Heraeus - Đầu dò nhiệt độ (3)
Đầu dò nhiệt độ PT100 200mm
M416-3W-1/2-6.3*200*SS
Đầu dò nhiệt độ PT100 200mm
HVN (Hoang Vina)
0 VND
0 VND
Mua ngay
Đầu dò nhiệt độ PT100 150mm
M416-3W-1/2-6.3*150*SS
Đầu dò nhiệt độ PT100 150mm
HVN (Hoang Vina)
0 VND
0 VND
Mua ngay
Đầu dò nhiệt độ PT100 100mm
M416-3W-1/2-6.3*100*SS
Đầu dò nhiệt độ PT100 100mm
HVN (Hoang Vina)
0 VND
0 VND
Mua ngay