Biến dòng và thiết bị đo đếm năng lượng (75)
Đồng hồ nhiệt độ - Đốt nóng làm lạnh - TOL
TOL
Đồng hồ nhiệt độ - Đốt nóng làm lạnh - TOL
Autonics
807.000 VND
564.900 VND
Mua ngay
Bộ chuyển đổi dòng 0-5ampe sang analog 4-20mA
RMCA61BD
Bộ chuyển đổi dòng 0-5ampe sang analog 4-20mA
Schneider Electric
3.000.000 VND
1.811.100 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng Analogue I/O module (4AI & 2AO)
METSEPM89M0024
Đồng Hồ Đa Năng Analogue I/O module (4AI & 2AO)
Schneider Electric
17.149.000 VND
7.615.013 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng Digital I/O module (6DI & 2 relay)
METSEPM89M2600
Đồng Hồ Đa Năng Digital I/O module (6DI & 2 relay)
Schneider Electric
15.572.000 VND
6.914.747 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng remote display, Analyze harmonic up to 63rd level Memory 512MB, IEC61850, Sag/Swell/Waveform capture
METSEPM8244
Đồng Hồ Đa Năng remote display, Analyze harmonic up to 63rd level Memory 512MB, IEC61850, Sag/Swell/Waveform capture
Schneider Electric
89.349.000 VND
39.675.423 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng Meter Class 0.2S, Analyze harmonic up to 63rd level Memory 512MB, IEC61850, Sag/Swell/Waveform capture
METSEPM8240
Đồng Hồ Đa Năng Meter Class 0.2S, Analyze harmonic up to 63rd level Memory 512MB, IEC61850, Sag/Swell/Waveform capture
Schneider Electric
81.226.000 VND
36.068.405 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4DI/2DO, Modbus RS485
METSEPM5350
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4DI/2DO, Modbus RS485
Schneider Electric
13.742.000 VND
6.102.135 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng 0.2S, 8 tariff, 4DI/2DO, Modbus TCP/IP & RS485, Analyze Harmonic up to level 63rd, remote display
METSEPM5563RD
Đồng Hồ Đa Năng 0.2S, 8 tariff, 4DI/2DO, Modbus TCP/IP & RS485, Analyze Harmonic up to level 63rd, remote display
Schneider Electric
35.258.000 VND
15.656.315 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng 0.2S, 8 tariff, 4DI/2DO, Modbus TCP/IP & RS485, Analyze Harmonic up to level 63rd
METSEPM5560
Đồng Hồ Đa Năng 0.2S, 8 tariff, 4DI/2DO, Modbus TCP/IP & RS485, Analyze Harmonic up to level 63rd
Schneider Electric
32.712.000 VND
14.525.764 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO/2Relay, Modbus TCP/IP, Analyze Harmonic up to level 31st
METSEPM5340
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO/2Relay, Modbus TCP/IP, Analyze Harmonic up to level 31st
Schneider Electric
20.719.000 VND
9.200.272 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO/2Relay, Modbus RS485, Analyze Harmonic up to level 31st
METSEPM5330
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO/2Relay, Modbus RS485, Analyze Harmonic up to level 31st
Schneider Electric
16.954.000 VND
7.528.424 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO, Modbus TCP/IP, Analyze Harmonic up to level 31st
METSEPM5320
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO, Modbus TCP/IP, Analyze Harmonic up to level 31st
Schneider Electric
18.836.000 VND
8.364.126 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO, Modbus RS485, Analyze Harmonic up to level 31st
METSEPM5310
Đồng Hồ Đa Năng 0.5S, 4 tariff, 2DI/2DO, Modbus RS485, Analyze Harmonic up to level 31st
Schneider Electric
14.317.000 VND
6.357.464 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng, Dual source, 6 C T inputs, Class 0.5, Modbus
METSEPM1130HCL05RS
Đồng Hồ Đa Năng, Dual source, 6 C T inputs, Class 0.5, Modbus
Schneider Electric
3.435.000 VND
1.525.312 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng LED Display, VAF PF %Unbalance Timmer, Class1, Modbus
METSEDM6200HCL10RS
Đồng Hồ Đa Năng LED Display, VAF PF %Unbalance Timmer, Class1, Modbus
Schneider Electric
2.290.000 VND
1.016.875 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng LED Display, VAF PF %Unbalance Timmer, Class 1
METSEDM6000HCL10NC
Đồng Hồ Đa Năng LED Display, VAF PF %Unbalance Timmer, Class 1
Schneider Electric
1.810.000 VND
803.731 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng LCD Display, Class 0.5S, Modbus, Analyze harmonic up to level 31st
METSEPM2230
Đồng Hồ Đa Năng LCD Display, Class 0.5S, Modbus, Analyze harmonic up to level 31st
Schneider Electric
11.047.000 VND
4.905.420 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng LCD Display, Class 1, Modbus, Analyze harmonic up to level 15th
METSEPM2220
Đồng Hồ Đa Năng LCD Display, Class 1, Modbus, Analyze harmonic up to level 15th
Schneider Electric
9.605.000 VND
4.265.100 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng LCD Display, Class 1
METSEPM2210
Đồng Hồ Đa Năng LCD Display, Class 1
Schneider Electric
7.770.000 VND
3.450.269 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng LED Display, Class 0.5S, Modbus, Analyze harmonic up to level 31st
METSEPM2130
Đồng Hồ Đa Năng LED Display, Class 0.5S, Modbus, Analyze harmonic up to level 31st
Schneider Electric
8.811.000 VND
3.912.525 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng LED Display, Class 1, Modbus, Analyze harmonic up to level 15th
METSEPM2120
Đồng Hồ Đa Năng LED Display, Class 1, Modbus, Analyze harmonic up to level 15th
Schneider Electric
7.662.000 VND
3.402.311 VND
Mua ngay
Đồng Hồ Đa Năng LED Display, Class 1
METSEPM2110
Đồng Hồ Đa Năng LED Display, Class 1
Schneider Electric
6.263.000 VND
2.781.085 VND
Mua ngay
Biến dòng Type DH vertical bar or horizontal bar - dual secondary terminals
METSECT5DH200
Biến dòng Type DH vertical bar or horizontal bar - dual secondary terminals
Schneider Electric
5.643.000 VND
2.505.774 VND
Mua ngay
Biến dòng Type DH vertical bar or horizontal bar - dual secondary terminals
METSECT5DH150
Biến dòng Type DH vertical bar or horizontal bar - dual secondary terminals
Schneider Electric
4.890.000 VND
2.171.405 VND
Mua ngay
Biến dòng Type DH vertical bar or horizontal bar - dual secondary terminals
METSECT5DH125
Biến dòng Type DH vertical bar or horizontal bar - dual secondary terminals
Schneider Electric
4.513.000 VND
2.003.998 VND
Mua ngay
Biến dòng Type DE vertical bar or horizontal bar - dual secondary terminals
METSECT5DE200
Biến dòng Type DE vertical bar or horizontal bar - dual secondary terminals
Schneider Electric
6.393.000 VND
2.838.812 VND
Mua ngay
Biến dòng Type DE vertical bar or horizontal bar - dual secondary terminals
METSECT5DE150
Biến dòng Type DE vertical bar or horizontal bar - dual secondary terminals
Schneider Electric
6.019.000 VND
2.672.737 VND
Mua ngay
Biến dòng Type DE vertical bar or horizontal bar - dual secondary terminals
METSECT5DE125
Biến dòng Type DE vertical bar or horizontal bar - dual secondary terminals
Schneider Electric
5.643.000 VND
2.505.774 VND
Mua ngay
Biến dòng Type DE vertical bar or horizontal bar - dual secondary terminals
METSECT5DE100
Biến dòng Type DE vertical bar or horizontal bar - dual secondary terminals
Schneider Electric
5.267.000 VND
2.338.811 VND
Mua ngay
Biến dòng Type DD vertical bar or horizontal bar - dual secondary terminals
METSECT5DD150
Biến dòng Type DD vertical bar or horizontal bar - dual secondary terminals
Schneider Electric
3.387.000 VND
1.503.997 VND
Mua ngay