WHD63_GY

Ngắt điện Phòng thấm nước
Giá: 699.098 VND 1.193.000 VND
Khuyến mãi 1: 41.4%
Hãng sản xuất: Schneider Electric
Trạng thái: Còn Hàng
Chi tiết
Ngắt điện Phòng thấm nước
IP rating: IP66 Số điện cực: 2P Điện áp: 500V Dòng điện định mức :63A}

Sản phẩm liên quan

Ngắt điện Phòng thấm nước
WHT80_GY
Ngắt điện Phòng thấm nước
Schneider Electric
2.469.000 VND
1.446.834 VND
Mua ngay
Ngắt điện Phòng thấm nước
WHT63_GY
Ngắt điện Phòng thấm nước
Schneider Electric
1.530.000 VND
896.580 VND
Mua ngay
Ngắt điện Phòng thấm nước
WHT55_GY
Ngắt điện Phòng thấm nước
Schneider Electric
1.362.000 VND
798.132 VND
Mua ngay
Ngắt điện Phòng thấm nước
WHT35_GY
Ngắt điện Phòng thấm nước
Schneider Electric
1.182.000 VND
692.652 VND
Mua ngay
Ngắt điện Phòng thấm nước
WHT20_GY
Ngắt điện Phòng thấm nước
Schneider Electric
904.000 VND
529.744 VND
Mua ngay
Ngắt điện Phòng thấm nước
WHD55_GY
Ngắt điện Phòng thấm nước
Schneider Electric
1.168.000 VND
684.448 VND
Mua ngay