Đèn Led pha công nghiệp (18)
Đèn pha không thấm nước 20w-1600lm POLT2065L
POLT2065L
Đèn pha không thấm nước 20w-1600lm POLT2065L
Paragon
1.631.818 VND
1.060.682 VND
Mua ngay
Đèn pha không thấm nước 10w-800lm POLT1065L
POLT1065L
Đèn pha không thấm nước 10w-800lm POLT1065L
Paragon
1.125.455 VND
731.546 VND
Mua ngay
Đèn pha không thấm nước 5w-400lm POLT565L
POLT565L
Đèn pha không thấm nước 5w-400lm POLT565L
Paragon
854.545 VND
555.454 VND
Mua ngay
Đèn pha sân tennis 400w-50000lm PTCA40065L
PTCA40065L
Đèn pha sân tennis 400w-50000lm PTCA40065L
Paragon
25.668.182 VND
16.684.318 VND
Mua ngay
Đèn pha không thấm nước 200w-26000lm POLS20065L
POLS20065L
Đèn pha không thấm nước 200w-26000lm POLS20065L
Paragon
8.712.727 VND
5.663.273 VND
Mua ngay
Đèn pha không thấm nước 120w-15600lm POLS12065L
POLS12065L
Đèn pha không thấm nước 120w-15600lm POLS12065L
Paragon
6.403.636 VND
4.162.363 VND
Mua ngay
Đèn pha không thấm nước 250w-25000lm POFA250L
POFA250L
Đèn pha không thấm nước 250w-25000lm POFA250L
Paragon
6.728.182 VND
4.373.318 VND
Mua ngay
Đèn pha không thấm nước 200w-20000lm POFA200L
POFA200L
Đèn pha không thấm nước 200w-20000lm POFA200L
Paragon
5.224.545 VND
3.395.954 VND
Mua ngay
Đèn pha không thấm nước 150w-15000lm POFA150L
POFA150L
Đèn pha không thấm nước 150w-15000lm POFA150L
Paragon
4.362.727 VND
2.835.773 VND
Mua ngay
Đèn pha không thấm nước 100w-10000lm POFA100L
POFA100L
Đèn pha không thấm nước 100w-10000lm POFA100L
Paragon
3.340.000 VND
2.171.000 VND
Mua ngay
Đèn pha không thấm nước 900w-112500lm PHMA90065L
PHMA90065L
Đèn pha không thấm nước 900w-112500lm PHMA90065L
Paragon
50.420.908 VND
32.773.590 VND
Mua ngay
Đèn pha không thấm nước 600w-75000lm PHMA60065L
PHMA60065L
Đèn pha không thấm nước 600w-75000lm PHMA60065L
Paragon
33.800.000 VND
21.970.000 VND
Mua ngay
Đèn pha không thấm nước 300w-37500lm PHMA30065L
PHMA30065L
Đèn pha không thấm nước 300w-37500lm PHMA30065L
Paragon
14.665.455 VND
9.532.546 VND
Mua ngay
Đèn pha gắn nổi 120w-12600lm PUCG12065L
PUCG12065L
Đèn pha gắn nổi 120w-12600lm PUCG12065L
Paragon
4.818.182 VND
3.131.818 VND
Mua ngay
Đèn pha âm trần 120w-12600lm PUCH12065L
PUCH12065L
Đèn pha âm trần 120w-12600lm PUCH12065L
Paragon
4.818.182 VND
3.131.818 VND
Mua ngay
Đèn pha tiêu điểm 34w PSLMM34L
PSLMM34L
Đèn pha tiêu điểm 34w PSLMM34L
Paragon
1.732.727 VND
1.126.273 VND
Mua ngay
Đèn pha tiêu điểm 18w PSLMM18L
PSLMM18L
Đèn pha tiêu điểm 18w PSLMM18L
Paragon
1.567.273 VND
1.018.727 VND
Mua ngay
Đèn pha tiêu điểm 13w PSLMM13L
PSLMM13L
Đèn pha tiêu điểm 13w PSLMM13L
Paragon
1.371.818 VND
891.682 VND
Mua ngay