Đèn túy Led (70)
Bóng T5 ESSENTIAL LEDtube (Chạy dòng điện trực tiếp, tuổi thọ 30,000 giờ) 600mm 8W830 G5 I APR
929001380608
Bóng T5 ESSENTIAL LEDtube (Chạy dòng điện trực tiếp, tuổi thọ 30,000 giờ) 600mm 8W830 G5 I APR
Philips
339.091 VND
339.091 VND
Mua ngay
Bóng T5 ESSENTIAL LEDtube (Chạy dòng điện trực tiếp, tuổi thọ 30,000 giờ) 600mm 8W840 G5 I APR
929001380708
Bóng T5 ESSENTIAL LEDtube (Chạy dòng điện trực tiếp, tuổi thọ 30,000 giờ) 600mm 8W840 G5 I APR
Philips
339.091 VND
339.091 VND
Mua ngay
Bóng T5 ESSENTIAL LEDtube (Chạy dòng điện trực tiếp, tuổi thọ 30,000 giờ) 600mm 8W865 G5 I APR
929001380808
Bóng T5 ESSENTIAL LEDtube (Chạy dòng điện trực tiếp, tuổi thọ 30,000 giờ) 600mm 8W865 G5 I APR
Philips
339.091 VND
339.091 VND
Mua ngay
Bóng T5 ESSENTIAL LEDtube (Chạy dòng điện trực tiếp, tuổi thọ 30,000 giờ) 1200mm 16W830 G5 I APR
929001380908
Bóng T5 ESSENTIAL LEDtube (Chạy dòng điện trực tiếp, tuổi thọ 30,000 giờ) 1200mm 16W830 G5 I APR
Philips
481.818 VND
481.818 VND
Mua ngay
Bóng T5 ESSENTIAL LEDtube (Chạy dòng điện trực tiếp, tuổi thọ 30,000 giờ) 1200mm 16W840 G5 I APR
929001381008
Bóng T5 ESSENTIAL LEDtube (Chạy dòng điện trực tiếp, tuổi thọ 30,000 giờ) 1200mm 16W840 G5 I APR
Philips
481.818 VND
481.818 VND
Mua ngay
Bóng T5 ESSENTIAL LEDtube (Chạy dòng điện trực tiếp, tuổi thọ 30,000 giờ) 1200mm 16W865 G5 I APR
929001381108
Bóng T5 ESSENTIAL LEDtube (Chạy dòng điện trực tiếp, tuổi thọ 30,000 giờ) 1200mm 16W865 G5 I APR
Philips
481.818 VND
481.818 VND
Mua ngay
BóngESSENTIAL LEDtube Essential T8 LEDtube (Chạy dòng điện trực tiếp, tuổi thọ 30,000 giờ) 600mm 8W840 T8 AP I
929001338608
BóngESSENTIAL LEDtube Essential T8 LEDtube (Chạy dòng điện trực tiếp, tuổi thọ 30,000 giờ) 600mm 8W840 T8 AP I
Philips
181.818 VND
181.818 VND
Mua ngay
BóngESSENTIAL LEDtube Essential T8 LEDtube (Chạy dòng điện trực tiếp, tuổi thọ 30,000 giờ) 600mm 8W865 T8 AP I
929001338708
BóngESSENTIAL LEDtube Essential T8 LEDtube (Chạy dòng điện trực tiếp, tuổi thọ 30,000 giờ) 600mm 8W865 T8 AP I
Philips
181.818 VND
181.818 VND
Mua ngay
BóngESSENTIAL LEDtube Essential T8 LEDtube (Chạy dòng điện trực tiếp, tuổi thọ 30,000 giờ) 1200mm 14.5W840 T8AP I
929001338808
BóngESSENTIAL LEDtube Essential T8 LEDtube (Chạy dòng điện trực tiếp, tuổi thọ 30,000 giờ) 1200mm 14.5W840 T8AP I
Philips
235.455 VND
235.455 VND
Mua ngay
Bóng ESSENTIAL LEDtube Essential T8 LEDtube (Chạy dòng điện trực tiếp, tuổi thọ 30,000 giờ)1200mm 14.5W865 T8AP I
929001338908
Bóng ESSENTIAL LEDtube Essential T8 LEDtube (Chạy dòng điện trực tiếp, tuổi thọ 30,000 giờ)1200mm 14.5W865 T8AP I
Philips
235.455 VND
235.455 VND
Mua ngay
Bóng đèn led tube LEDtube HO (Phiên bản đóng gói công nghiệp, kèm chuột) LEDtube HO 600mm 10W 730 T8 AP SL G
929001299968
Bóng đèn led tube LEDtube HO (Phiên bản đóng gói công nghiệp, kèm chuột) LEDtube HO 600mm 10W 730 T8 AP SL G
Philips
99.091 VND
99.091 VND
Mua ngay
Bóng đèn led tube LEDtube HO (Phiên bản đóng gói công nghiệp, kèm chuột) LEDtube HO 600mm 10W 740 T8 AP SL G
929001277468
Bóng đèn led tube LEDtube HO (Phiên bản đóng gói công nghiệp, kèm chuột) LEDtube HO 600mm 10W 740 T8 AP SL G
Philips
99.091 VND
99.091 VND
Mua ngay
Bóng đèn led tube LEDtube HO (Phiên bản đóng gói công nghiệp, kèm chuột) LEDtube HO 600mm 10W 765 T8 AP SL G
929001277568
Bóng đèn led tube LEDtube HO (Phiên bản đóng gói công nghiệp, kèm chuột) LEDtube HO 600mm 10W 765 T8 AP SL G
Philips
99.091 VND
99.091 VND
Mua ngay
Bóng đèn led tube LEDtube HO (Phiên bản đóng gói công nghiệp, kèm chuột) LEDtube HO 1200mm 20W 730 T8 AP SL G
929001299868
Bóng đèn led tube LEDtube HO (Phiên bản đóng gói công nghiệp, kèm chuột) LEDtube HO 1200mm 20W 730 T8 AP SL G
Philips
129.091 VND
129.091 VND
Mua ngay
Bóng đèn led tube LEDtube HO (Phiên bản đóng gói công nghiệp, kèm chuột) LEDtube HO 1200mm 20W 740 T8 AP SL G
929001277268
Bóng đèn led tube LEDtube HO (Phiên bản đóng gói công nghiệp, kèm chuột) LEDtube HO 1200mm 20W 740 T8 AP SL G
Philips
129.091 VND
129.091 VND
Mua ngay
Bóng đèn led tube LEDtube HO (Phiên bản đóng gói công nghiệp, kèm chuột) 1200mm 20W 765 T8 AP SL G
929001277368
Bóng đèn led tube LEDtube HO (Phiên bản đóng gói công nghiệp, kèm chuột) 1200mm 20W 765 T8 AP SL G
HVN (Hoang Vina)
129.091 VND
129.091 VND
Mua ngay
LEDtube 600mm HO 730 T8 AP C G
929001299907
LEDtube 600mm HO 730 T8 AP C G
Philips
109.091 VND
109.091 VND
Mua ngay
Bóng đèn LEDtube 600mm HO 740 T8 AP C G
929001277407
Bóng đèn LEDtube 600mm HO 740 T8 AP C G
Philips
109.091 VND
109.091 VND
Mua ngay
Bóng đèn LEDtube 600mm HO 765 T8 AP C G
929001277507
Bóng đèn LEDtube 600mm HO 765 T8 AP C G
Philips
109.091 VND
70.909 VND
Mua ngay
Bóng đèn LEDtube 1200mm HO 730 T8 AP C G
929001299807
Bóng đèn LEDtube 1200mm HO 730 T8 AP C G
Philips
141.818 VND
141.818 VND
Mua ngay
Bóng đèn LEDtube 1200mm HO 740 T8 AP C G
929001277207
Bóng đèn LEDtube 1200mm HO 740 T8 AP C G
Philips
141.818 VND
141.818 VND
Mua ngay
Bóng đèn LEDtube 1200mm HO 765 T8 AP C G
929001277307
Bóng đèn LEDtube 1200mm HO 765 T8 AP C G
Philips
141.818 VND
141.818 VND
Mua ngay
Bóng đèn LEDtube (Đóng gói công nghiệp , kèm chuột) LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP SL G
929001184868
Bóng đèn LEDtube (Đóng gói công nghiệp , kèm chuột) LEDtube 600mm 8W 765 T8 AP SL G
Philips
72.727 VND
72.727 VND
Mua ngay
Bóng đèn LEDtube (Đóng gói công nghiệp , kèm chuột) LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP SL G
929001184768
Bóng đèn LEDtube (Đóng gói công nghiệp , kèm chuột) LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP SL G
Philips
72.727 VND
72.727 VND
Mua ngay
Bóng đèn LEDtube (Đóng gói công nghiệp , kèm chuột) LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP SL G
929001184668
Bóng đèn LEDtube (Đóng gói công nghiệp , kèm chuột) LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP SL G
Philips
90.909 VND
59.091 VND
Mua ngay
Bóng đèn LEDtube (Đóng gói công nghiệp , kèm chuột) 1200mm 16W 740 T8 AP SL G
929001184568
Bóng đèn LEDtube (Đóng gói công nghiệp , kèm chuột) 1200mm 16W 740 T8 AP SL G
Philips
90.909 VND
90.909 VND
Mua ngay
Bộ máng đèn Led 31170 Slimline 20W 3000K wall lamp LED
915004565306
Bộ máng đèn Led 31170 Slimline 20W 3000K wall lamp LED
Philips
225.455 VND
225.455 VND
Mua ngay
Bộ máng đèn Led 31170 Slimline 20W 6500K wall lamp LED
915004565305
Bộ máng đèn Led 31170 Slimline 20W 6500K wall lamp LED
HVN (Hoang Vina)
225.455 VND
225.455 VND
Mua ngay
Bộ máng đèn Led 31171 Slimline 10W 3000K wall lamp LED
915004565308
Bộ máng đèn Led 31171 Slimline 10W 3000K wall lamp LED
Philips
157.273 VND
157.273 VND
Mua ngay
Bộ máng đèn Led 31171 Slimline 10W 6500K wall lamp LED
915004565307
Bộ máng đèn Led 31171 Slimline 10W 6500K wall lamp LED
Philips
157.273 VND
157.273 VND
Mua ngay