Phụ kiện MCCB (25)
Relay bảo vệ pha- mất pha / SLPR-4S (3P 220~440V)
SLPR-4S
Relay bảo vệ pha- mất pha / SLPR-4S (3P 220~440V)
SHIHLIN
1.000.000 VND
900.000 VND
Mua ngay
Tiếp điểm cảnh báo / BM-1000~1600 HS
BM-1000-1600 HS-AUX
Tiếp điểm cảnh báo / BM-1000~1600 HS
SHIHLIN
1.545.455 VND
1.390.910 VND
Mua ngay
Tiếp điểm cảnh báo / BM-630/800CN.SN
BM-630/800CN.SN-AUX
Tiếp điểm cảnh báo / BM-630/800CN.SN
SHIHLIN
763.636 VND
687.272 VND
Mua ngay
Tiếp điểm cảnh báo / BM-400CN.SN.HN
BM-400CN.SN.HN-AUX
Tiếp điểm cảnh báo / BM-400CN.SN.HN
SHIHLIN
618.182 VND
556.364 VND
Mua ngay
Tiếp điểm cảnh báo / BM-250CN.SN
BM-250CN.SN-AUX
Tiếp điểm cảnh báo / BM-250CN.SN
SHIHLIN
418.182 VND
376.364 VND
Mua ngay
Tiếp điểm cảnh báo / BM-100HN/125SN
BM-100HN/125SN-AUX
Tiếp điểm cảnh báo / BM-100HN/125SN
SHIHLIN
345.455 VND
310.910 VND
Mua ngay
Tiếp điểm cảnh báo / BM-50CN/100MN.SN
BM-50CN/100MN.SN-AUX
Tiếp điểm cảnh báo / BM-50CN/100MN.SN
SHIHLIN
272.727 VND
245.454 VND
Mua ngay
Cuộn bảo vệ thấp áp / BM-1000~1600 HS
BM-1000-1600HS-UVT
Cuộn bảo vệ thấp áp / BM-1000~1600 HS
SHIHLIN
3.909.091 VND
3.518.182 VND
Mua ngay
Cuộn bảo vệ thấp áp / BM-630/800CN.SN
BM-630/800CN.SN-UVT
Cuộn bảo vệ thấp áp / BM-630/800CN.SN
SHIHLIN
1.854.545 VND
1.669.091 VND
Mua ngay
Cuộn bảo vệ thấp áp / BM-400CN.SN.HN
BM-400CN.SN.HN-UVT
Cuộn bảo vệ thấp áp / BM-400CN.SN.HN
SHIHLIN
1.536.364 VND
1.382.728 VND
Mua ngay
Cuộn bảo vệ thấp áp / BM-250CN.SN
BM-250CN.SN-UVT
Cuộn bảo vệ thấp áp / BM-250CN.SN
SHIHLIN
1.481.818 VND
1.333.636 VND
Mua ngay
Cuộn bảo vệ thấp áp / BM-100HN/125SN
BM-100HN/125SN-UVT
Cuộn bảo vệ thấp áp / BM-100HN/125SN
SHIHLIN
1.312.727 VND
1.181.454 VND
Mua ngay
Cuộn bảo vệ thấp áp / BM-50CN/100MN.SN
BM-50CN/100MN.SN-UVT
Cuộn bảo vệ thấp áp / BM-50CN/100MN.SN
SHIHLIN
1.118.182 VND
1.006.364 VND
Mua ngay
Cuộn đóng ngắt / BM-1000~1600 HS
BM-10001600 HS-SHT
Cuộn đóng ngắt / BM-1000~1600 HS
SHIHLIN
2.080.000 VND
1.872.000 VND
Mua ngay
Cuộn đóng ngắt / BM-630/800CN.SN
BM-630/800CN.SN-SHT
Cuộn đóng ngắt / BM-630/800CN.SN
SHIHLIN
1.200.000 VND
1.080.000 VND
Mua ngay
Cuộn đóng ngắt / BM-400CN.SN.HN
BM-400CN.SN.HN-SHT
Cuộn đóng ngắt / BM-400CN.SN.HN
SHIHLIN
836.364 VND
752.728 VND
Mua ngay
Cuộn đóng ngắt / BM-250CN.SN
BM-250CN.SN-SHT
Cuộn đóng ngắt / BM-250CN.SN
SHIHLIN
790.000 VND
711.000 VND
Mua ngay
Cuộn đóng ngắt / BM-100HN/125SN
BM-100HN/125SN-SHT
Cuộn đóng ngắt / BM-100HN/125SN
SHIHLIN
600.000 VND
540.000 VND
Mua ngay
Cuộn đóng ngắt / BM-50CN/100MN.SN
BM-50CN/100MN.SN-SHT
Cuộn đóng ngắt / BM-50CN/100MN.SN
SHIHLIN
560.000 VND
504.000 VND
Mua ngay
Bộ khởi động On/Off MCCB - BM/BL 630/800
MT-800N
Bộ khởi động On/Off MCCB - BM/BL 630/800
SHIHLIN
11.181.818 VND
10.063.636 VND
Mua ngay
Bộ khởi động On/Off MCCB - BM/BL 400
MT-400N
Bộ khởi động On/Off MCCB - BM/BL 400
SHIHLIN
10.000.000 VND
9.000.000 VND
Mua ngay
Bộ khởi động On/Off MCCB - BM/BL 100-H/250-HB
MT-250E
Bộ khởi động On/Off MCCB - BM/BL 100-H/250-HB
SHIHLIN
7.454.545 VND
6.709.091 VND
Mua ngay
Bộ khởi động On/Off MCCB - BM/BL 250-CN.SN.HN
MT-250N
Bộ khởi động On/Off MCCB - BM/BL 250-CN.SN.HN
SHIHLIN
7.272.727 VND
6.545.454 VND
Mua ngay
Bộ khởi động On/Off MCCB - BM125-SN
MT-125N
Bộ khởi động On/Off MCCB - BM125-SN
SHIHLIN
6.636.364 VND
5.972.728 VND
Mua ngay
Bộ khởi động On/Off MCCB - BM/BL 50-CN/100-MN.SN
MT-100N
Bộ khởi động On/Off MCCB - BM/BL 50-CN/100-MN.SN
SHIHLIN
6.363.636 VND
5.727.272 VND
Mua ngay