PM5000 (7)
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4DI/2DO, Modbus RS485
METSEPM5350
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4DI/2DO, Modbus RS485
Schneider Electric
13.742.000 VND
6.102.135 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng 0.2S, 8 tariff, 4DI/2DO, Modbus TCP/IP & RS485, Analyze Harmonic up to level 63rd, remote display
METSEPM5563RD
Đồng Hồ Đa Năng 0.2S, 8 tariff, 4DI/2DO, Modbus TCP/IP & RS485, Analyze Harmonic up to level 63rd, remote display
Schneider Electric
35.258.000 VND
15.656.315 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng 0.2S, 8 tariff, 4DI/2DO, Modbus TCP/IP & RS485, Analyze Harmonic up to level 63rd
METSEPM5560
Đồng Hồ Đa Năng 0.2S, 8 tariff, 4DI/2DO, Modbus TCP/IP & RS485, Analyze Harmonic up to level 63rd
Schneider Electric
32.712.000 VND
14.525.764 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO/2Relay, Modbus TCP/IP, Analyze Harmonic up to level 31st
METSEPM5340
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO/2Relay, Modbus TCP/IP, Analyze Harmonic up to level 31st
Schneider Electric
20.719.000 VND
9.200.272 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO/2Relay, Modbus RS485, Analyze Harmonic up to level 31st
METSEPM5330
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO/2Relay, Modbus RS485, Analyze Harmonic up to level 31st
Schneider Electric
16.954.000 VND
7.528.424 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO, Modbus TCP/IP, Analyze Harmonic up to level 31st
METSEPM5320
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO, Modbus TCP/IP, Analyze Harmonic up to level 31st
Schneider Electric
18.836.000 VND
8.364.126 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO, Modbus RS485, Analyze Harmonic up to level 31st
METSEPM5310
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO, Modbus RS485, Analyze Harmonic up to level 31st
Schneider Electric
14.317.000 VND
6.357.464 VND
Mua ngay