Schneider - Bộ khởi động động cơ tích hợp- Role nhiệt (100)
MPCB 132…220 A GV7RS220
GV7RS220
MPCB 132…220 A GV7RS220
Schneider Electric
26.651.000 VND
15.148.428 VND
Mua ngay
MPCB 90…150 A GV7RS150
GV7RS150
MPCB 90…150 A GV7RS150
Schneider Electric
15.122.000 VND
8.595.345 VND
Mua ngay
MPCB 60…100 A GV7RS100
GV7RS100
MPCB 60…100 A GV7RS100
Schneider Electric
15.122.000 VND
8.595.345 VND
Mua ngay
MPCB 48…80 A GV7RS80
GV7RS80
MPCB 48…80 A GV7RS80
Schneider Electric
17.600.000 VND
10.003.840 VND
Mua ngay
MPCB 132…220 A GV7RE220
GV7RE220
MPCB 132…220 A GV7RE220
Schneider Electric
15.983.000 VND
9.084.737 VND
Mua ngay
MPCB 90…150 A GV7RE150
GV7RE150
MPCB 90…150 A GV7RE150
Schneider Electric
15.628.000 VND
8.882.955 VND
Mua ngay
MPCB 60…100 A GV7RE100
GV7RE100
MPCB 60…100 A GV7RE100
Schneider Electric
15.125.000 VND
8.597.050 VND
Mua ngay
MPCB 48…80 A GV7RE80
GV7RE80
MPCB 48…80 A GV7RE80
Schneider Electric
15.028.000 VND
8.541.915 VND
Mua ngay
Terminal cover LAD96570
LAD96570
Terminal cover LAD96570
Schneider Electric
222.000 VND
126.185 VND
Mua ngay
Large spacing adapter GV3G66
GV3G66
Large spacing adapter GV3G66
Schneider Electric
222.000 VND
126.185 VND
Mua ngay
Comb busbar GV3G364
GV3G364
Comb busbar GV3G364
Schneider Electric
883.000 VND
501.897 VND
Mua ngay
Tiếp điểm phụ GVAED0113
GVAED0113
Tiếp điểm phụ GVAED0113
Schneider Electric
147.000 VND
83.555 VND
Mua ngay
Tiếp điểm phụ GVAED1013
GVAED1013
Tiếp điểm phụ GVAED1013
Schneider Electric
147.000 VND
83.555 VND
Mua ngay
Tiếp điểm phụ GVAED011
GVAED011
Tiếp điểm phụ GVAED011
Schneider Electric
140.000 VND
79.576 VND
Mua ngay
Tiếp điểm phụ GVAED101
GVAED101
Tiếp điểm phụ GVAED101
Schneider Electric
140.000 VND
79.576 VND
Mua ngay
MCB 65A GV3L65
GV3L65
MCB 65A GV3L65
Schneider Electric
4.022.000 VND
2.286.105 VND
Mua ngay
MCB 50A GV3L50
GV3L50
MCB 50A GV3L50
Schneider Electric
3.846.000 VND
2.186.066 VND
Mua ngay
MCB 40A GV3L40
GV3L40
MCB 40A GV3L40
Schneider Electric
3.498.000 VND
1.988.263 VND
Mua ngay
MCB 32A GV3L32
GV3L32
MCB 32A GV3L32
Schneider Electric
3.288.000 VND
1.868.899 VND
Mua ngay
MCB 25A GV3L25
GV3L25
MCB 25A GV3L25
Schneider Electric
2.973.000 VND
1.689.853 VND
Mua ngay
TMCB 48…65 A GV3P65
GV3P65
TMCB 48…65 A GV3P65
Schneider Electric
3.754.000 VND
2.133.774 VND
Mua ngay
TMCB 37…50 A GV3P50
GV3P50
TMCB 37…50 A GV3P50
Schneider Electric
3.576.000 VND
2.032.598 VND
Mua ngay
TMCB 30…40 A GV3P40
GV3P40
TMCB 30…40 A GV3P40
Schneider Electric
3.407.000 VND
1.936.539 VND
Mua ngay
TMCB 23…32 A GV3P32
GV3P32
TMCB 23…32 A GV3P32
Schneider Electric
3.311.000 VND
1.881.972 VND
Mua ngay
TMCB 17…25 A GV3P25
GV3P25
TMCB 17…25 A GV3P25
Schneider Electric
3.207.000 VND
1.822.859 VND
Mua ngay
TMCB 12…18 A GV3P18
GV3P18
TMCB 12…18 A GV3P18
Schneider Electric
3.116.000 VND
1.771.134 VND
Mua ngay
TMCB 9…13 A GV3P13
GV3P13
TMCB 9…13 A GV3P13
Schneider Electric
2.978.000 VND
1.692.695 VND
Mua ngay
Combination block GV2AF4
GV2AF4
Combination block GV2AF4
Schneider Electric
132.000 VND
75.029 VND
Mua ngay
Combination block GV2AF3
GV2AF3
Combination block GV2AF3
Schneider Electric
121.000 VND
68.776 VND
Mua ngay
Combination block GV2AF01
GV2AF01
Combination block GV2AF01
Schneider Electric
66.000 VND
37.514 VND
Mua ngay