Bộ đèn V-SHAPE (10)
Máng đèn V-shape dùng bóng led 2500lm, 3x36W PIFQ336L54
PIFQ336L37
Máng đèn V-shape dùng bóng led 2500lm, 3x36W PIFQ336L54
Paragon
946.364 VND
615.137 VND
Mua ngay
Máng đèn V-shape dùng bóng led 2500lm, 2x36W PIFQ236L36
PIFQ236L36
Máng đèn V-shape dùng bóng led 2500lm, 2x36W PIFQ236L36
Paragon
691.818 VND
449.682 VND
Mua ngay
Máng đèn V-shape dùng bóng led 2500lm, 1x36W PIFQ136L18
PIFQ136L18
Máng đèn V-shape dùng bóng led 2500lm, 1x36W PIFQ136L18
Paragon
417.273 VND
271.227 VND
Mua ngay
Máng đèn V-shape dùng bóng led 1250lm, 2x18W PIFQ218L20
PIFQ218L20
Máng đèn V-shape dùng bóng led 1250lm, 2x18W PIFQ218L20
Paragon
557.273 VND
362.227 VND
Mua ngay
Máng đèn V-shape dùng bóng led 1250lm, 1x18W PIFQ118L10
PIFQ118L10
Máng đèn V-shape dùng bóng led 1250lm, 1x18W PIFQ118L10
Paragon
315.455 VND
205.046 VND
Mua ngay
Máng đèn V-shape dùng bóng led 2500lm, 3x20W PIFA336L54
PIFA336L54
Máng đèn V-shape dùng bóng led 2500lm, 3x20W PIFA336L54
Paragon
723.636 VND
470.363 VND
Mua ngay
Máng đèn V-shape dùng bóng led 2500lm, 2x20W PIFA236L36
PIFA236L36
Máng đèn V-shape dùng bóng led 2500lm, 2x20W PIFA236L36
Paragon
542.727 VND
352.773 VND
Mua ngay
Máng đèn V-shape dùng bóng led 2500lm, 1x20W PIFA136L18
PIFA136L18
Máng đèn V-shape dùng bóng led 2500lm, 1x20W PIFA136L18
Paragon
314.545 VND
204.454 VND
Mua ngay
Máng đèn V-shape dùng bóng led 1250lm, 2x10W PIFA218L20
PIFA218L20
Máng đèn V-shape dùng bóng led 1250lm, 2x10W PIFA218L20
Paragon
429.091 VND
278.909 VND
Mua ngay
Máng đèn V-shape dùng bóng led 1250lm, 1x10W PIFA118L10
PIFA118L10
Máng đèn V-shape dùng bóng led 1250lm, 1x10W PIFA118L10
Paragon
271.818 VND
176.682 VND
Mua ngay