Phụ kiện cho biến tần (301)
ĐẾ GẮN BIẾN TẦN
VW3A9302
ĐẾ GẮN BIẾN TẦN
Schneider Electric
2.140.600 VND
1.179.899 VND
Mua ngay
BỘ MÃ HÓA ENCODER RESOLVER
VW3M3401
BỘ MÃ HÓA ENCODER RESOLVER
Schneider Electric
11.324.500 VND
7.074.415 VND
Mua ngay
MÀN HÌNH HIỂN THỊ
VW3A1113
MÀN HÌNH HIỂN THỊ
Schneider Electric
3.190.000 VND
1.758.328 VND
Mua ngay
Bộ khóa cửa bàn phím cơ bản
VW3A1114
Bộ khóa cửa bàn phím cơ bản
Schneider Electric
990.000 VND
545.688 VND
Mua ngay
Module truyền thông ETHERNET IP/MODBUS TCP
VW3A3720
Module truyền thông ETHERNET IP/MODBUS TCP
Schneider Electric
17.061.000 VND
9.404.023 VND
Mua ngay
ATV61 PHỤ KIỆN GẮN THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN
VW3A3503
ATV61 PHỤ KIỆN GẮN THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN
Schneider Electric
15.702.500 VND
8.655.218 VND
Mua ngay
ATV61 MULTIPUMP CARD TƯƠNG THÍCH ATV38
VW3A3502
ATV61 MULTIPUMP CARD TƯƠNG THÍCH ATV38
Schneider Electric
16.435.100 VND
9.059.027 VND
Mua ngay
Canopen daisy chain card w/ 2 RJ45 connectors
VW3A3608
Canopen daisy chain card w/ 2 RJ45 connectors
Schneider Electric
3.479.300 VND
1.917.790 VND
Mua ngay
ATS22 quạt tản nhệt 220V loại C
VW3G22402
ATS22 quạt tản nhệt 220V loại C
Schneider Electric
6.862.900 VND
3.782.830 VND
Mua ngay
THIẾT BỊ TRUYỀN THÔNG PROFIBUS BOARD DPV1
VW3A3307S371
THIẾT BỊ TRUYỀN THÔNG PROFIBUS BOARD DPV1
Schneider Electric
24.292.400 VND
13.389.971 VND
Mua ngay
CÁP 1M SUB-D 15 HD
VW3M4701
CÁP 1M SUB-D 15 HD
Schneider Electric
1.604.900 VND
884.621 VND
Mua ngay
CANOPEN CABLE, 3M, SUB D 9 FEMALE RJ45,
VW3M3805R030
CANOPEN CABLE, 3M, SUB D 9 FEMALE RJ45,
Schneider Electric
1.056.000 VND
582.067 VND
Mua ngay
CANOPEN CABLE, 1M, SUB-D 9 FEMALE/RJ45,
VW3M3805R010
CANOPEN CABLE, 1M, SUB-D 9 FEMALE/RJ45,
Schneider Electric
880.000 VND
485.056 VND
Mua ngay
THIẾT BỊ HIỂN THỊ ATS48
VW3G48101
THIẾT BỊ HIỂN THỊ ATS48
Schneider Electric
5.458.200 VND
3.008.560 VND
Mua ngay
QUẠT GIẢI NHIỆT ATS22 SIZE A RANGE Q AND S6
VW3G22400
QUẠT GIẢI NHIỆT ATS22 SIZE A RANGE Q AND S6
Schneider Electric
3.391.300 VND
1.869.285 VND
Mua ngay
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN ATS22 IP65
VW3G22102
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN ATS22 IP65
Schneider Electric
3.415.500 VND
1.882.624 VND
Mua ngay
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN ATS22 IP54
VW3G22101
THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN ATS22 IP54
Schneider Electric
1.306.800 VND
720.308 VND
Mua ngay
CANOPEN MODBUS
VW3CANTAP2
CANOPEN MODBUS
Schneider Electric
15.353.800 VND
8.463.015 VND
Mua ngay
SUB D CANOPEN CONNECTOR
VW3CANKCDF180T
SUB D CANOPEN CONNECTOR
Schneider Electric
5.205.200 VND
2.869.106 VND
Mua ngay
DÂY CABLE 1M
VW3CANCARR1
DÂY CABLE 1M
Schneider Electric
330.000 VND
181.896 VND
Mua ngay
CABLE 30CM
VW3CANCARR03
CABLE 30CM
Schneider Electric
235.400 VND
129.752 VND
Mua ngay
CANOPEN ADAPTOR FOR SUB D CONNECTOR
VW3CANA71
CANOPEN ADAPTOR FOR SUB D CONNECTOR
Schneider Electric
214.500 VND
118.232 VND
Mua ngay
KẾT NỐI CƠ KHÍ BIẾN TẦN
VW3A9921
KẾT NỐI CƠ KHÍ BIẾN TẦN
Schneider Electric
1.999.800 VND
1.102.290 VND
Mua ngay
EMC PLATE SIZE 1
VW3A9523
EMC PLATE SIZE 1
Schneider Electric
1.650.000 VND
909.480 VND
Mua ngay
Kít lắp đặt để chống bụi, chống ẩm
VW3A9515
Kít lắp đặt để chống bụi, chống ẩm
Schneider Electric
22.944.900 VND
12.647.229 VND
Mua ngay
Kít lắp đặt để chống bụi, chống ẩm
VW3A9514
Kít lắp đặt để chống bụi, chống ẩm
Schneider Electric
21.852.600 VND
12.045.153 VND
Mua ngay
Kít lắp đặt để chống bụi, chống ẩm
VW3A9513
Kít lắp đặt để chống bụi, chống ẩm
Schneider Electric
20.812.000 VND
11.471.574 VND
Mua ngay
Kít lắp đặt để chống bụi, chống ẩm
VW3A9512
Kít lắp đặt để chống bụi, chống ẩm
Schneider Electric
18.920.000 VND
10.428.704 VND
Mua ngay
Kít lắp đặt để chống bụi, chống ẩm
VW3A9511
Kít lắp đặt để chống bụi, chống ẩm
Schneider Electric
15.548.500 VND
8.570.333 VND
Mua ngay
Kít lắp đặt để chống bụi, chống ẩm
VW3A9510
Kít lắp đặt để chống bụi, chống ẩm
Schneider Electric
13.520.100 VND
7.452.279 VND
Mua ngay