Đồng hồ và chuyển mạch xuất xứ INDIA (14)
Mặt đồng hồ 72x72
DE72-D
Mặt đồng hồ 72x72
Omega
16.000 VND
16.000 VND
Mua ngay
ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN - Ampe - AC
DE72-A
ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN - Ampe - AC
Omega
159.000 VND
159.000 VND
Mua ngay
ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN - Ampe - CT
DE72-AT
ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN - Ampe - CT
Omega
159.000 VND
159.000 VND
Mua ngay
ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN - Volt - AC
DE72-500V
ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN - Volt - AC
Omega
159.000 VND
159.000 VND
Mua ngay
Mặt đồng hồ 96 x 96
DE96-D EQSWT96-D
Mặt đồng hồ 96 x 96
Omega
16.000 VND
16.000 VND
Mua ngay
ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN - Ampere - AC
EQSWT96-A
ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN - Ampere - AC
Omega
295.000 VND
295.000 VND
Mua ngay
ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN - Volt - AC
EQSWT96-500V
ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN - Volt - AC
Omega
295.000 VND
295.000 VND
Mua ngay
ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN -Công Suất
LF96-E1C
ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN -Công Suất
Omega
590.000 VND
590.000 VND
Mua ngay
ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN - Tần Số(Hz)
FM96-65HZ
ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN - Tần Số(Hz)
Omega
520.000 VND
520.000 VND
Mua ngay
ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN - Ampe-AC
DE96-A
ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN - Ampe-AC
Omega
159.000 VND
159.000 VND
Mua ngay
ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN - 22KVolt
DE96-22KV
ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN - 22KVolt
Omega
190.000 VND
190.000 VND
Mua ngay
ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN - 500Volt
DE96-500V
ĐỒNG HỒ TỦ ĐIỆN - 500Volt
Omega
159.000 VND
159.000 VND
Mua ngay
CHUYỂN MẠCH AMPERE - CAM-A
CAM-A
CHUYỂN MẠCH AMPERE - CAM-A
Omega
149.000 VND
149.000 VND
Mua ngay
CHUYỂN MẠCH VOLT CAM-V
CAM-V
CHUYỂN MẠCH VOLT CAM-V
Omega
149.000 VND
149.000 VND
Mua ngay