Contactor Switching Capacitor (7)
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 60kVAR/440V
LC1DWK12M7
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 60kVAR/440V
Schneider Electric
5.898.000 VND
3.352.423 VND
Mua ngay
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 40kVAR/440V
LC1DTKM7
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 40kVAR/440V
Schneider Electric
5.128.000 VND
2.914.755 VND
Mua ngay
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 33.3kVAR/440V
LC1DPKM7
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 33.3kVAR/440V
Schneider Electric
4.531.000 VND
2.575.420 VND
Mua ngay
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 25kVAR/440V
LC1DMKM7
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 25kVAR/440V
Schneider Electric
3.333.000 VND
1.894.477 VND
Mua ngay
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 20kVAR/440V
LC1DLKM7
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 20kVAR/440V
Schneider Electric
2.993.000 VND
1.701.221 VND
Mua ngay
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 16.7kVAR/440V
LC1DGKM7
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 16.7kVAR/440V
Schneider Electric
2.479.000 VND
1.409.064 VND
Mua ngay
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 12.5kVAR/440V
LC1DFKM7
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 12.5kVAR/440V
Schneider Electric
2.052.000 VND
1.166.357 VND
Mua ngay