Schneider - Hệ thống tủ bù (50)
Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp kết hợp truyền thông Mudbus RS485
VPL12N
Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp kết hợp truyền thông Mudbus RS485
Schneider Electric
23.208.000 VND
7.310.520 VND
Mua ngay
Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp kết hợp truyền thông Mudbus RS485
VPL06N
Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp kết hợp truyền thông Mudbus RS485
Schneider Electric
17.806.000 VND
5.608.890 VND
Mua ngay
Bộ điều khiển tụ bù 18cấp màn hình LED Varlogic RT12
51213
Bộ điều khiển tụ bù 18cấp màn hình LED Varlogic RT12
Schneider Electric
13.575.000 VND
4.276.125 VND
Mua ngay
Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp màn hình LED Varlogic RT8
51209
Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp màn hình LED Varlogic RT8
Schneider Electric
12.207.000 VND
3.845.205 VND
Mua ngay
Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp màn hình LED Varlogic RT6
51207
Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp màn hình LED Varlogic RT6
Schneider Electric
10.839.000 VND
3.414.285 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 100kvar
LVR14X00A40T
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 100kvar
Schneider Electric
47.027.000 VND
14.813.505 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 50kvar
LVR14500A40T
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 50kvar
Schneider Electric
34.916.000 VND
10.998.540 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 25kvar
LVR14250A40T
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 25kvar
Schneider Electric
25.266.000 VND
7.958.790 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 12.5kvar
LVR14125A40T
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 12.5kvar
Schneider Electric
17.922.000 VND
5.645.430 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 6.5kvar
LVR14065A40T
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 6.5kvar
Schneider Electric
21.951.000 VND
6.914.565 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 100kvar
LVR07X00A40T
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 100kvar
Schneider Electric
34.868.000 VND
10.983.420 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 50kvar
LVR07500A40T
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 50kvar
Schneider Electric
21.921.000 VND
6.905.115 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 25kvar
LVR07250A40T
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 25kvar
Schneider Electric
17.340.000 VND
5.462.100 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 12.5kvar
LVR07125A40T
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 12.5kvar
Schneider Electric
16.362.000 VND
5.154.030 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 6.5kvar
LVR07065A40T
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 6.5kvar
Schneider Electric
28.982.000 VND
9.129.330 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 100kvar
LVR05X00A40T
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 100kvar
Schneider Electric
43.568.000 VND
13.723.920 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 50kvar
LVR05500A40T
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 50kvar
Schneider Electric
26.110.000 VND
8.224.650 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 25kvar
LVR05250A40T
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 25kvar
Schneider Electric
20.872.000 VND
6.574.680 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 12.5kvar
LVR05125A40T
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 12.5kvar
Schneider Electric
18.178.000 VND
5.726.070 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 6.5kvar
LVR05065A40T
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 6.5kvar
Schneider Electric
32.654.000 VND
10.286.010 VND
Mua ngay
Tụ bù VARPLUSCAN 33.9 KVAR 480V
BLRCH339A407B48
Tụ bù VARPLUSCAN 33.9 KVAR 480V
Schneider Electric
6.830.000 VND
2.151.450 VND
Mua ngay
Tụ bù VARPLUS 50KVAR 440V
BLRCH500A000B44
Tụ bù VARPLUS 50KVAR 440V
Schneider Electric
9.036.000 VND
2.846.340 VND
Mua ngay
Tụ bù VARPLUS 40KVAR 440V
BLRCH400A480B44
Tụ bù VARPLUS 40KVAR 440V
Schneider Electric
7.464.000 VND
2.351.160 VND
Mua ngay
Tụ bù EasyCan 30.3KVAR 440V
BLRCS303A364B44
Tụ bù EasyCan 30.3KVAR 440V
Schneider Electric
4.257.000 VND
1.340.955 VND
Mua ngay
Tụ bù EasyCan 25KVAR 440V
BLRCS250A300B44
Tụ bù EasyCan 25KVAR 440V
Schneider Electric
3.652.000 VND
1.150.380 VND
Mua ngay
Tụ bù EasyCan 20KVAR 440V
BLRCS200A240B44
Tụ bù EasyCan 20KVAR 440V
Schneider Electric
3.131.000 VND
986.265 VND
Mua ngay
Tụ bù EasyCan 15KVAR 440V
BLRCS150A180B44
Tụ bù EasyCan 15KVAR 440V
Schneider Electric
2.583.000 VND
813.645 VND
Mua ngay
Tụ bù EasyCan 10KVAR 440V
BLRCS100A120B44
Tụ bù EasyCan 10KVAR 440V
Schneider Electric
1.868.000 VND
588.420 VND
Mua ngay
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 60kVAR/440V
LC1DWK12M7
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 60kVAR/440V
Schneider Electric
5.898.000 VND
3.352.423 VND
Mua ngay
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 40kVAR/440V
LC1DTKM7
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 40kVAR/440V
Schneider Electric
5.128.000 VND
2.914.755 VND
Mua ngay