PLC and HMI (173)
Màn hình cảm ứng Magelis HMIGTO6315
HMIGTO6315
Màn hình cảm ứng Magelis HMIGTO6315
Schneider Electric
55.656.000 VND
31.556.952 VND
Mua ngay
Màn Hình Cảm Ứng 10.4 Inch HMIGTO5310
HMIGTO5310
Màn Hình Cảm Ứng 10.4 Inch HMIGTO5310
Schneider Electric
37.431.000 VND
21.223.377 VND
Mua ngay
Màn Hình Cảm Ứng 7 Inch HMIGTO3510
HMIGTO3510
Màn Hình Cảm Ứng 7 Inch HMIGTO3510
Schneider Electric
29.718.000 VND
16.850.106 VND
Mua ngay
Màn hình cảm ứng Magelis HMIGTO2315
HMIGTO2315
Màn hình cảm ứng Magelis HMIGTO2315
Schneider Electric
29.115.000 VND
16.508.205 VND
Mua ngay
Màn hình cảm ứng Magelis HMIGTO2310
HMIGTO2310
Màn hình cảm ứng Magelis HMIGTO2310
Schneider Electric
23.937.000 VND
13.572.279 VND
Mua ngay
Màn hình cảm ứng Magelis HMIGTO5315
HMIGTO5315
Màn hình cảm ứng Magelis HMIGTO5315
Schneider Electric
53.067.000 VND
30.088.989 VND
Mua ngay
Màn hình cảm ứng Magelis HMIGTO6310
HMIGTO6310
Màn hình cảm ứng Magelis HMIGTO6310
Schneider Electric
41.191.000 VND
23.355.297 VND
Mua ngay
140CPS12420
140CPS12420
140CPS12420
Schneider Electric
0 VND
0 VND
Mua ngay
140CPS11420
140CPS11420
140CPS11420
Schneider Electric
0 VND
0 VND
Mua ngay
STBCPS2111K
STBCPS2111K
STBCPS2111K
Schneider Electric
0 VND
0 VND
Mua ngay
STBPDT3100K
STBPDT3100K
STBPDT3100K
Schneider Electric
0 VND
0 VND
Mua ngay
TSXPSY2600M
TSXPSY2600M
TSXPSY2600M
Schneider Electric
0 VND
0 VND
Mua ngay
BMXCPS3500
BMXCPS3500
BMXCPS3500
Schneider Electric
0 VND
0 VND
Mua ngay
BMXCPS2000
BMXCPS2000
BMXCPS2000
Schneider Electric
0 VND
0 VND
Mua ngay
TWDFCW30K
TWDFCW30K
TWDFCW30K
Schneider Electric
0 VND
0 VND
Mua ngay
140DDI35300
140DDI35300
140DDI35300
Schneider Electric
0 VND
0 VND
Mua ngay
140ACI03000
140ACI03000
140ACI03000
Schneider Electric
0 VND
0 VND
Mua ngay
140XBP00600
140XBP00600
140XBP00600
Schneider Electric
0 VND
0 VND
Mua ngay
140DDO35300
140DDO35300
140DDO35300
Schneider Electric
0 VND
0 VND
Mua ngay
140DDO84300
140DDO84300
140DDO84300
Schneider Electric
0 VND
0 VND
Mua ngay
140DDI84100
140DDI84100
140DDI84100
Schneider Electric
0 VND
0 VND
Mua ngay
140ACI04000
140ACI04000
140ACI04000
Schneider Electric
0 VND
0 VND
Mua ngay
140ACO02000
140ACO02000
140ACO02000
Schneider Electric
0 VND
0 VND
Mua ngay
TSXDEY16D2
TSXDEY16D2
TSXDEY16D2
Schneider Electric
0 VND
0 VND
Mua ngay
TSXBLY01
TSXBLY01
TSXBLY01
Schneider Electric
0 VND
0 VND
Mua ngay
TSXRKY8EX
TSXRKY8EX
TSXRKY8EX
Schneider Electric
0 VND
0 VND
Mua ngay
TSXTLYEX
TSXTLYEX
TSXTLYEX
Schneider Electric
0 VND
0 VND
Mua ngay
TSXISPY101
TSXISPY101
TSXISPY101
Schneider Electric
0 VND
0 VND
Mua ngay
TSXDSY64T2K
TSXDSY64T2K
TSXDSY64T2K
Schneider Electric
0 VND
0 VND
Mua ngay
TSXDSY32T2K
TSXDSY32T2K
TSXDSY32T2K
Schneider Electric
0 VND
0 VND
Mua ngay