MCCB - ELCB và phụ kiện (313)
Tấm chắn pha ABS1200b
IB-ACB630A-6300A
Tấm chắn pha ABS1200b
LS
450.000 VND
324.000 VND
Mua ngay
Tấm chắn pha ABS803c/TS630
IBL800
Tấm chắn pha ABS803c/TS630
LS
35.000 VND
25.200 VND
Mua ngay
Tấm chắn pha ABN/S403c
IBL-400
Tấm chắn pha ABN/S403c
LS
32.000 VND
23.040 VND
Mua ngay
Tấm chắn pha ABN52~103c
IB-13
Tấm chắn pha ABN52~103c
LS
9.000 VND
6.480 VND
Mua ngay
Khóa liên động ABN/S803c
MI-83S
Khóa liên động ABN/S803c
LS
1.000.000 VND
720.000 VND
Mua ngay
Khóa liên động ABN/S403c
MI-43S
Khóa liên động ABN/S403c
LS
900.000 VND
648.000 VND
Mua ngay
Khóa liên động ABN/S203c
MI-33S
Khóa liên động ABN/S203c
LS
620.000 VND
446.400 VND
Mua ngay
Khóa liên động ABS103c
MI-23S
Khóa liên động ABS103c
LS
610.000 VND
439.200 VND
Mua ngay
Khóa liên độngABN53~103c
MI-13S
Khóa liên độngABN53~103c
LS
600.000 VND
432.000 VND
Mua ngay
Tay xoayABN803c
E-80U-S
Tay xoayABN803c
LS
1.680.000 VND
1.209.600 VND
Mua ngay
Tay xoay ABN403c
E-70U-S
Tay xoay ABN403c
LS
1.470.000 VND
1.058.400 VND
Mua ngay
Tay xoay ABN250c
EH250-S
Tay xoay ABN250c
LS
690.000 VND
496.800 VND
Mua ngay
Tay xoay ABS125c
EH125-S
Tay xoay ABS125c
LS
670.000 VND
482.400 VND
Mua ngay
Tay xoay ABN403c
N-70S
Tay xoay ABN403c
LS
900.000 VND
648.000 VND
Mua ngay
Tay xoay ABH250c
DH250-S
Tay xoay ABH250c
LS
480.000 VND
345.600 VND
Mua ngay
Tay xoay ABS125c
DH125-S
Tay xoay ABS125c
LS
470.000 VND
338.400 VND
Mua ngay
Tay xoay ABN103c
DH100-S
Tay xoay ABN103c
LS
450.000 VND
324.000 VND
Mua ngay
Mô tơ điều khiển On/Off cho MCCB ABN/S/H202c~204c
MOP-M3-ABN/S/H202c-204c
Mô tơ điều khiển On/Off cho MCCB ABN/S/H202c~204c
LS
3.750.000 VND
2.700.000 VND
Mua ngay
Mô tơ điều khiển On/Off cho MCCB ABS/H103c~104c
MOP-M2-ABS/H103c-104c
Mô tơ điều khiển On/Off cho MCCB ABS/H103c~104c
LS
3.000.000 VND
2.160.000 VND
Mua ngay
Mô tơ điều khiển On/Off cho MCCB ABN52c~104c
MOP-M1-ABN52c-104c
Mô tơ điều khiển On/Off cho MCCB ABN52c~104c
LS
2.850.000 VND
2.052.000 VND
Mua ngay
Tiếp điểm phụ / tiếp điểm cảnh báo ABN/S50~250AF
AL/AX-ABN/S50-250AF
Tiếp điểm phụ / tiếp điểm cảnh báo ABN/S50~250AF
LS
600.000 VND
432.000 VND
Mua ngay
Tiếp điểm cảnh báo ABS1003b~1204b
AL-ABS1003b-1204b
Tiếp điểm cảnh báo ABS1003b~1204b
LS
450.000 VND
324.000 VND
Mua ngay
Tiếp điểm cảnh báo ABN/S400~800AF
AL-ABN/S400-800AF
Tiếp điểm cảnh báo ABN/S400~800AF
LS
420.000 VND
302.400 VND
Mua ngay
Tiếp điểm cảnh báo ABN/S50~250AF
AL-ABN/S50-250AF
Tiếp điểm cảnh báo ABN/S50~250AF
LS
280.000 VND
201.600 VND
Mua ngay
Tiếp điểm phụ ABS1003b~1204b
AX-ABS1003b-1204b
Tiếp điểm phụ ABS1003b~1204b
LS
450.000 VND
324.000 VND
Mua ngay
Tiếp điểm phụ ABN/S400~800AF
AX-ABN/S400-800AF
Tiếp điểm phụ ABN/S400~800AF
LS
420.000 VND
302.400 VND
Mua ngay
Tiếp điểm phụ ABN/S50~250AF
AX-ABN/S50-250AF
Tiếp điểm phụ ABN/S50~250AF
LS
280.000 VND
201.600 VND
Mua ngay
Cuộn bảo vệ thấp áp TS1000~1600
UVT-TS1000-1600
Cuộn bảo vệ thấp áp TS1000~1600
LS
1.200.000 VND
864.000 VND
Mua ngay
Cuộn bảo vệ thấp áp ABS1003b~1204b
UVT-ABS1003b-1204b
Cuộn bảo vệ thấp áp ABS1003b~1204b
LS
1.100.000 VND
792.000 VND
Mua ngay
Cuộn bảo vệ thấp áp ABN/S400~800AF
UVT-ABN/S400-800AF
Cuộn bảo vệ thấp áp ABN/S400~800AF
LS
970.000 VND
698.400 VND
Mua ngay