Đèn cao áp (54)
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 70W/220 E27 SLV/12
928152800035
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 70W/220 E27 SLV/12
Philips
175.455 VND
175.455 VND
Mua ngay
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 400W E E40 SL/12
928487300098
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 400W E E40 SL/12
Philips
233.636 VND
233.636 VND
Mua ngay
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 250W E E40 SL/12
928487200098
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 250W E E40 SL/12
Philips
214.545 VND
214.545 VND
Mua ngay
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 150W E E40 SL/12
928487100096
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 150W E E40 SL/12
Philips
194.545 VND
194.545 VND
Mua ngay
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 100W E E40 SL/12
928481500092
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 100W E E40 SL/12
Philips
175.455 VND
175.455 VND
Mua ngay
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 1000W E E40 1SL/4
928487400091
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 1000W E E40 1SL/4
Philips
1.365.455 VND
1.365.455 VND
Mua ngay
 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 70W/220 I E27 1CT/24
928150108828
Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 70W/220 I E27 1CT/24
Philips
234.545 VND
234.545 VND
Mua ngay
 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 50W I E27 CRP/24
928150808805
Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 50W I E27 CRP/24
Philips
186.364 VND
186.364 VND
Mua ngay
 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 400W E E40 CO SLV/12
928487000091
Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 400W E E40 CO SLV/12
Philips
366.364 VND
366.364 VND
Mua ngay
 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 250W E E40 CO SLV/12
928486900091
Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 250W E E40 CO SLV/12
Philips
270.000 VND
270.000 VND
Mua ngay
 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 150W E E40 CO SLV/12
928486800091
Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 150W E E40 CO SLV/12
Philips
247.273 VND
247.273 VND
Mua ngay
 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 100W E E40 CO SLV/12
928159009803
Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 100W E E40 CO SLV/12
Philips
342.727 VND
342.727 VND
Mua ngay
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 250W E27 225-235V SG SLV/12
928096056898
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 250W E27 225-235V SG SLV/12
Philips
220.909 VND
220.909 VND
Mua ngay
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 250W E40 220-230V HG 1SL/12
928096257296
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 250W E40 220-230V HG 1SL/12
Philips
207.273 VND
207.273 VND
Mua ngay
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 500W E40 220-230V HG SLV/6
928097057796
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 500W E40 220-230V HG SLV/6
Philips
275.455 VND
275.455 VND
Mua ngay
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 160W E27 220-230V SG 1CT/24
928601008988
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 160W E27 220-230V SG 1CT/24
Philips
160.909 VND
160.909 VND
Mua ngay
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 100W E27 220-230V SG 1CT/24
928090057296
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 100W E27 220-230V SG 1CT/24
Philips
164.545 VND
164.545 VND
Mua ngay
Bóng Cao áp Metal Halide MHN-TD 150W /842 RX7S 1CT/12
928076505190
Bóng Cao áp Metal Halide MHN-TD 150W /842 RX7S 1CT/12
Philips
298.182 VND
298.182 VND
Mua ngay
Bóng Cao áp MHN-TD 150W /730 RX7S 1CT/12
928482500092
Bóng Cao áp MHN-TD 150W /730 RX7S 1CT/12
Philips
303.636 VND
303.636 VND
Mua ngay
Bóng Cao áp MHN-TD 70W/852 1CT/12
928075505192
Bóng Cao áp MHN-TD 70W/852 1CT/12
Philips
266.364 VND
266.364 VND
Mua ngay
Bóng Cao ápMHN-TD 70W /842 RX7S 1CT/12
928070205190
Bóng Cao ápMHN-TD 70W /842 RX7S 1CT/12
Philips
295.455 VND
295.455 VND
Mua ngay
Bóng Cao ápMHN-TD 70W /730 RX7S 1CT/12
928482400092
Bóng Cao ápMHN-TD 70W /730 RX7S 1CT/12
Philips
294.545 VND
294.545 VND
Mua ngay
Bóng Cao áp MHN-TD 250W /842 FC2 1CT/12
928078605121
Bóng Cao áp MHN-TD 250W /842 FC2 1CT/12
Philips
1.234.545 VND
1.234.545 VND
Mua ngay
Bóng Cao áp MH1000W U E40 6PK
928601173001
Bóng Cao áp MH1000W U E40 6PK
Philips
1.026.364 VND
1.026.364 VND
Mua ngay
Bóng Cao áp MH 250W /640 U E40 CL SLV/12
928480300097
Bóng Cao áp MH 250W /640 U E40 CL SLV/12
Philips
354.545 VND
354.545 VND
Mua ngay
Bóng Cao áp MH 175W /640 U E40 CL SLV/12
928480200097
Bóng Cao áp MH 175W /640 U E40 CL SLV/12
Philips
340.909 VND
340.909 VND
Mua ngay
Bóng Cao áp MH 150W /640 E27 CL SLV/24
928484600092
Bóng Cao áp MH 150W /640 E27 CL SLV/24
Philips
372.727 VND
372.727 VND
Mua ngay
Bóng Cao áp MH 100W /640 E27 CL SLV/24
928484500092
Bóng Cao áp MH 100W /640 E27 CL SLV/24
Philips
369.091 VND
369.091 VND
Mua ngay
Bóng Cao áp MH 70W /640 E27 CL SLV/24
928484400092
Bóng Cao áp MH 70W /640 E27 CL SLV/24
Philips
365.455 VND
365.455 VND
Mua ngay
Bóng cao áp thủy ngân HPL-N 125W /542 E27 SG 1CT/24
928052007396
Bóng cao áp thủy ngân HPL-N 125W /542 E27 SG 1CT/24
Philips
180.000 VND
180.000 VND
Mua ngay