Control VarLogic (5)
Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp kết hợp truyền thông Mudbus RS485
VPL12N
Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp kết hợp truyền thông Mudbus RS485
Schneider Electric
23.208.000 VND
7.310.520 VND
Mua ngay
Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp kết hợp truyền thông Mudbus RS485
VPL06N
Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp kết hợp truyền thông Mudbus RS485
Schneider Electric
17.806.000 VND
5.608.890 VND
Mua ngay
Bộ điều khiển tụ bù 18cấp màn hình LED Varlogic RT12
51213
Bộ điều khiển tụ bù 18cấp màn hình LED Varlogic RT12
Schneider Electric
13.575.000 VND
4.276.125 VND
Mua ngay
Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp màn hình LED Varlogic RT8
51209
Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp màn hình LED Varlogic RT8
Schneider Electric
12.207.000 VND
3.845.205 VND
Mua ngay
Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp màn hình LED Varlogic RT6
51207
Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp màn hình LED Varlogic RT6
Schneider Electric
10.839.000 VND
3.414.285 VND
Mua ngay