Máng đèn công nghiệp kiểu Batten (18)
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 2x28W PCFY228
PCFY228
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 2x28W PCFY228
Paragon
320.000 VND
219.200 VND
Mua ngay
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 1x28W PCFY128
PCFY128
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 1x28W PCFY128
Paragon
222.730 VND
152.570 VND
Mua ngay
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 2x14W PCFY214
PCFY214
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 2x14W PCFY214
Paragon
243.640 VND
166.893 VND
Mua ngay
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 1x14W PCFY114
PCFY114
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 1x14W PCFY114
Paragon
171.820 VND
117.697 VND
Mua ngay
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 28W PCFX128
PCFX128
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 28W PCFX128
Paragon
291.820 VND
199.897 VND
Mua ngay
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 21W PCFX121
PCFX121
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 21W PCFX121
Paragon
252.730 VND
173.120 VND
Mua ngay
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 14W PCFX114
PCFX114
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 14W PCFX114
Paragon
200.000 VND
137.000 VND
Mua ngay
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 8W PCFX18
PCFX18
Máng đèn batten đèn huỳnh quang T5, 8W PCFX18
Paragon
142.730 VND
97.770 VND
Mua ngay
Máng đèn kiểu batten 3400lm, 40W PSLA40L
PSLA40L
Máng đèn kiểu batten 3400lm, 40W PSLA40L
Paragon
1.767.270 VND
1.210.580 VND
Mua ngay
Máng đèn kiểu batten 1700lm, 20W PSLA20L
PSLA20L
Máng đèn kiểu batten 1700lm, 20W PSLA20L
Paragon
910.000 VND
623.350 VND
Mua ngay
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 2500lm, 2x20W PIFB236L36
PIFB236L36
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 2500lm, 2x20W PIFB236L36
Paragon
496.360 VND
340.007 VND
Mua ngay
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 2500lm, 1x20W PIFB136L18
PIFB136L18
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 2500lm, 1x20W PIFB136L18
Paragon
290.000 VND
198.650 VND
Mua ngay
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 1250lm, 2x10W PIFB218L20
PIFB218L20
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 1250lm, 2x10W PIFB218L20
Paragon
387.270 VND
265.280 VND
Mua ngay
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 1250lm, 1x10W PIFB118L10
PIFB118L10
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 1250lm, 1x10W PIFB118L10
Paragon
217.270 VND
148.830 VND
Mua ngay
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 2500lm, 2X20W PCFG236L36
PCFG236L36
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 2500lm, 2X20W PCFG236L36
Paragon
456.360 VND
312.607 VND
Mua ngay
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 2500lm, 1X20W PCFG136L18
PCFG136L18
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 2500lm, 1X20W PCFG136L18
Paragon
279.090 VND
191.177 VND
Mua ngay
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 1250lm, 2x10W PCFG218L20
PCFG218L20
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 1250lm, 2x10W PCFG218L20
Paragon
341.820 VND
234.147 VND
Mua ngay
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 1250lm, 1x10W PCFG118L10
PCFG118L10
Máng đèn kiểu batten dùng bóng led 1250lm, 1x10W PCFG118L10
Paragon
213.640 VND
146.343 VND
Mua ngay