Schneider - Biến tần (721)
Schneider Biến tần ATV340D75N4E 3P 75KW - 400V
ATV340D75N4E
Schneider Biến tần ATV340D75N4E 3P 75KW - 400V
Schneider Electric
115.050.000 VND
52.923.000 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D55N4E 3P 55KW - 400V
ATV340D55N4E
Schneider Biến tần ATV340D55N4E 3P 55KW - 400V
Schneider Electric
100.310.000 VND
46.142.600 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D45N4E 3P 45KW - 400V
ATV340D45N4E
Schneider Biến tần ATV340D45N4E 3P 45KW - 400V
Schneider Electric
86.550.000 VND
39.813.000 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D37N4E 3P 37KW - 400V
ATV340D37N4E
Schneider Biến tần ATV340D37N4E 3P 37KW - 400V
Schneider Electric
67.060.000 VND
30.847.600 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D30N4E 3P 30KW - 400V
ATV340D30N4E
Schneider Biến tần ATV340D30N4E 3P 30KW - 400V
Schneider Electric
56.910.000 VND
26.178.600 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D22N4E 3P 22KW - 400V
ATV340D22N4E
Schneider Biến tần ATV340D22N4E 3P 22KW - 400V
Schneider Electric
49.730.000 VND
22.875.800 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D22N4 3P 22KW - 400V
ATV340D22N4
Schneider Biến tần ATV340D22N4 3P 22KW - 400V
Schneider Electric
44.400.000 VND
20.424.000 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D18N4 3P 18.5KW - 400V
ATV340D18N4
Schneider Biến tần ATV340D18N4 3P 18.5KW - 400V
Schneider Electric
36.660.000 VND
16.863.600 VND
Mua ngay
ĐẾ GẮN BIẾN TẦN
VW3A9302
ĐẾ GẮN BIẾN TẦN
Schneider Electric
1.946.000 VND
1.072.246 VND
Mua ngay
BỘ MÃ HÓA ENCODER RESOLVER
VW3M3401
BỘ MÃ HÓA ENCODER RESOLVER
Schneider Electric
10.295.000 VND
6.431.287 VND
Mua ngay
MÀN HÌNH HIỂN THỊ
VW3A1113
MÀN HÌNH HIỂN THỊ
Schneider Electric
2.900.000 VND
1.597.900 VND
Mua ngay
Bộ khóa cửa bàn phím cơ bản
VW3A1114
Bộ khóa cửa bàn phím cơ bản
Schneider Electric
900.000 VND
495.900 VND
Mua ngay
Module truyền thông ETHERNET IP/MODBUS TCP
VW3A3720
Module truyền thông ETHERNET IP/MODBUS TCP
Schneider Electric
15.510.000 VND
8.546.010 VND
Mua ngay
ATV61 PHỤ KIỆN GẮN THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN
VW3A3503
ATV61 PHỤ KIỆN GẮN THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN
Schneider Electric
14.275.000 VND
7.865.525 VND
Mua ngay
ATV61 MULTIPUMP CARD TƯƠNG THÍCH ATV38
VW3A3502
ATV61 MULTIPUMP CARD TƯƠNG THÍCH ATV38
Schneider Electric
14.941.000 VND
8.232.491 VND
Mua ngay
Canopen daisy chain card w/ 2 RJ45 connectors
VW3A3608
Canopen daisy chain card w/ 2 RJ45 connectors
Schneider Electric
3.163.000 VND
1.742.813 VND
Mua ngay
ATS22 quạt tản nhệt 220V loại C
VW3G22402
ATS22 quạt tản nhệt 220V loại C
Schneider Electric
6.239.000 VND
3.437.689 VND
Mua ngay
THIẾT BỊ TRUYỀN THÔNG PROFIBUS BOARD DPV1
VW3A3307S371
THIẾT BỊ TRUYỀN THÔNG PROFIBUS BOARD DPV1
Schneider Electric
22.084.000 VND
12.168.284 VND
Mua ngay
CÁP 1M SUB-D 15 HD
VW3M4701
CÁP 1M SUB-D 15 HD
Schneider Electric
1.459.000 VND
803.909 VND
Mua ngay
CANOPEN CABLE, 3M, SUB D 9 FEMALE RJ45,
VW3M3805R030
CANOPEN CABLE, 3M, SUB D 9 FEMALE RJ45,
Schneider Electric
960.000 VND
528.960 VND
Mua ngay
CANOPEN CABLE, 1M, SUB-D 9 FEMALE/RJ45,
VW3M3805R010
CANOPEN CABLE, 1M, SUB-D 9 FEMALE/RJ45,
Schneider Electric
800.000 VND
440.800 VND
Mua ngay
THIẾT BỊ HIỂN THỊ ATS48
VW3G48101
THIẾT BỊ HIỂN THỊ ATS48
Schneider Electric
4.962.000 VND
2.734.062 VND
Mua ngay
QUẠT GIẢI NHIỆT ATS22 SIZE A RANGE Q AND S6
VW3G22400
QUẠT GIẢI NHIỆT ATS22 SIZE A RANGE Q AND S6
Schneider Electric
3.083.000 VND
1.698.733 VND
Mua ngay
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN ATS22 IP65
VW3G22102
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN ATS22 IP65
Schneider Electric
3.105.000 VND
1.710.855 VND
Mua ngay
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN ATS22 IP54
VW3G22101
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN ATS22 IP54
Schneider Electric
1.188.000 VND
654.588 VND
Mua ngay
CANOPEN MODBUS
VW3CANTAP2
CANOPEN MODBUS
Schneider Electric
13.958.000 VND
7.690.858 VND
Mua ngay
SUB D CANOPEN CONNECTOR
VW3CANKCDF180T
SUB D CANOPEN CONNECTOR
Schneider Electric
4.732.000 VND
2.607.332 VND
Mua ngay
DÂY CABLE 1M
VW3CANCARR1
DÂY CABLE 1M
Schneider Electric
300.000 VND
165.300 VND
Mua ngay
CABLE 30CM
VW3CANCARR03
CABLE 30CM
Schneider Electric
214.000 VND
117.914 VND
Mua ngay
CANOPEN ADAPTOR FOR SUB D CONNECTOR
VW3CANA71
CANOPEN ADAPTOR FOR SUB D CONNECTOR
Schneider Electric
195.000 VND
107.445 VND
Mua ngay