Contactor Switching Capacitor (7)
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 60kVAR/440V
LC1DWK12M7
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 60kVAR/440V
Schneider Electric
5.726.000 VND
3.254.658 VND
Mua ngay
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 40kVAR/440V
LC1DTKM7
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 40kVAR/440V
Schneider Electric
4.979.000 VND
2.830.064 VND
Mua ngay
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 33.3kVAR/440V
LC1DPKM7
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 33.3kVAR/440V
Schneider Electric
4.399.000 VND
2.500.392 VND
Mua ngay
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 25kVAR/440V
LC1DMKM7
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 25kVAR/440V
Schneider Electric
3.236.000 VND
1.839.342 VND
Mua ngay
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 20kVAR/440V
LC1DLKM7
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 20kVAR/440V
Schneider Electric
2.906.000 VND
1.651.770 VND
Mua ngay
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 16.7kVAR/440V
LC1DGKM7
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 16.7kVAR/440V
Schneider Electric
2.407.000 VND
1.368.139 VND
Mua ngay
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 12.5kVAR/440V
LC1DFKM7
Contactor chuyên dùng đóng cắt tụ bù 12.5kVAR/440V
Schneider Electric
1.992.000 VND
1.132.253 VND
Mua ngay