Bộ đèn V-SHAPE (10)
Máng đèn V-shape dùng bóng led 2500lm, 3x36W PIFQ336L54
PIFQ336L54
Máng đèn V-shape dùng bóng led 2500lm, 3x36W PIFQ336L54
Paragon
946.360 VND
648.257 VND
Mua ngay
Máng đèn V-shape dùng bóng led 2500lm, 2x36W PIFQ236L36
PIFQ236L36
Máng đèn V-shape dùng bóng led 2500lm, 2x36W PIFQ236L36
Paragon
691.820 VND
473.897 VND
Mua ngay
Máng đèn V-shape dùng bóng led 2500lm, 1x36W PIFQ136L18
PIFQ136L18
Máng đèn V-shape dùng bóng led 2500lm, 1x36W PIFQ136L18
Paragon
417.270 VND
285.830 VND
Mua ngay
Máng đèn V-shape dùng bóng led 1250lm, 2x18W PIFQ218L20
PIFQ218L20
Máng đèn V-shape dùng bóng led 1250lm, 2x18W PIFQ218L20
Paragon
557.270 VND
381.730 VND
Mua ngay
Máng đèn V-shape dùng bóng led 1250lm, 1x18W PIFQ118L10
PIFQ118L10
Máng đèn V-shape dùng bóng led 1250lm, 1x18W PIFQ118L10
Paragon
315.450 VND
216.083 VND
Mua ngay
Máng đèn V-shape dùng bóng led 2500lm, 3x20W PIFA336L54
PIFA336L54
Máng đèn V-shape dùng bóng led 2500lm, 3x20W PIFA336L54
Paragon
723.640 VND
495.693 VND
Mua ngay
Máng đèn V-shape dùng bóng led 2500lm, 2x20W PIFA236L36
PIFA236L36
Máng đèn V-shape dùng bóng led 2500lm, 2x20W PIFA236L36
Paragon
542.730 VND
371.770 VND
Mua ngay
Máng đèn V-shape dùng bóng led 2500lm, 1x20W PIFA136L18
PIFA136L18
Máng đèn V-shape dùng bóng led 2500lm, 1x20W PIFA136L18
Paragon
314.550 VND
215.467 VND
Mua ngay
Máng đèn V-shape dùng bóng led 1250lm, 2x10W PIFA218L20
PIFA218L20
Máng đèn V-shape dùng bóng led 1250lm, 2x10W PIFA218L20
Paragon
429.090 VND
293.927 VND
Mua ngay
Máng đèn V-shape dùng bóng led 1250lm, 1x10W PIFA118L10
PIFA118L10
Máng đèn V-shape dùng bóng led 1250lm, 1x10W PIFA118L10
Paragon
271.820 VND
186.197 VND
Mua ngay