Biến tần & Khởi động mềm (850)
Schneider Biến tần ATV340D75N4E 3P 75KW - 400V
ATV340D75N4E
Schneider Biến tần ATV340D75N4E 3P 75KW - 400V
Schneider Electric
115.050.000 VND
57.375.435 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D55N4E 3P 55KW - 400V
ATV340D55N4E
Schneider Biến tần ATV340D55N4E 3P 55KW - 400V
Schneider Electric
100.310.000 VND
50.024.597 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D45N4E 3P 45KW - 400V
ATV340D45N4E
Schneider Biến tần ATV340D45N4E 3P 45KW - 400V
Schneider Electric
86.550.000 VND
43.162.485 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D37N4E 3P 37KW - 400V
ATV340D37N4E
Schneider Biến tần ATV340D37N4E 3P 37KW - 400V
Schneider Electric
67.060.000 VND
33.442.822 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D30N4E 3P 30KW - 400V
ATV340D30N4E
Schneider Biến tần ATV340D30N4E 3P 30KW - 400V
Schneider Electric
56.910.000 VND
28.381.017 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D22N4E 3P 22KW - 400V
ATV340D22N4E
Schneider Biến tần ATV340D22N4E 3P 22KW - 400V
Schneider Electric
49.730.000 VND
24.800.351 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D22N4 3P 22KW - 400V
ATV340D22N4
Schneider Biến tần ATV340D22N4 3P 22KW - 400V
Schneider Electric
44.400.000 VND
22.142.280 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D18N4 3P 18.5KW - 400V
ATV340D18N4
Schneider Biến tần ATV340D18N4 3P 18.5KW - 400V
Schneider Electric
36.660.000 VND
18.282.342 VND
Mua ngay
VACON 100-3L-0650-5+SBF4-355KW
135N6205
VACON 100-3L-0650-5+SBF4-355KW
VACON
0 VND
0 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0730-5+SBF4+IP00-400KW
135N6204
VACON 0100-3L-0730-5+SBF4+IP00-400KW
VACON
0 VND
0 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0590-5+SBF4+IP00-315KW
135N6202
VACON 0100-3L-0590-5+SBF4+IP00-315KW
VACON
0 VND
0 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0460-5-IP00 - 250KW
135N9926
VACON 0100-3L-0460-5-IP00 - 250KW
VACON
0 VND
0 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0385-5+SBF4-200KW
135N1659
VACON 0100-3L-0385-5+SBF4-200KW
VACON
0 VND
0 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0310-5-160.0kW
135U1036
VACON 0100-3L-0310-5-160.0kW
VACON
0 VND
0 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0261-5+SBF4+IP00-132KW
135U1035
VACON 0100-3L-0261-5+SBF4+IP00-132KW
VACON
0 VND
0 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0170-5+SBF4+IP00-90KW
135U1031
VACON 0100-3L-0170-5+SBF4+IP00-90KW
VACON
0 VND
0 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0140-5-+SBF4-75.0KW
135U1030
VACON 0100-3L-0140-5-+SBF4-75.0KW
VACON
0 VND
0 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0105-5+SBF4-55KW
135N1688
VACON 0100-3L-0105-5+SBF4-55KW
VACON
0 VND
0 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0087-5+SBF4-45KW
135N1689
VACON 0100-3L-0087-5+SBF4-45KW
VACON
0 VND
0 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0072-5+SBF4-37KW
135N5607
VACON 0100-3L-0072-5+SBF4-37KW
VACON
0 VND
0 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0061-5+SBF4-30KW
135N1690
VACON 0100-3L-0061-5+SBF4-30KW
VACON
0 VND
0 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0046-5-22KW
135N3017
VACON 0100-3L-0046-5-22KW
VACON
0 VND
0 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0046-5+SBF4-22KW
135N2193
VACON 0100-3L-0046-5+SBF4-22KW
VACON
0 VND
0 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0038-5-18.5KW
135N2257
VACON 0100-3L-0038-5-18.5KW
VACON
0 VND
0 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0031-5+SBF4-15KW
135N2256
VACON 0100-3L-0031-5+SBF4-15KW
VACON
0 VND
0 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0023-5-11KW
135N4220
VACON 0100-3L-0023-5-11KW
VACON
0 VND
0 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0016-5-7.5KW
135N2403
VACON 0100-3L-0016-5-7.5KW
VACON
0 VND
0 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0012-5-5.5KW
135N2453
VACON 0100-3L-0012-5-5.5KW
VACON
0 VND
0 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0009-5-4KW
135N4512
VACON 0100-3L-0009-5-4KW
VACON
0 VND
0 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0008-5-3.0KW
135N2254
VACON 0100-3L-0008-5-3.0KW
VACON
0 VND
0 VND
Mua ngay