A 240VAC
A9S65463
Isolating Switch 4P 63A 240VAC
Schneider Electric
1.516.000 VND
947.121 VND
Mua ngay
Isolating Switch 4P 32A 240VAC
A9S60432
Isolating Switch 4P 32A 240VAC
Schneider Electric
751.000 VND
469.187 VND
Mua ngay
Isolating Switch 3P 100A 240VAC
A9S65391
Isolating Switch 3P 100A 240VAC
Schneider Electric
3.026.000 VND
1.890.494 VND
Mua ngay
Isolating Switch 3P 63A 240VAC
A9S65363
Isolating Switch 3P 63A 240VAC
Schneider Electric
1.173.000 VND
732.832 VND
Mua ngay
Isolating Switch 3P 32A 240VAC
A9S60332
Isolating Switch 3P 32A 240VAC
Schneider Electric
582.000 VND
363.605 VND
Mua ngay
Isolating Switch 2P 100A 240VAC
A9S65291
Isolating Switch 2P 100A 240VAC
Schneider Electric
1.892.000 VND
1.182.027 VND
Mua ngay
Isolating Switch 2P 63A 240VAC
A9S65263
Isolating Switch 2P 63A 240VAC
Schneider Electric
698.000 VND
436.076 VND
Mua ngay
Isolating Switch 2P 32A 240VAC
A9S60232
Isolating Switch 2P 32A 240VAC
Schneider Electric
381.000 VND
238.030 VND
Mua ngay
Isolating Switch 2P 20A 240VAC
A9S60220
Isolating Switch 2P 20A 240VAC
Schneider Electric
319.000 VND
199.295 VND
Mua ngay
Isolating Switch 1P 100A 240VAC
A9S65191
Isolating Switch 1P 100A 240VAC
Schneider Electric
1.260.000 VND
787.185 VND
Mua ngay
Isolating Switch 1P 63A 240VAC
A9S65163
Isolating Switch 1P 63A 240VAC
Schneider Electric
465.000 VND
290.509 VND
Mua ngay
Isolating Switch 1P 32A 240VAC
A9S60132
Isolating Switch 1P 32A 240VAC
Schneider Electric
243.000 VND
151.814 VND
Mua ngay
Isolating Switch 1P 20A 240VAC
A9S60120
Isolating Switch 1P 20A 240VAC
Schneider Electric
193.000 VND
120.577 VND
Mua ngay
Acti 9 Time delay relays
A9E16069
Acti 9 Time delay relays
Schneider Electric
2.072.000 VND
1.294.482 VND
Mua ngay
Acti 9 Time delay relays
A9E16068
Acti 9 Time delay relays
Schneider Electric
1.989.000 VND
1.242.628 VND
Mua ngay
Acti 9 Time delay relays
A9E16067
Acti 9 Time delay relays
Schneider Electric
1.989.000 VND
1.242.628 VND
Mua ngay
Acti 9 Time delay relays
A9E16066
Acti 9 Time delay relays
Schneider Electric
1.989.000 VND
1.242.628 VND
Mua ngay
Acti 9 Time delay relays
A9E16065
Acti 9 Time delay relays
Schneider Electric
1.657.000 VND
1.035.211 VND
Mua ngay
Acti 9 Impulse relay, Type iTLc/iTLs
A9C32811
Acti 9 Impulse relay, Type iTLc/iTLs
Schneider Electric
768.000 VND
479.808 VND
Mua ngay