Đèn Led pha công nghiệp (18)
Đèn pha không thấm nước 20w-1600lm POLT2065L
POLT2065L
Đèn pha không thấm nước 20w-1600lm POLT2065L
Paragon
1.631.820 VND
1.117.797 VND
Mua ngay
Đèn pha không thấm nước 10w-800lm POLT1065L
POLT1065L
Đèn pha không thấm nước 10w-800lm POLT1065L
Paragon
1.125.450 VND
770.933 VND
Mua ngay
Đèn pha không thấm nước 5w-400lm POLT565L
POLT565L
Đèn pha không thấm nước 5w-400lm POLT565L
Paragon
854.550 VND
585.367 VND
Mua ngay
Đèn pha sân tennis 400w-50000lm PTCA40065L
PTCA40065L
Đèn pha sân tennis 400w-50000lm PTCA40065L
Paragon
25.668.180 VND
17.582.703 VND
Mua ngay
Đèn pha không thấm nước 200w-26000lm POLS20065L
POLS20065L
Đèn pha không thấm nước 200w-26000lm POLS20065L
Paragon
8.712.730 VND
5.968.220 VND
Mua ngay
Đèn pha không thấm nước 120w-15600lm POLS12065L
POLS12065L
Đèn pha không thấm nước 120w-15600lm POLS12065L
Paragon
6.403.640 VND
4.386.493 VND
Mua ngay
Đèn pha không thấm nước 250w-25000lm POFA250L
POFA250L
Đèn pha không thấm nước 250w-25000lm POFA250L
Paragon
6.728.180 VND
4.608.803 VND
Mua ngay
Đèn pha không thấm nước 200w-20000lm POFA200L
POFA200L
Đèn pha không thấm nước 200w-20000lm POFA200L
Paragon
5.224.550 VND
3.578.817 VND
Mua ngay
Đèn pha không thấm nước 150w-15000lm POFA150L
POFA150L
Đèn pha không thấm nước 150w-15000lm POFA150L
Paragon
4.362.730 VND
2.988.470 VND
Mua ngay
Đèn pha không thấm nước 100w-10000lm POFA100L
POFA100L
Đèn pha không thấm nước 100w-10000lm POFA100L
Paragon
3.340.000 VND
2.287.900 VND
Mua ngay
Đèn pha không thấm nước 900w-112500lm PHMA90065L
PHMA90065L
Đèn pha không thấm nước 900w-112500lm PHMA90065L
Paragon
50.420.912 VND
34.538.325 VND
Mua ngay
Đèn pha không thấm nước 600w-75000lm PHMA60065L
PHMA60065L
Đèn pha không thấm nước 600w-75000lm PHMA60065L
Paragon
33.800.000 VND
23.153.000 VND
Mua ngay
Đèn pha không thấm nước 300w-37500lm PHMA30065L
PHMA30065L
Đèn pha không thấm nước 300w-37500lm PHMA30065L
Paragon
14.665.450 VND
10.045.833 VND
Mua ngay
Đèn pha gắn nổi 120w-12600lm PUCG12065L
PUCG12065L
Đèn pha gắn nổi 120w-12600lm PUCG12065L
Paragon
4.818.180 VND
3.300.453 VND
Mua ngay
Đèn pha âm trần 120w-12600lm PUCH12065L
PUCH12065L
Đèn pha âm trần 120w-12600lm PUCH12065L
Paragon
4.818.180 VND
3.300.453 VND
Mua ngay
Đèn pha tiêu điểm 34w PSLMM34L
PSLMM34L
Đèn pha tiêu điểm 34w PSLMM34L
Paragon
1.732.730 VND
1.186.920 VND
Mua ngay
Đèn pha tiêu điểm 18w PSLMM18L
PSLMM18L
Đèn pha tiêu điểm 18w PSLMM18L
Paragon
1.567.270 VND
1.073.580 VND
Mua ngay
Đèn pha tiêu điểm 13w PSLMM13L
PSLMM13L
Đèn pha tiêu điểm 13w PSLMM13L
Paragon
1.371.820 VND
939.697 VND
Mua ngay