PLC and HMI (176)
Màn hình cảm ứng 7inch có Ethernet HMIGXU3512
HMIGXU3512
Màn hình cảm ứng 7inch có Ethernet HMIGXU3512
Schneider Electric
11.502.000 VND
6.199.578 VND
Mua ngay
Màn hình cảm ứng HMIGXU3500
HMIGXU3500
Màn hình cảm ứng HMIGXU3500
Mitsubishi
10.401.000 VND
5.606.139 VND
Mua ngay
Màn hình cảm ứng Magelis HMIGTO6315
HMIGTO6315
Màn hình cảm ứng Magelis HMIGTO6315
Schneider Electric
53.005.000 VND
28.569.695 VND
Mua ngay
Màn Hình Cảm Ứng 10.4 Inch HMIGTO5310
HMIGTO5310
Màn Hình Cảm Ứng 10.4 Inch HMIGTO5310
Schneider Electric
35.648.000 VND
19.214.272 VND
Mua ngay
Màn Hình Cảm Ứng 7 Inch HMIGTO3510
HMIGTO3510
Màn Hình Cảm Ứng 7 Inch HMIGTO3510
Schneider Electric
28.302.000 VND
15.254.778 VND
Mua ngay
Màn hình cảm ứng Magelis HMIGTO2315
HMIGTO2315
Màn hình cảm ứng Magelis HMIGTO2315
Schneider Electric
27.728.000 VND
14.945.392 VND
Mua ngay
Màn hình cảm ứng Magelis HMIGTO2310
HMIGTO2310
Màn hình cảm ứng Magelis HMIGTO2310
Schneider Electric
22.797.000 VND
12.287.583 VND
Mua ngay
Màn hình cảm ứng Magelis HMIGTO5315
HMIGTO5315
Màn hình cảm ứng Magelis HMIGTO5315
Schneider Electric
50.540.000 VND
27.241.060 VND
Mua ngay
Màn hình cảm ứng Magelis HMIGTO6310
HMIGTO6310
Màn hình cảm ứng Magelis HMIGTO6310
Schneider Electric
39.229.000 VND
21.144.431 VND
Mua ngay
TSXPLP01
TSXPLP01
TSXPLP01
Mitsubishi
310.200 VND
227.066 VND
Mua ngay
140CPS12420
140CPS12420
140CPS12420
Schneider Electric
16.101.800 VND
11.786.518 VND
Mua ngay
140CPS11420
140CPS11420
140CPS11420
Schneider Electric
12.463.000 VND
9.122.916 VND
Mua ngay
STBCPS2111K
STBCPS2111K
STBCPS2111K
Schneider Electric
5.520.000 VND
4.040.640 VND
Mua ngay
STBPDT3100K
STBPDT3100K
STBPDT3100K
Schneider Electric
3.063.000 VND
2.242.116 VND
Mua ngay
TSXPSY2600M
TSXPSY2600M
TSXPSY2600M
Schneider Electric
7.436.000 VND
5.443.152 VND
Mua ngay
BMXCPS3500
BMXCPS3500
BMXCPS3500
Schneider Electric
9.605.000 VND
7.030.860 VND
Mua ngay
BMXCPS2000
BMXCPS2000
BMXCPS2000
Schneider Electric
6.181.000 VND
4.524.492 VND
Mua ngay
TWDFCW30K
TWDFCW30K
TWDFCW30K
Schneider Electric
1.008.000 VND
597.643 VND
Mua ngay
140DDI35300
140DDI35300
140DDI35300
Schneider Electric
11.353.100 VND
8.310.469 VND
Mua ngay
140ACI03000
140ACI03000
140ACI03000
Schneider Electric
17.193.000 VND
12.585.276 VND
Mua ngay
140XBP00600
140XBP00600
140XBP00600
Schneider Electric
4.741.000 VND
3.470.412 VND
Mua ngay
140DDO35300
140DDO35300
140DDO35300
Schneider Electric
17.505.400 VND
12.813.953 VND
Mua ngay
140DDO84300
140DDO84300
140DDO84300
Schneider Electric
7.104.900 VND
5.200.787 VND
Mua ngay
140DDI84100
140DDI84100
140DDI84100
Schneider Electric
10.981.300 VND
8.038.312 VND
Mua ngay
140ACI04000
140ACI04000
140ACI04000
Schneider Electric
30.841.800 VND
22.576.198 VND
Mua ngay
140ACO02000
140ACO02000
140ACO02000
Schneider Electric
17.809.000 VND
13.036.188 VND
Mua ngay
TSXDEY16D2
TSXDEY16D2
TSXDEY16D2
Schneider Electric
5.162.300 VND
3.778.804 VND
Mua ngay
TSXBLY01
TSXBLY01
TSXBLY01
Schneider Electric
482.900 VND
353.483 VND
Mua ngay
TSXRKY8EX
TSXRKY8EX
TSXRKY8EX
Schneider Electric
6.903.600 VND
5.053.435 VND
Mua ngay
TSXTLYEX
TSXTLYEX
TSXTLYEX
Schneider Electric
1.565.300 VND
1.145.800 VND
Mua ngay