Biến tần & Khởi động mềm (846)
Schneider Biến tần ATV340D75N4E 3P 75KW - 400V
ATV340D75N4E
Schneider Biến tần ATV340D75N4E 3P 75KW - 400V
Schneider Electric
115.050.000 VND
63.392.550 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D55N4E 3P 55KW - 400V
ATV340D55N4E
Schneider Biến tần ATV340D55N4E 3P 55KW - 400V
Schneider Electric
100.310.000 VND
55.270.810 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D45N4E 3P 45KW - 400V
ATV340D45N4E
Schneider Biến tần ATV340D45N4E 3P 45KW - 400V
Schneider Electric
86.550.000 VND
47.689.050 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D37N4E 3P 37KW - 400V
ATV340D37N4E
Schneider Biến tần ATV340D37N4E 3P 37KW - 400V
Schneider Electric
67.060.000 VND
36.950.060 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D30N4E 3P 30KW - 400V
ATV340D30N4E
Schneider Biến tần ATV340D30N4E 3P 30KW - 400V
Schneider Electric
56.910.000 VND
31.357.410 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D22N4E 3P 22KW - 400V
ATV340D22N4E
Schneider Biến tần ATV340D22N4E 3P 22KW - 400V
Schneider Electric
49.730.000 VND
27.401.230 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D22N4 3P 22KW - 400V
ATV340D22N4
Schneider Biến tần ATV340D22N4 3P 22KW - 400V
Schneider Electric
44.400.000 VND
24.464.400 VND
Mua ngay
Schneider Biến tần ATV340D18N4 3P 18.5KW - 400V
ATV340D18N4
Schneider Biến tần ATV340D18N4 3P 18.5KW - 400V
Schneider Electric
36.660.000 VND
20.199.660 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0590-5+SBF4+IP00-315KW
VACON0100-3L-0590-5+IP00+SBF4
VACON 0100-3L-0590-5+SBF4+IP00-315KW
VACON
232.528.320 VND
220.901.904 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0460-5-IP00 - 250KW
VACON0100-3L-0460-5+IP00+SBF4
VACON 0100-3L-0460-5-IP00 - 250KW
VACON
187.197.440 VND
177.837.568 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0385-5+SBF4-200KW
VACON0100-3L-0385-5+IP00+SBF4
VACON 0100-3L-0385-5+SBF4-200KW
VACON
166.274.016 VND
157.960.315 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0310-5-160.0kW
VACON0100-3L-0310-5+IP00+SBF4
VACON 0100-3L-0310-5-160.0kW
VACON
121.720.568 VND
115.634.540 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0261-5+SBF4+IP00-132KW
VACON0100-3L-0261-5+IP00+SBF4
VACON 0100-3L-0261-5+SBF4+IP00-132KW
VACON
103.094.240 VND
97.939.528 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0170-5+SBF4+IP00-90KW
VACON0100-3L-0170-5+IP00+SBF4
VACON 0100-3L-0170-5+SBF4+IP00-90KW
VACON
72.835.264 VND
69.193.501 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0140-5-+SBF4-75.0KW
VACON0100-3L-0140-5+IP00+SBF4
VACON 0100-3L-0140-5-+SBF4-75.0KW
VACON
60.773.904 VND
57.735.209 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0105-5+SBF4-55KW
VACON0100-3L-0105-5+SBF4
VACON 0100-3L-0105-5+SBF4-55KW
VACON
58.476.804 VND
55.552.964 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0087-5+SBF4-45KW
VACON0100-3L-0087-5+SBF4
VACON 0100-3L-0087-5+SBF4-45KW
VACON
50.696.108 VND
48.161.303 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0072-5+SBF4-37KW
VACON0100-3L-0072-5+SBF4
VACON 0100-3L-0072-5+SBF4-37KW
VACON
41.776.460 VND
39.687.637 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0061-5+SBF4-30KW
VACON0100-3L-0061-5+SBF4
VACON 0100-3L-0061-5+SBF4-30KW
VACON
33.695.028 VND
32.010.277 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0046-5-22KW
VACON0100-3L-0046-5
VACON 0100-3L-0046-5-22KW
VACON
28.844.888 VND
27.402.644 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0038-5-18.5KW
VACON0100-3L-0038-5
VACON 0100-3L-0038-5-18.5KW
VACON
25.389.644 VND
24.120.162 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0031-5+SBF4-15KW
VACON0100-3L-0031-5
VACON 0100-3L-0031-5+SBF4-15KW
VACON
21.505.696 VND
20.430.411 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0023-5-11KW
VACON0100-3L-0023-5
VACON 0100-3L-0023-5-11KW
VACON
17.884.088 VND
16.989.884 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0016-5-7.5KW
VACON0100-3L-0016-5
VACON 0100-3L-0016-5-7.5KW
VACON
14.633.598 VND
13.901.918 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0012-5-5.5KW
VACON0100-3L-0012-5
VACON 0100-3L-0012-5-5.5KW
VACON
12.246.920 VND
11.634.574 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0009-5-4KW
VACON0100-3L-0009-5
VACON 0100-3L-0009-5-4KW
VACON
10.826.431 VND
10.285.109 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0008-5-3.0KW
VACON0100-3L-0008-5
VACON 0100-3L-0008-5-3.0KW
VACON
10.071.396 VND
9.567.826 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0005-5-2.2KW
VACON0100-3L-0005-5
VACON 0100-3L-0005-5-2.2KW
VACON
9.597.900 VND
9.118.005 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0004-5-1.5KW
VACON0100-3L-0004-5
VACON 0100-3L-0004-5-1.5KW
VACON
9.156.397 VND
8.698.577 VND
Mua ngay
VACON 0100-3L-0003-5-1.1KW
VACON0100-3L-0003-5
VACON 0100-3L-0003-5-1.1KW
VACON
8.311.781 VND
7.896.192 VND
Mua ngay