Schneider - Hệ thống tụ bù (50)
Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp kết hợp truyền thông Mudbus RS485
VPL12N
Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp kết hợp truyền thông Mudbus RS485
Schneider Electric
23.208.000 VND
7.449.768 VND
Mua ngay
Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp kết hợp truyền thông Mudbus RS485
VPL06N
Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp kết hợp truyền thông Mudbus RS485
Schneider Electric
17.806.000 VND
5.715.726 VND
Mua ngay
Bộ điều khiển tụ bù 18cấp màn hình LED Varlogic RT12
51213
Bộ điều khiển tụ bù 18cấp màn hình LED Varlogic RT12
Schneider Electric
13.575.000 VND
4.357.575 VND
Mua ngay
Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp màn hình LED Varlogic RT8
51209
Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp màn hình LED Varlogic RT8
Schneider Electric
12.207.000 VND
3.918.447 VND
Mua ngay
Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp màn hình LED Varlogic RT6
51207
Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp màn hình LED Varlogic RT6
Schneider Electric
10.839.000 VND
3.479.319 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 100kvar
LVR14X00A40T
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 100kvar
Schneider Electric
47.027.000 VND
15.095.667 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 50kvar
LVR14500A40T
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 50kvar
Schneider Electric
34.916.000 VND
11.208.036 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 25kvar
LVR14250A40T
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 25kvar
Schneider Electric
25.266.000 VND
8.110.386 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 12.5kvar
LVR14125A40T
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 12.5kvar
Schneider Electric
17.922.000 VND
5.752.962 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 6.5kvar
LVR14065A40T
Cuộn kháng 14% 400V 50Hz 6.5kvar
Schneider Electric
21.951.000 VND
7.046.271 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 100kvar
LVR07X00A40T
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 100kvar
Schneider Electric
34.868.000 VND
11.192.628 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 50kvar
LVR07500A40T
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 50kvar
Schneider Electric
21.921.000 VND
7.036.641 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 25kvar
LVR07250A40T
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 25kvar
Schneider Electric
17.340.000 VND
5.566.140 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 12.5kvar
LVR07125A40T
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 12.5kvar
Schneider Electric
16.362.000 VND
5.252.202 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 6.5kvar
LVR07065A40T
Cuộn kháng 7% 400V 50Hz 6.5kvar
Schneider Electric
28.982.000 VND
9.303.222 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 100kvar
LVR05X00A40T
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 100kvar
Schneider Electric
43.568.000 VND
13.985.328 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 50kvar
LVR05500A40T
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 50kvar
Schneider Electric
26.110.000 VND
8.381.310 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 25kvar
LVR05250A40T
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 25kvar
Schneider Electric
20.872.000 VND
6.699.912 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 12.5kvar
LVR05125A40T
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 12.5kvar
Schneider Electric
18.178.000 VND
5.835.138 VND
Mua ngay
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 6.5kvar
LVR05065A40T
Cuộn kháng 5% 400V 50Hz 6.5kvar
Schneider Electric
32.654.000 VND
10.481.934 VND
Mua ngay
Tụ bù VARPLUSCAN 33.9 KVAR 480V
BLRCH339A407B48
Tụ bù VARPLUSCAN 33.9 KVAR 480V
Schneider Electric
6.830.000 VND
2.192.430 VND
Mua ngay
Tụ bù VARPLUS 50KVAR 440V
BLRCH500A000B44
Tụ bù VARPLUS 50KVAR 440V
Schneider Electric
9.036.000 VND
2.900.556 VND
Mua ngay
Tụ bù VARPLUS 40KVAR 440V
BLRCH400A480B44
Tụ bù VARPLUS 40KVAR 440V
Schneider Electric
7.464.000 VND
2.395.944 VND
Mua ngay
Tụ bù EasyCan 30.3KVAR 440V
BLRCS303A364B44
Tụ bù EasyCan 30.3KVAR 440V
Schneider Electric
4.257.000 VND
1.366.497 VND
Mua ngay
Tụ bù EasyCan 25KVAR 440V
BLRCS250A300B44
Tụ bù EasyCan 25KVAR 440V
Schneider Electric
3.652.000 VND
1.172.292 VND
Mua ngay
Tụ bù EasyCan 20KVAR 440V
BLRCS200A240B44
Tụ bù EasyCan 20KVAR 440V
Schneider Electric
3.131.000 VND
1.005.051 VND
Mua ngay
Tụ bù EasyCan 15KVAR 440V
BLRCS150A180B44
Tụ bù EasyCan 15KVAR 440V
Schneider Electric
2.583.000 VND
829.143 VND
Mua ngay
Tụ bù EasyCan 10KVAR 440V
BLRCS100A120B44
Tụ bù EasyCan 10KVAR 440V
Schneider Electric
1.868.000 VND
599.628 VND
Mua ngay
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 60kVAR/440V
LC1DWK12M7
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 60kVAR/440V
Schneider Electric
6.193.000 VND
3.771.537 VND
Mua ngay
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 40kVAR/440V
LC1DTKM7
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 40kVAR/440V
Schneider Electric
5.384.000 VND
3.278.856 VND
Mua ngay