PM2000 (9)
Đồng Hồ Đa Năng, Dual source, 6 C T inputs, Class 0.5, Modbus
METSEPM1130HCL05RS
Đồng Hồ Đa Năng, Dual source, 6 C T inputs, Class 0.5, Modbus
Schneider Electric
3.435.000 VND
1.525.312 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng LED Display, VAF PF %Unbalance Timmer, Class1, Modbus
METSEDM6200HCL10RS
Đồng Hồ Đa Năng LED Display, VAF PF %Unbalance Timmer, Class1, Modbus
Schneider Electric
2.290.000 VND
1.016.875 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng LED Display, VAF PF %Unbalance Timmer, Class 1
METSEDM6000HCL10NC
Đồng Hồ Đa Năng LED Display, VAF PF %Unbalance Timmer, Class 1
Schneider Electric
1.810.000 VND
803.731 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng LCD Display, Class 0.5S, Modbus, Analyze harmonic up to level 31st
METSEPM2230
Đồng Hồ Đa Năng LCD Display, Class 0.5S, Modbus, Analyze harmonic up to level 31st
Schneider Electric
11.047.000 VND
4.905.420 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng LCD Display, Class 1, Modbus, Analyze harmonic up to level 15th
METSEPM2220
Đồng Hồ Đa Năng LCD Display, Class 1, Modbus, Analyze harmonic up to level 15th
Schneider Electric
9.605.000 VND
4.265.100 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng LCD Display, Class 1
METSEPM2210
Đồng Hồ Đa Năng LCD Display, Class 1
Schneider Electric
7.770.000 VND
3.450.269 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng LED Display, Class 0.5S, Modbus, Analyze harmonic up to level 31st
METSEPM2130
Đồng Hồ Đa Năng LED Display, Class 0.5S, Modbus, Analyze harmonic up to level 31st
Schneider Electric
8.811.000 VND
3.912.525 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng LED Display, Class 1, Modbus, Analyze harmonic up to level 15th
METSEPM2120
Đồng Hồ Đa Năng LED Display, Class 1, Modbus, Analyze harmonic up to level 15th
Schneider Electric
7.662.000 VND
3.402.311 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng LED Display, Class 1
METSEPM2110
Đồng Hồ Đa Năng LED Display, Class 1
Schneider Electric
6.263.000 VND
2.781.085 VND
Mua ngay