Bộ đèn có vòm phản quang (20)
Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng huỳnh quang T5, 2x28W PIFO228
PIFO228
Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng huỳnh quang T5, 2x28W PIFO228
Paragon
450.910 VND
308.873 VND
Mua ngay
Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng huỳnh quang T5, 1x28W PIFO128
PIFO128
Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng huỳnh quang T5, 1x28W PIFO128
Paragon
310.910 VND
212.973 VND
Mua ngay
Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng huỳnh quang T5, 2x14W PIFO214
PIFO214
Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng huỳnh quang T5, 2x14W PIFO214
Paragon
326.360 VND
223.557 VND
Mua ngay
Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng huỳnh quang T5, 1x14W PIFO114
PIFO114
Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng huỳnh quang T5, 1x14W PIFO114
Paragon
245.450 VND
168.133 VND
Mua ngay
Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng led 1800lm, 4X18W PIFE436L54
PIFE436L54
Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng led 1800lm, 4X18W PIFE436L54
Paragon
1.086.360 VND
744.157 VND
Mua ngay
Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng led 1800lm, 3X18W PIFE336L54
PIFE336L54
Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng led 1800lm, 3X18W PIFE336L54
Paragon
850.000 VND
582.250 VND
Mua ngay
Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng led 2500lm, 2x20W PIFE236L36
PIFE236L36
Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng led 2500lm, 2x20W PIFE236L36
Paragon
540.000 VND
378.000 VND
Mua ngay
Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng led 2500lm, 1x20W PIFE136L18
PIFE136L18
Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng led 2500lm, 1x20W PIFE136L18
Paragon
383.640 VND
268.548 VND
Mua ngay
Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng led 1250lm, 2x10W PIFE218L20
PIFE218L20
Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng led 1250lm, 2x10W PIFE218L20
Paragon
440.000 VND
301.400 VND
Mua ngay
Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng led 1250lm, 1x10W PIFE118L10
PIFE118L10
Máng đèn có vòm sơn tĩnh điện dùng bóng led 1250lm, 1x10W PIFE118L10
Paragon
252.730 VND
173.120 VND
Mua ngay
Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng led 1800lm, 4X18W PIFC436L54
PIFC436L54
Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng led 1800lm, 4X18W PIFC436L54
Paragon
1.156.360 VND
792.107 VND
Mua ngay
Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng led 1800lm, 3X18W PIFC336L54
PIFC336L54
Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng led 1800lm, 3X18W PIFC336L54
Paragon
927.270 VND
635.180 VND
Mua ngay
Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng led 2500lm, 2x20W PIFC236L36
PIFC236L36
Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng led 2500lm, 2x20W PIFC236L36
Paragon
630.910 VND
432.173 VND
Mua ngay
Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng led 2500lm, 1x20W PIFC136L18
PIFC136L18
Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng led 2500lm, 1x20W PIFC136L18
Paragon
400.910 VND
274.623 VND
Mua ngay
Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng led 1250lm, 2x10W PIFC218L20
PIFC218L20
Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng led 1250lm, 2x10W PIFC218L20
Paragon
494.550 VND
338.767 VND
Mua ngay
Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng led 1250lm, 1x10W PIFC118L10
PIFC118L10
Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng led 1250lm, 1x10W PIFC118L10
Paragon
302.730 VND
207.370 VND
Mua ngay
Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng huỳnh quang T5, 2x28W PIFM228
PIFM228
Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng huỳnh quang T5, 2x28W PIFM228
Paragon
537.270 VND
368.030 VND
Mua ngay
Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng huỳnh quang T5, 1x28W PIFM128
PIFM128
Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng huỳnh quang T5, 1x28W PIFM128
Paragon
374.550 VND
256.567 VND
Mua ngay
Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng huỳnh quang T5, 2x14W PIFM214
PIFM214
Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng huỳnh quang T5, 2x14W PIFM214
Paragon
336.360 VND
230.407 VND
Mua ngay
Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng huỳnh quang T5, 1x14W PIFM114
PIFM114
Máng đèn có vòm nhôm phản quang dùng bóng huỳnh quang T5, 1x14W PIFM114
Paragon
247.270 VND
169.380 VND
Mua ngay