BS68N/2P25A

=\"Cầu dao an toàn \"&A175
Giá: 45.800 VND 45.800 VND
Hãng sản xuất: Sino
Trạng thái: Còn Hàng
Chi tiết
Cầu dao an toàn và hộp chứa gắn nổi
Dòng danh định 25A; dùng với hộp chứa HA/BS68N hoặc HA-2/BS68N}

Sản phẩm liên quan

=\
BS68N/2P30A
=\"Cầu dao an toàn \"&A176
Sino
45.800 VND
45.800 VND
Mua ngay
=\
BS68N/2P20A
=\"Cầu dao an toàn \"&A174
Sino
45.800 VND
45.800 VND
Mua ngay
=\
BS68N/2P15A
=\"Cầu dao an toàn \"&A173
Sino
45.800 VND
45.800 VND
Mua ngay
=\
BS68N/2P10A
=\"Cầu dao an toàn \"&A172
Sino
45.800 VND
45.800 VND
Mua ngay
=\
BS68N/2P5A
=\"Cầu dao an toàn \"&A171
Sino
45.800 VND
45.800 VND
Mua ngay
=\
BL68N/40A
=\"Cầu dao an toàn và cắt dòng rò \"&A170
Sino
169.000 VND
169.000 VND
Mua ngay