Bộ đèn chống thấm chống bụi (20)
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 2x28W PIFR228
PIFR228
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 2x28W PIFR228
Paragon
1.421.818 VND
924.182 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 1x28W PIFR128
PIFR128
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 1x28W PIFR128
Paragon
1.245.455 VND
809.546 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 2x14W PIFR214
PIFR214
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 2x14W PIFR214
Paragon
931.818 VND
605.682 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 1x14W PIFR114
PIFR114
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 1x14W PIFR114
Paragon
830.909 VND
540.091 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 2x28W PIFL228
PIFL228
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 2x28W PIFL228
Paragon
614.545 VND
399.454 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 1x28W PIFL128
PIFL128
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 1x28W PIFL128
Paragon
481.818 VND
313.182 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 2x14W PIFL214
PIFL214
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 2x14W PIFL214
Paragon
447.273 VND
290.727 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 1x14W PIFL114
PIFL114
Máng đèn chống thấm dùng bóng huỳnh quang T5, 1x14W PIFL114
Paragon
339.091 VND
220.409 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 2500lm, 2x20W PIFI236L36
PIFI236L36
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 2500lm, 2x20W PIFI236L36
Paragon
913.636 VND
593.863 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 2500lm, 1x20W PIFI136L18
PIFI136L18
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 2500lm, 1x20W PIFI136L18
Paragon
668.182 VND
434.318 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 1250lm, 2x10W PIFI218L20
PIFI218L20
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 1250lm, 2x10W PIFI218L20
Paragon
704.545 VND
457.954 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 1250lm, 1x10W PIFI118L10
PIFI118L10
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 1250lm, 1x10W PIFI118L10
Paragon
477.273 VND
310.227 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 2500lm, 2x20W PIFK236L36
PIFK236L36
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 2500lm, 2x20W PIFK236L36
Paragon
1.848.182 VND
1.201.318 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 2500lm, 1x20W PIFK136L18
PIFK136L18
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 2500lm, 1x20W PIFK136L18
Paragon
1.505.455 VND
978.546 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 1250lm, 2x10W PIFK218L20
PIFK218L20
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 1250lm, 2x10W PIFK218L20
Paragon
1.160.909 VND
754.591 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 1250lm, 1x10W PIFK118L10
PIFK118L10
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 1250lm, 1x10W PIFK118L10
Paragon
930.909 VND
605.091 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 2500lm, 2x20W PIFH236L36
PIFH236L36
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 2500lm, 2x20W PIFH236L36
Paragon
1.139.091 VND
740.409 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 2500lm, 1x20W PIFH136L18
PIFH136L18
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 2500lm, 1x20W PIFH136L18
Paragon
837.273 VND
544.227 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 1250lm, 2x10W PIFH218L20
PIFH218L20
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 1250lm, 2x10W PIFH218L20
Paragon
895.455 VND
582.046 VND
Mua ngay
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 1250lm, 1x10W PIFH118L10
PIFH118L10
Máng đèn chống thấm dùng bóng led 1250lm, 1x10W PIFH118L10
Paragon
555.455 VND
361.046 VND
Mua ngay