Altivar 312 (32)
ATV312 ALTIVAR 7,5KW 500V 3 PHASES
ATV312HU75N4
ATV312 ALTIVAR 7,5KW 500V 3 PHASES
Schneider Electric
25.920.000 VND
12.926.304 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 5,5KW 500V 3 PHASES
ATV312HU55N4
ATV312 ALTIVAR 5,5KW 500V 3 PHASES
Schneider Electric
20.154.000 VND
10.050.800 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 4KW 500V 3 PHASES
ATV312HU40N4
ATV312 ALTIVAR 4KW 500V 3 PHASES
Schneider Electric
15.833.000 VND
7.895.917 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 3KW 500V 3 PHASES
ATV312HU30N4
ATV312 ALTIVAR 3KW 500V 3 PHASES
Schneider Electric
13.767.000 VND
6.865.603 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 2,2KW 500V 3 PHASES
ATV312HU22N4
ATV312 ALTIVAR 2,2KW 500V 3 PHASES
Schneider Electric
12.867.000 VND
6.416.773 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 15KW 500V 3 PHASES
ATV312HD15N4
ATV312 ALTIVAR 15KW 500V 3 PHASES
Schneider Electric
38.213.000 VND
19.056.823 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 11KW 500V 3 PHASE
ATV312HD11N4
ATV312 ALTIVAR 11KW 500V 3 PHASE
Schneider Electric
33.163.000 VND
16.538.388 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 1,5KW 500V 3 PHASES
ATV312HU15N4
ATV312 ALTIVAR 1,5KW 500V 3 PHASES
Schneider Electric
10.825.000 VND
5.398.428 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 1,1KW 500V 3 PHASES
ATV312HU11N4
ATV312 ALTIVAR 1,1KW 500V 3 PHASES
Schneider Electric
10.637.000 VND
5.304.672 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 0,75KW 500V 3 PHASES
ATV312H075N4
ATV312 ALTIVAR 0,75KW 500V 3 PHASES
Schneider Electric
10.213.000 VND
5.093.223 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 0,55KW 500V 3 PHASES
ATV312H055N4
ATV312 ALTIVAR 0,55KW 500V 3 PHASES
Schneider Electric
9.281.000 VND
4.628.435 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 0,37KW 500V 3 PHASES
ATV312H037N4
ATV312 ALTIVAR 0,37KW 500V 3 PHASES
Schneider Electric
8.777.000 VND
4.377.090 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 7,5KW 240V 3 PHASES
ATV312HU75M3
ATV312 ALTIVAR 7,5KW 240V 3 PHASES
Schneider Electric
38.089.000 VND
18.994.984 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 5,5KW 240V 3 PHASES
ATV312HU55M3
ATV312 ALTIVAR 5,5KW 240V 3 PHASES
Schneider Electric
28.795.000 VND
14.360.067 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 4KW 240V 3 PHASES
ATV312HU40M3
ATV312 ALTIVAR 4KW 240V 3 PHASES
Schneider Electric
17.765.000 VND
8.859.406 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 3KW 240V 3 PHASES
ATV312HU30M3
ATV312 ALTIVAR 3KW 240V 3 PHASES
Schneider Electric
15.774.000 VND
7.866.494 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 2,2KW 240V 3 PHASES
ATV312HU22M3
ATV312 ALTIVAR 2,2KW 240V 3 PHASES
Schneider Electric
14.839.000 VND
7.400.209 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 1,5KW 240V 3 PHASES
ATV312HU15M3
ATV312 ALTIVAR 1,5KW 240V 3 PHASES
Schneider Electric
12.331.000 VND
6.149.470 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 1,1KW 240V 3 PHASES
ATV312HU11M3
ATV312 ALTIVAR 1,1KW 240V 3 PHASES
Schneider Electric
11.924.000 VND
5.946.499 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 15KW 240V 3 PHASES
ATV312HD15M3
ATV312 ALTIVAR 15KW 240V 3 PHASES
Schneider Electric
54.600.000 VND
27.229.020 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 11KW 240V 3 PHASE
ATV312HD11M3
ATV312 ALTIVAR 11KW 240V 3 PHASE
Schneider Electric
46.554.000 VND
23.216.480 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 0,75KW 240V 3 PHASES
ATV312H075M3
ATV312 ALTIVAR 0,75KW 240V 3 PHASES
Schneider Electric
11.550.000 VND
5.759.985 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 0,55KW 240V 3 PHASES
ATV312H055M3
ATV312 ALTIVAR 0,55KW 240V 3 PHASES
Schneider Electric
11.349.000 VND
5.659.746 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 0,37KW 240V 3 PHASES
ATV312H037M3
ATV312 ALTIVAR 0,37KW 240V 3 PHASES
Schneider Electric
11.277.000 VND
5.623.840 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 0,18KW 240V 3 PHASES
ATV312H018M3
ATV312 ALTIVAR 0,18KW 240V 3 PHASES
Schneider Electric
11.118.000 VND
5.544.547 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 2,2KW 240V 1 PHASE
ATV312HU22M2
ATV312 ALTIVAR 2,2KW 240V 1 PHASE
Schneider Electric
16.349.000 VND
8.153.246 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 1,5KW 240V 1 PHASE
ATV312HU15M2
ATV312 ALTIVAR 1,5KW 240V 1 PHASE
Schneider Electric
13.239.000 VND
6.602.289 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 1,1KW 240V 1 PHASE
ATV312HU11M2
ATV312 ALTIVAR 1,1KW 240V 1 PHASE
Schneider Electric
11.233.000 VND
5.601.897 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 0,75KW 240V 1 PHASE
ATV312H075M2
ATV312 ALTIVAR 0,75KW 240V 1 PHASE
Schneider Electric
10.230.000 VND
5.101.701 VND
Mua ngay
ATV312 ALTIVAR 0,55KW 240V 1 PHASE
ATV312H055M2
ATV312 ALTIVAR 0,55KW 240V 1 PHASE
Schneider Electric
9.294.000 VND
4.634.918 VND
Mua ngay