Contactor Switching Capacitor (7)
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 60kVAR/440V
LC1DWK12M7
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 60kVAR/440V
Schneider Electric
6.193.000 VND
3.771.537 VND
Mua ngay
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 40kVAR/440V
LC1DTKM7
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 40kVAR/440V
Schneider Electric
5.384.000 VND
3.278.856 VND
Mua ngay
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 33.3kVAR/440V
LC1DPKM7
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 33.3kVAR/440V
Schneider Electric
4.758.000 VND
2.897.622 VND
Mua ngay
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 25kVAR/440V
LC1DMKM7
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 25kVAR/440V
Schneider Electric
3.500.000 VND
2.131.500 VND
Mua ngay
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 20kVAR/440V
LC1DLKM7
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 20kVAR/440V
Schneider Electric
3.143.000 VND
1.914.087 VND
Mua ngay
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 16.7kVAR/440V
LC1DGKM7
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 16.7kVAR/440V
Schneider Electric
2.603.000 VND
1.585.227 VND
Mua ngay
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 12.5kVAR/440V
LC1DFKM7
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 12.5kVAR/440V
Schneider Electric
2.155.000 VND
1.312.395 VND
Mua ngay