LV-ABC-4X16-LION

CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ 4 LÕI, RUỘT NHÔM LV-ABC-4X16
Giá: 24.616 VND 30.770 VND
Khuyến mãi 1: 20%
Hãng sản xuất: LION
Trạng thái: Còn Hàng
Chi tiết
CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ 3 LÕI, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE.
AL/XLPE - 0.6/1kW - TCVN 6447/ BS3560 Thương Hiệu : LION. Đơn vị tính : M}

Sản phẩm liên quan

CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ 4 LÕI, RUỘT NHÔM LV-ABC-4X150
LV-ABC-4X150-LION
CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ 4 LÕI, RUỘT NHÔM LV-ABC-4X150
LION
203.390 VND
162.712 VND
Mua ngay
CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ 4 LÕI, RUỘT NHÔM LV-ABC-4X120
LV-ABC-4X120-LION
CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ 4 LÕI, RUỘT NHÔM LV-ABC-4X120
LION
167.510 VND
134.008 VND
Mua ngay
CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ 4 LÕI, RUỘT NHÔM LV-ABC-4X95
LV-ABC-4X95-LION
CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ 4 LÕI, RUỘT NHÔM LV-ABC-4X95
LION
132.220 VND
105.776 VND
Mua ngay
CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ 4 LÕI, RUỘT NHÔM LV-ABC-4X70
LV-ABC-4X70-LION
CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ 4 LÕI, RUỘT NHÔM LV-ABC-4X70
LION
98.960 VND
79.168 VND
Mua ngay
CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ 4 LÕI, RUỘT NHÔM LV-ABC-4X50
LV-ABC-4X50-LION
CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ 4 LÕI, RUỘT NHÔM LV-ABC-4X50
LION
72.710 VND
58.168 VND
Mua ngay
CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ 4 LÕI, RUỘT NHÔM LV-ABC-4X35
LV-ABC-4X35-LION
CÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ 4 LÕI, RUỘT NHÔM LV-ABC-4X35
LION
53.820 VND
43.056 VND
Mua ngay