Schneider - Bộ biến đổi (1)
Bộ chuyển đổi dòng 0-5ampe sang analog 4-20mA
RMCA61BD
Bộ chuyển đổi dòng 0-5ampe sang analog 4-20mA
Schneider Electric
3.000.000 VND
1.811.100 VND
Mua ngay