PM5000 (7)
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4DI/2DO, Modbus RS485
METSEPM5350
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4DI/2DO, Modbus RS485
Schneider Electric
13.087.000 VND
5.796.232 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng 0.2S, 8 tariff, 4DI/2DO, Modbus TCP/IP & RS485, Analyze Harmonic up to level 63rd, remote display
METSEPM5563RD
Đồng Hồ Đa Năng 0.2S, 8 tariff, 4DI/2DO, Modbus TCP/IP & RS485, Analyze Harmonic up to level 63rd, remote display
Schneider Electric
33.579.000 VND
14.872.139 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng 0.2S, 8 tariff, 4DI/2DO, Modbus TCP/IP & RS485, Analyze Harmonic up to level 63rd
METSEPM5560
Đồng Hồ Đa Năng 0.2S, 8 tariff, 4DI/2DO, Modbus TCP/IP & RS485, Analyze Harmonic up to level 63rd
Schneider Electric
31.154.000 VND
13.798.107 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO/2Relay, Modbus TCP/IP, Analyze Harmonic up to level 31st
METSEPM5340
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO/2Relay, Modbus TCP/IP, Analyze Harmonic up to level 31st
Schneider Electric
19.732.000 VND
8.739.303 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO/2Relay, Modbus RS485, Analyze Harmonic up to level 31st
METSEPM5330
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO/2Relay, Modbus RS485, Analyze Harmonic up to level 31st
Schneider Electric
16.146.000 VND
7.151.063 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO, Modbus TCP/IP, Analyze Harmonic up to level 31st
METSEPM5320
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO, Modbus TCP/IP, Analyze Harmonic up to level 31st
Schneider Electric
17.939.000 VND
7.945.183 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO, Modbus RS485, Analyze Harmonic up to level 31st
METSEPM5310
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO, Modbus RS485, Analyze Harmonic up to level 31st
Schneider Electric
13.635.000 VND
6.038.942 VND
Mua ngay