Máng đèn công nghiệp kiểu Batten (18)
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 2x28W PCFY228
PCFY228
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 2x28W PCFY228
Paragon
320.000 VND
208.000 VND
Mua ngay
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 1x28W PCFY128
PCFY128
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 1x28W PCFY128
Paragon
222.727 VND
144.773 VND
Mua ngay
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 2x14W PCFY214
PCFY214
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 2x14W PCFY214
Paragon
243.636 VND
158.363 VND
Mua ngay
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 1x14W PCFY114
PCFY114
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 1x14W PCFY114
Paragon
171.818 VND
111.682 VND
Mua ngay
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 28W PCFX128
PCFX128
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 28W PCFX128
Paragon
291.818 VND
189.682 VND
Mua ngay
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 21W PCFX121
PCFX121
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 21W PCFX121
Paragon
252.727 VND
164.273 VND
Mua ngay
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 14W PCFX114
PCFX114
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 14W PCFX114
Paragon
200.000 VND
130.000 VND
Mua ngay
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 8W PCFX18
PCFX18
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 8W PCFX18
Paragon
142.727 VND
92.773 VND
Mua ngay
Máng đèn kiểu batten 3400lm, 40W PSLA40L
PSLA40L
Máng đèn kiểu batten 3400lm, 40W PSLA40L
Paragon
1.767.273 VND
1.148.727 VND
Mua ngay
Máng đèn kiểu batten 1700lm, 20W PSLA20L
PSLA20L
Máng đèn kiểu batten 1700lm, 20W PSLA20L
Paragon
910.000 VND
591.500 VND
Mua ngay
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 2500lm, 2x20W PIFB236L36
PIFB236L36
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 2500lm, 2x20W PIFB236L36
Paragon
496.364 VND
322.637 VND
Mua ngay
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 2500lm, 1x20W PIFB136L18
PIFB136L18
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 2500lm, 1x20W PIFB136L18
Paragon
290.000 VND
188.500 VND
Mua ngay
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 1250lm, 2x10W PIFB218L20
PIFB218L20
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 1250lm, 2x10W PIFB218L20
Paragon
387.273 VND
251.727 VND
Mua ngay
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 1250lm, 1x10W PIFB118L10
PIFB118L10
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 1250lm, 1x10W PIFB118L10
Paragon
217.273 VND
141.227 VND
Mua ngay
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 2500lm, 2X20W PCFG236L36
PCFG236L36
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 2500lm, 2X20W PCFG236L36
Paragon
456.364 VND
296.637 VND
Mua ngay
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 2500lm, 1X20W PCFG136L18
PCFG136L18
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 2500lm, 1X20W PCFG136L18
Paragon
279.091 VND
181.409 VND
Mua ngay
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 1250lm, 2x10W PCFG218L20
PCFG218L20
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 1250lm, 2x10W PCFG218L20
Paragon
341.818 VND
222.182 VND
Mua ngay
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 1250lm, 1x10W PCFG118L10
PCFG118L10
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 1250lm, 1x10W PCFG118L10
Paragon
213.636 VND
138.863 VND
Mua ngay