Schneider - Biến tần (721)
Schneider Biến tần ATV340D75N4E 3P 75KW - 400V
ATV340D75N4E
Schneider Biến tần ATV340D75N4E 3P 75KW - 400V
Schneider Electric
115.050.000 VND
57.375.435 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D55N4E 3P 55KW - 400V
ATV340D55N4E
Schneider Biến tần ATV340D55N4E 3P 55KW - 400V
Schneider Electric
100.310.000 VND
50.024.597 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D45N4E 3P 45KW - 400V
ATV340D45N4E
Schneider Biến tần ATV340D45N4E 3P 45KW - 400V
Schneider Electric
86.550.000 VND
43.162.485 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D37N4E 3P 37KW - 400V
ATV340D37N4E
Schneider Biến tần ATV340D37N4E 3P 37KW - 400V
Schneider Electric
67.060.000 VND
33.442.822 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D30N4E 3P 30KW - 400V
ATV340D30N4E
Schneider Biến tần ATV340D30N4E 3P 30KW - 400V
Schneider Electric
56.910.000 VND
28.381.017 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D22N4E 3P 22KW - 400V
ATV340D22N4E
Schneider Biến tần ATV340D22N4E 3P 22KW - 400V
Schneider Electric
49.730.000 VND
24.800.351 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D22N4 3P 22KW - 400V
ATV340D22N4
Schneider Biến tần ATV340D22N4 3P 22KW - 400V
Schneider Electric
44.400.000 VND
22.142.280 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D18N4 3P 18.5KW - 400V
ATV340D18N4
Schneider Biến tần ATV340D18N4 3P 18.5KW - 400V
Schneider Electric
36.660.000 VND
18.282.342 VND
Mua ngay
ĐẾ GẮN BIẾN TẦN
VW3A9302
ĐẾ GẮN BIẾN TẦN
Schneider Electric
1.946.000 VND
970.470 VND
Mua ngay
BỘ MÃ HÓA ENCODER RESOLVER
VW3M3401
BỘ MÃ HÓA ENCODER RESOLVER
Schneider Electric
10.295.000 VND
6.103.906 VND
Mua ngay
MÀN HÌNH HIỂN THỊ
VW3A1113
MÀN HÌNH HIỂN THỊ
Schneider Electric
2.900.000 VND
1.446.230 VND
Mua ngay
Bộ khóa cửa bàn phím cơ bản
VW3A1114
Bộ khóa cửa bàn phím cơ bản
Schneider Electric
900.000 VND
448.830 VND
Mua ngay
Module truyền thông ETHERNET IP/MODBUS TCP
VW3A3720
Module truyền thông ETHERNET IP/MODBUS TCP
Schneider Electric
15.510.000 VND
7.734.837 VND
Mua ngay
ATV61 PHỤ KIỆN GẮN THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN
VW3A3503
ATV61 PHỤ KIỆN GẮN THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN
Schneider Electric
14.275.000 VND
7.118.943 VND
Mua ngay
ATV61 MULTIPUMP CARD TƯƠNG THÍCH ATV38
VW3A3502
ATV61 MULTIPUMP CARD TƯƠNG THÍCH ATV38
Schneider Electric
14.941.000 VND
7.451.077 VND
Mua ngay
Canopen daisy chain card w/ 2 RJ45 connectors
VW3A3608
Canopen daisy chain card w/ 2 RJ45 connectors
Schneider Electric
3.163.000 VND
1.577.388 VND
Mua ngay
ATS22 quạt tản nhệt 220V loại C
VW3G22402
ATS22 quạt tản nhệt 220V loại C
Schneider Electric
6.239.000 VND
3.111.389 VND
Mua ngay
THIẾT BỊ TRUYỀN THÔNG PROFIBUS BOARD DPV1
VW3A3307S371
THIẾT BỊ TRUYỀN THÔNG PROFIBUS BOARD DPV1
Schneider Electric
22.084.000 VND
11.013.291 VND
Mua ngay
CÁP 1M SUB-D 15 HD
VW3M4701
CÁP 1M SUB-D 15 HD
Schneider Electric
1.459.000 VND
727.603 VND
Mua ngay
CANOPEN CABLE, 3M, SUB D 9 FEMALE RJ45,
VW3M3805R030
CANOPEN CABLE, 3M, SUB D 9 FEMALE RJ45,
Schneider Electric
960.000 VND
478.752 VND
Mua ngay
CANOPEN CABLE, 1M, SUB-D 9 FEMALE/RJ45,
VW3M3805R010
CANOPEN CABLE, 1M, SUB-D 9 FEMALE/RJ45,
Schneider Electric
800.000 VND
398.960 VND
Mua ngay
THIẾT BỊ HIỂN THỊ ATS48
VW3G48101
THIẾT BỊ HIỂN THỊ ATS48
Schneider Electric
4.962.000 VND
2.474.549 VND
Mua ngay
QUẠT GIẢI NHIỆT ATS22 SIZE A RANGE Q AND S6
VW3G22400
QUẠT GIẢI NHIỆT ATS22 SIZE A RANGE Q AND S6
Schneider Electric
3.083.000 VND
1.537.492 VND
Mua ngay
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN ATS22 IP65
VW3G22102
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN ATS22 IP65
Schneider Electric
3.105.000 VND
1.548.464 VND
Mua ngay
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN ATS22 IP54
VW3G22101
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN ATS22 IP54
Schneider Electric
1.188.000 VND
592.456 VND
Mua ngay
CANOPEN MODBUS
VW3CANTAP2
CANOPEN MODBUS
Schneider Electric
13.958.000 VND
6.960.855 VND
Mua ngay
SUB D CANOPEN CONNECTOR
VW3CANKCDF180T
SUB D CANOPEN CONNECTOR
Schneider Electric
4.732.000 VND
2.359.848 VND
Mua ngay
DÂY CABLE 1M
VW3CANCARR1
DÂY CABLE 1M
Schneider Electric
300.000 VND
149.610 VND
Mua ngay
CABLE 30CM
VW3CANCARR03
CABLE 30CM
Schneider Electric
214.000 VND
106.722 VND
Mua ngay
CANOPEN ADAPTOR FOR SUB D CONNECTOR
VW3CANA71
CANOPEN ADAPTOR FOR SUB D CONNECTOR
Schneider Electric
195.000 VND
97.247 VND
Mua ngay