Paragon - Đèn Dân Dụng (84)
Bóng đèn Led 30W PBCC3065E27
PBCC3065E27
Bóng đèn Led 30W PBCC3065E27
Paragon
300.000 VND
210.000 VND
Mua ngay
Bóng Led bulb 20W PBCC2065E27
PBCC2065E27
Bóng Led bulb 20W PBCC2065E27
Paragon
227.273 VND
159.091 VND
Mua ngay
Bóng đèn Led 13W PBCB1330E27L
PBCB1330E27L
Bóng đèn Led 13W PBCB1330E27L
Paragon
86.364 VND
60.455 VND
Mua ngay
Bóng đèn Led 13W PBCB1365E27L
PBCB1365E27L
Bóng đèn Led 13W PBCB1365E27L
Paragon
86.364 VND
60.455 VND
Mua ngay
Bóng đèn Led 11W PBCB1130E27L
PBCB1130E27L
Bóng đèn Led 11W PBCB1130E27L
Paragon
72.727 VND
50.909 VND
Mua ngay
Bóng đèn Led 11W PBCB1165E27L
PBCB1165E27L
Bóng đèn Led 11W PBCB1165E27L
Paragon
72.727 VND
50.909 VND
Mua ngay
Bóng đèn Led 9W PBCB930E27L
PBCB930E27L
Bóng đèn Led 9W PBCB930E27L
Paragon
57.273 VND
40.091 VND
Mua ngay
Bóng đèn Led 9W PBCB965E27L
PBCB965E27L
Bóng đèn Led 9W PBCB965E27L
Paragon
57.273 VND
40.091 VND
Mua ngay
Bóng đèn Led 7W PBCB730E27L
PBCB730E27L
Bóng đèn Led 7W PBCB730E27L
Paragon
52.727 VND
36.909 VND
Mua ngay
Bóng đèn Led 7W PBCB765E27L
PBCB765E27L
Bóng đèn Led 7W PBCB765E27L
Paragon
52.727 VND
36.909 VND
Mua ngay
Bóng đèn Led 5W PBCB530E27L
PBCB530E27L
Bóng đèn Led 5W PBCB530E27L
Paragon
46.364 VND
32.455 VND
Mua ngay
Bóng đèn Led 5W PBCB565E27L
PBCB565E27L
Bóng đèn Led 5W PBCB565E27L
Paragon
46.364 VND
32.455 VND
Mua ngay
Bóng đèn led tube 20W PFLMM20LT8
PFLMM20LT8
Bóng đèn led tube 20W PFLMM20LT8
Paragon
159.091 VND
100.227 VND
Mua ngay
Bóng đèn led tube 10W PFLMM10LT8
PFLMM10LT8
Bóng đèn led tube 10W PFLMM10LT8
Paragon
131.818 VND
83.045 VND
Mua ngay
ĐÈN PHA KHÔNG THẤM NƯỚC POLH80L
POLH80L
ĐÈN PHA KHÔNG THẤM NƯỚC POLH80L
Paragon
2.521.820 VND
1.408.689 VND
Mua ngay
ĐÈN PHA KHÔNG THẤM NƯỚC POLH50L
POLH50L
ĐÈN PHA KHÔNG THẤM NƯỚC POLH50L
Paragon
1.422.730 VND
794.737 VND
Mua ngay
ĐÈN PHA KHÔNG THẤM NƯỚC POLH30L
POLH30L
ĐÈN PHA KHÔNG THẤM NƯỚC POLH30L
Paragon
931.820 VND
520.515 VND
Mua ngay
ĐÈN PHA KHÔNG THẤM NƯỚC POLH20L
POLH20L
ĐÈN PHA KHÔNG THẤM NƯỚC POLH20L
Paragon
640.910 VND
358.012 VND
Mua ngay
ĐÈN PHA KHÔNG THẤM NƯỚC POLH10L
POLH10L
ĐÈN PHA KHÔNG THẤM NƯỚC POLH10L
Paragon
350.000 VND
195.510 VND
Mua ngay
Máng đèn batten led T5, 16W PLT516
PLT516
Máng đèn batten led T5, 16W PLT516
Paragon
211.820 VND
118.323 VND
Mua ngay
Máng đèn batten led T5, 8W PLT58
PLT58
Máng đèn batten led T5, 8W PLT58
Paragon
142.730 VND
79.729 VND
Mua ngay
MÁNG ĐÈN KIỂU BATTEN DÂN DỤNG PCFMM236L36
PCFMM236L36
MÁNG ĐÈN KIỂU BATTEN DÂN DỤNG PCFMM236L36
Paragon
408.180 VND
228.009 VND
Mua ngay
MÁNG ĐÈN KIỂU BATTEN DÂN DỤNG PCFMM136L18
PCFMM136L18
MÁNG ĐÈN KIỂU BATTEN DÂN DỤNG PCFMM136L18
Paragon
221.820 VND
123.909 VND
Mua ngay
MÁNG ĐÈN KIỂU BATTEN DÂN DỤNG PCFMM218L20
PCFMM218L20
MÁNG ĐÈN KIỂU BATTEN DÂN DỤNG PCFMM218L20
Paragon
318.180 VND
177.735 VND
Mua ngay
MÁNG ĐÈN KIỂU BATTEN DÂN DỤNG PCFMM118L10
PCFMM118L10
MÁNG ĐÈN KIỂU BATTEN DÂN DỤNG PCFMM118L10
Paragon
171.820 VND
95.979 VND
Mua ngay
Đèn ốp trần Led 18W PLCA355L18/CCT
PLCA355L18/CCT
Đèn ốp trần Led 18W PLCA355L18/CCT
Paragon
433.640 VND
242.231 VND
Mua ngay
Đèn ốp trần Led 12W PLCA295L12/CCT
PLCA295L12/CCT
Đèn ốp trần Led 12W PLCA295L12/CCT
Paragon
356.360 VND
199.063 VND
Mua ngay
Biến áp 24V-250w PLDD250-24
PLDD250-24
Biến áp 24V-250w PLDD250-24
Paragon
1.060.000 VND
592.116 VND
Mua ngay
Biến áp 24V-200w PLDD200-24
PLDD200-24
Biến áp 24V-200w PLDD200-24
Paragon
978.180 VND
546.411 VND
Mua ngay
Biến áp 24V-150w PLDD150-24
PLDD150-24
Biến áp 24V-150w PLDD150-24
Paragon
854.550 VND
477.352 VND
Mua ngay