Cảm biến quang sử dụng sợi quang (bộ khuếch đại sợi quang) (1)