Bộ đèn chống thấm chống bụi (20)
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 2x28W PIFR228
PIFR228
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 2x28W PIFR228
Paragon
1.421.820 VND
973.947 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 1x28W PIFR128
PIFR128
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 1x28W PIFR128
Paragon
1.245.450 VND
853.133 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 2x14W PIFR214
PIFR214
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 2x14W PIFR214
Paragon
931.820 VND
638.297 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 1x14W PIFR114
PIFR114
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 1x14W PIFR114
Paragon
830.910 VND
569.173 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 2x28W PIFL228
PIFL228
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 2x28W PIFL228
Paragon
614.550 VND
420.967 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 1x28W PIFL128
PIFL128
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 1x28W PIFL128
Paragon
481.820 VND
337.274 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 2x14W PIFL214
PIFL214
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 2x14W PIFL214
Paragon
447.270 VND
306.380 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 1x14W PIFL114
PIFL114
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 1x14W PIFL114
Paragon
339.090 VND
232.277 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 2500lm, 2x20W PIFI236L36
PIFI236L36
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 2500lm, 2x20W PIFI236L36
Paragon
913.640 VND
625.843 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 2500lm, 1x20W PIFI136L18
PIFI136L18
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 2500lm, 1x20W PIFI136L18
Paragon
668.180 VND
457.703 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 1250lm, 2x10W PIFI218L20
PIFI218L20
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 1250lm, 2x10W PIFI218L20
Paragon
704.550 VND
482.617 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 1250lm, 1x10W PIFI118L10
PIFI118L10
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 1250lm, 1x10W PIFI118L10
Paragon
477.270 VND
334.089 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 2500lm, 2x20W PIFK236L36
PIFK236L36
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 2500lm, 2x20W PIFK236L36
Paragon
1.848.180 VND
1.266.003 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 2500lm, 1x20W PIFK136L18
PIFK136L18
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 2500lm, 1x20W PIFK136L18
Paragon
1.505.450 VND
1.031.233 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 1250lm, 2x10W PIFK218L20
PIFK218L20
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 1250lm, 2x10W PIFK218L20
Paragon
1.160.910 VND
795.223 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 1250lm, 1x10W PIFK118L10
PIFK118L10
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 1250lm, 1x10W PIFK118L10
Paragon
930.910 VND
637.673 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 2500lm, 2x20W PIFH236L36
PIFH236L36
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 2500lm, 2x20W PIFH236L36
Paragon
1.139.090 VND
780.277 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 2500lm, 1x20W PIFH136L18
PIFH136L18
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 2500lm, 1x20W PIFH136L18
Paragon
837.270 VND
573.530 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 1250lm, 2x10W PIFH218L20
PIFH218L20
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 1250lm, 2x10W PIFH218L20
Paragon
895.450 VND
613.383 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 1250lm, 1x10W PIFH118L10
PIFH118L10
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 1250lm, 1x10W PIFH118L10
Paragon
555.450 VND
380.483 VND
Mua ngay