BL68N/40A

=\"Cầu dao an toàn và cắt dòng rò \"&A170
Giá: 169.000 VND 169.000 VND
Hãng sản xuất: Sino
Trạng thái: Còn Hàng
Chi tiết
Cầu dao an toàn và hộp chứa gắn nổi
Dòng danh định 40A; Dòng rò hoạt động 30mA;}

Sản phẩm liên quan

=\
BS68N/2P30A
=\"Cầu dao an toàn \"&A176
Sino
45.800 VND
45.800 VND
Mua ngay
=\
BS68N/2P25A
=\"Cầu dao an toàn \"&A175
Sino
45.800 VND
45.800 VND
Mua ngay
=\
BS68N/2P20A
=\"Cầu dao an toàn \"&A174
Sino
45.800 VND
45.800 VND
Mua ngay
=\
BS68N/2P15A
=\"Cầu dao an toàn \"&A173
Sino
45.800 VND
45.800 VND
Mua ngay
=\
BS68N/2P10A
=\"Cầu dao an toàn \"&A172
Sino
45.800 VND
45.800 VND
Mua ngay
=\
BS68N/2P5A
=\"Cầu dao an toàn \"&A171
Sino
45.800 VND
45.800 VND
Mua ngay