MS-Contactor và phụ kiện (68)
Khởi động từ kép - Coil : 220 or 380VAC
RC-11C
Khởi động từ kép - Coil : 220 or 380VAC
SHIHLIN
870.000 VND
783.000 VND
Mua ngay
Contactor Relay - 4NO + 4NC
SR-P80
Contactor Relay - 4NO + 4NC
SHIHLIN
440.000 VND
396.000 VND
Mua ngay
Contactor Relay - 5NO + 3NC
SR-P80
Contactor Relay - 5NO + 3NC
SHIHLIN
440.000 VND
396.000 VND
Mua ngay
Contactor Relay - 6NO + 2NC
SR-P80
Contactor Relay - 6NO + 2NC
SHIHLIN
440.000 VND
396.000 VND
Mua ngay
Contactor Relay - 7NO + 1NC
SR-P80
Contactor Relay - 7NO + 1NC
SHIHLIN
440.000 VND
396.000 VND
Mua ngay
Contactor Relay - 8NO
SR-P80
Contactor Relay - 8NO
SHIHLIN
440.000 VND
396.000 VND
Mua ngay
Contactor Relay - 2NO + 3NC
SR-P50
Contactor Relay - 2NO + 3NC
SHIHLIN
350.000 VND
315.000 VND
Mua ngay
Contactor Relay - 3NO + 2NC
SR-P50
Contactor Relay - 3NO + 2NC
SHIHLIN
350.000 VND
315.000 VND
Mua ngay
Contactor Relay - 4NO + 1NC
SR-P50
Contactor Relay - 4NO + 1NC
SHIHLIN
350.000 VND
315.000 VND
Mua ngay
Contactor Relay - 5NO
SR-P50
Contactor Relay - 5NO
SHIHLIN
350.000 VND
315.000 VND
Mua ngay
Contactor Relay - 2NO + 2NC
SR-P40
Contactor Relay - 2NO + 2NC
SHIHLIN
300.000 VND
270.000 VND
Mua ngay
Contactor Relay - 3NO + 1NC
SR-P40
Contactor Relay - 3NO + 1NC
SHIHLIN
300.000 VND
270.000 VND
Mua ngay
Contactor Relay - 4NO
SR-P40
Contactor Relay - 4NO
SHIHLIN
300.000 VND
270.000 VND
Mua ngay
Tụ bù dùng cho S-P 80T - 60 Kvar(380V)
AP-40-B
Tụ bù dùng cho S-P 80T - 60 Kvar(380V)
SHIHLIN
418.182 VND
376.364 VND
Mua ngay
Tụ bù dùng cho S-P 60T - 45 Kvar(380V)
AP-40-B
Tụ bù dùng cho S-P 60T - 45 Kvar(380V)
SHIHLIN
418.182 VND
376.364 VND
Mua ngay
Tụ bù dùng cho S-P 50T - 33.3 Kvar(380V)
AP-40-B
Tụ bù dùng cho S-P 50T - 33.3 Kvar(380V)
SHIHLIN
418.182 VND
376.364 VND
Mua ngay
Tụ bù dùng cho S-P 40T - 25 Kvar(380V)
AP-40-B
Tụ bù dùng cho S-P 40T - 25 Kvar(380V)
SHIHLIN
418.182 VND
376.364 VND
Mua ngay
Tụ bù dùng cho S-P 21A - 20 Kvar(380V)
AP-40-A
Tụ bù dùng cho S-P 21A - 20 Kvar(380V)
SHIHLIN
373.636 VND
336.272 VND
Mua ngay
Tụ bù dùng cho S-P 16 - 16.7 Kvar(380V)
AP-40-A
Tụ bù dùng cho S-P 16 - 16.7 Kvar(380V)
SHIHLIN
373.636 VND
336.272 VND
Mua ngay
Tụ bù dùng cho S-P 11 - 12.5 Kvar(380V)
AP-40-A
Tụ bù dùng cho S-P 11 - 12.5 Kvar(380V)
SHIHLIN
373.636 VND
336.272 VND
Mua ngay
Khóa liên động dùng cho S-2XP 125~220T
MPU-125
Khóa liên động dùng cho S-2XP 125~220T
SHIHLIN
300.000 VND
270.000 VND
Mua ngay
Khóa liên động dùng cho S-2XP 80T
MPU-50
Khóa liên động dùng cho S-2XP 80T
SHIHLIN
163.636 VND
147.272 VND
Mua ngay
Khóa liên động dùng cho S-2XP 12,16,21,25T
MPU-21
Khóa liên động dùng cho S-2XP 12,16,21,25T
SHIHLIN
109.091 VND
98.182 VND
Mua ngay
Khóa liên động dùng cho S-2XP 11,35,40,50,60T
MPU-11
Khóa liên động dùng cho S-2XP 11,35,40,50,60T
SHIHLIN
100.000 VND
90.000 VND
Mua ngay
Nút nhấn
PB-3
Nút nhấn
SHIHLIN
131.818 VND
118.636 VND
Mua ngay
Nút nhấn
PB-2
Nút nhấn
SHIHLIN
70.000 VND
63.000 VND
Mua ngay
Tiếp điểm phụ (S-P11~21A) - 2NO+2NC
AP-22S
Tiếp điểm phụ (S-P11~21A) - 2NO+2NC
SHIHLIN
135.455 VND
121.910 VND
Mua ngay
Tiếp điểm phụ (S-P11~21A) - 1NO+1NC
APS-11S
Tiếp điểm phụ (S-P11~21A) - 1NO+1NC
SHIHLIN
77.273 VND
69.546 VND
Mua ngay
Tiếp điểm phụ (S-P11~21A) - 1NO+1NC
AP-11S
Tiếp điểm phụ (S-P11~21A) - 1NO+1NC
SHIHLIN
70.000 VND
63.000 VND
Mua ngay
Coil dùng cho S-P 300/400
Coil-S-P300/400
Coil dùng cho S-P 300/400
SHIHLIN
4.545.455 VND
4.090.910 VND
Mua ngay