Bộ đèn treo trần (61)
Máng đèn treo trần 48W PPBA48L6060
PPBA48L6060
Máng đèn treo trần 48W PPBA48L6060
Paragon
1.402.727 VND
911.773 VND
Mua ngay
Máng đèn treo trần 24W PPBA24L6030
PPBA24L6030
Máng đèn treo trần 24W PPBA24L6030
Paragon
854.545 VND
555.454 VND
Mua ngay
Máng đèn treo trần 24W PPBA24L6015
PPBA24L6015
Máng đèn treo trần 24W PPBA24L6015
Paragon
772.727 VND
502.273 VND
Mua ngay
Đèn ốp trần Led 14W PSCB8602L
PSCB8602L
Đèn ốp trần Led 14W PSCB8602L
Paragon
1.736.364 VND
1.128.637 VND
Mua ngay
Đèn ốp trần Led 14W PSCA8602L
PSCA8602L
Đèn ốp trần Led 14W PSCA8602L
Paragon
1.736.364 VND
1.128.637 VND
Mua ngay
Đèn treo trần 10W PPDA400L15
PPDA400L15
Đèn treo trần 10W PPDA400L15
Paragon
1.198.182 VND
778.818 VND
Mua ngay
Đèn treo trần 10W PPDA300L10
PPDA300L10
Đèn treo trần 10W PPDA300L10
Paragon
796.364 VND
517.637 VND
Mua ngay
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 70W/220 E27 SLV/12
928152800035
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 70W/220 E27 SLV/12
Philips
187.909 VND
187.909 VND
Mua ngay
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 400W E E40 SL/12
928487300098
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 400W E E40 SL/12
Philips
250.273 VND
250.273 VND
Mua ngay
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 250W E E40 SL/12
928487200098
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 250W E E40 SL/12
Philips
229.818 VND
229.818 VND
Mua ngay
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 150W E E40 SL/12
928487100096
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 150W E E40 SL/12
Philips
208.364 VND
208.364 VND
Mua ngay
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 100W E E40 SL/12
928481500092
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 100W E E40 SL/12
Philips
187.909 VND
187.909 VND
Mua ngay
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 1000W E E40 1SL/4
928487400091
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 1000W E E40 1SL/4
Philips
1.462.909 VND
1.462.909 VND
Mua ngay
 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 70W/220 I E27 1CT/24
928150108828
Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 70W/220 I E27 1CT/24
Philips
251.273 VND
251.273 VND
Mua ngay
 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 50W I E27 CRP/24
928150808805
Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 50W I E27 CRP/24
Philips
199.636 VND
199.636 VND
Mua ngay
 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 400W E E40 CO SLV/12
928487000091
Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 400W E E40 CO SLV/12
Philips
392.455 VND
392.455 VND
Mua ngay
 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 250W E E40 CO SLV/12
928486900091
Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 250W E E40 CO SLV/12
Philips
289.273 VND
289.273 VND
Mua ngay
 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 150W E E40 CO SLV/12
928486800091
Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 150W E E40 CO SLV/12
Philips
264.909 VND
264.909 VND
Mua ngay
 Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 100W E E40 CO SLV/12
928159009803
Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 100W E E40 CO SLV/12
Philips
367.182 VND
367.182 VND
Mua ngay
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 250W E27 225-235V SG SLV/12
928096056898
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 250W E27 225-235V SG SLV/12
Philips
236.636 VND
236.636 VND
Mua ngay
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 250W E40 220-230V HG 1SL/12
928096257296
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 250W E40 220-230V HG 1SL/12
Philips
222.000 VND
222.000 VND
Mua ngay
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 500W E40 220-230V HG SLV/6
928097057796
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 500W E40 220-230V HG SLV/6
Philips
295.091 VND
295.091 VND
Mua ngay
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 160W E27 220-230V SG 1CT/24
928601008988
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 160W E27 220-230V SG 1CT/24
Philips
172.364 VND
172.364 VND
Mua ngay
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 100W E27 220-230V SG 1CT/24
928090057296
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 100W E27 220-230V SG 1CT/24
Philips
176.273 VND
176.273 VND
Mua ngay
Bóng Cao áp Metal Halide MHN-TD 150W /842 RX7S 1CT/12
928076505190
Bóng Cao áp Metal Halide MHN-TD 150W /842 RX7S 1CT/12
Philips
319.455 VND
319.455 VND
Mua ngay
Bóng Cao áp MHN-TD 150W /730 RX7S 1CT/12
928482500092
Bóng Cao áp MHN-TD 150W /730 RX7S 1CT/12
Philips
325.273 VND
325.273 VND
Mua ngay
Bóng Cao áp MHN-TD 70W/852 1CT/12
928075505192
Bóng Cao áp MHN-TD 70W/852 1CT/12
Philips
285.364 VND
285.364 VND
Mua ngay
Bóng Cao ápMHN-TD 70W /842 RX7S 1CT/12
928070205190
Bóng Cao ápMHN-TD 70W /842 RX7S 1CT/12
Philips
316.545 VND
316.545 VND
Mua ngay
Bóng Cao ápMHN-TD 70W /730 RX7S 1CT/12
928482400092
Bóng Cao ápMHN-TD 70W /730 RX7S 1CT/12
Philips
315.545 VND
315.545 VND
Mua ngay
Bóng Cao áp MHN-TD 250W /842 FC2 1CT/12
928078605121
Bóng Cao áp MHN-TD 250W /842 FC2 1CT/12
Philips
1.322.636 VND
1.322.636 VND
Mua ngay