Acti 9 - C120N & C120H (32)
MCB 4P 125A 15kA
A9N18481
MCB 4P 125A 15kA
Schneider Electric
4.560.000 VND
2.793.000 VND
Mua ngay
MCB 4P 100A 15kA
A9N18480
MCB 4P 100A 15kA
Schneider Electric
4.291.000 VND
2.628.238 VND
Mua ngay
MCB 4P 80A 15kA
A9N18479
MCB 4P 80A 15kA
Schneider Electric
4.167.000 VND
2.552.288 VND
Mua ngay
MCB 4P 63A 15kA
A9N18478
MCB 4P 63A 15kA
Schneider Electric
4.122.000 VND
2.524.725 VND
Mua ngay
MCB 3P 125A 15kA
A9N18470
MCB 3P 125A 15kA
Schneider Electric
3.535.000 VND
2.165.188 VND
Mua ngay
MCB 3P 100A 15kA
A9N18469
MCB 3P 100A 15kA
Schneider Electric
3.479.000 VND
2.130.888 VND
Mua ngay
MCB 3P 80A 15kA
A9N18468
MCB 3P 80A 15kA
Schneider Electric
3.311.000 VND
2.027.988 VND
Mua ngay
MCB 3P 63A 15kA
A9N18467
MCB 3P 63A 15kA
Schneider Electric
3.208.000 VND
1.964.900 VND
Mua ngay
MCB 2P 125A 15kA
A9N18459
MCB 2P 125A 15kA
Schneider Electric
2.478.000 VND
1.517.775 VND
Mua ngay
MCB 2P 100A 15kA
A9N18458
MCB 2P 100A 15kA
Schneider Electric
2.308.000 VND
1.413.650 VND
Mua ngay
MCB 2P 80A 15kA
A9N18457
MCB 2P 80A 15kA
Schneider Electric
2.139.000 VND
1.310.138 VND
Mua ngay
MCB 2P 63A 15kA
A9N18456
MCB 2P 63A 15kA
Schneider Electric
2.063.000 VND
1.263.588 VND
Mua ngay
MCB 1P 125A 15kA
A9N18448
MCB 1P 125A 15kA
Schneider Electric
1.203.000 VND
736.838 VND
Mua ngay
MCB 1P 100A 15kA
A9N18447
MCB 1P 100A 15kA
Schneider Electric
1.126.000 VND
689.675 VND
Mua ngay
MCB 1P 80A 15kA
A9N18446
MCB 1P 80A 15kA
Schneider Electric
1.048.000 VND
641.900 VND
Mua ngay
MCB 1P 63A 15kA
A9N18445
MCB 1P 63A 15kA
Schneider Electric
977.000 VND
598.413 VND
Mua ngay
MCB 4P 125A 10kA
A9N18376
MCB 4P 125A 10kA
Schneider Electric
4.427.000 VND
2.711.538 VND
Mua ngay
MCB 4P 100A 10kA
A9N18374
MCB 4P 100A 10kA
Schneider Electric
4.165.000 VND
2.551.063 VND
Mua ngay
MCB 4P 80A 10kA
A9N18372
MCB 4P 80A 10kA
Schneider Electric
4.045.000 VND
2.477.563 VND
Mua ngay
MCB 4P 63A 10kA
A9N18371
MCB 4P 63A 10kA
Schneider Electric
4.002.000 VND
2.451.225 VND
Mua ngay
MCB 3P 125A 10kA
A9N18369
MCB 3P 125A 10kA
Schneider Electric
3.434.000 VND
2.103.325 VND
Mua ngay
MCB 3P 100A 10kA
A9N18367
MCB 3P 100A 10kA
Schneider Electric
3.377.000 VND
2.068.413 VND
Mua ngay
MCB 3P 80A 10kA
A9N18365
MCB 3P 80A 10kA
Schneider Electric
3.215.000 VND
1.969.188 VND
Mua ngay
MCB 3P 63A 10kA
A9N18364
MCB 3P 63A 10kA
Schneider Electric
3.115.000 VND
1.907.938 VND
Mua ngay
MCB 2P 125A 10kA
A9N18363
MCB 2P 125A 10kA
Schneider Electric
2.406.000 VND
1.473.675 VND
Mua ngay
MCB 2P 100A 10kA
A9N18362
MCB 2P 100A 10kA
Schneider Electric
2.241.000 VND
1.372.613 VND
Mua ngay
MCB 2P 80A 10kA
A9N18361
MCB 2P 80A 10kA
Schneider Electric
2.079.000 VND
1.273.388 VND
Mua ngay
MCB 2P 63A 10kA
A9N18360
MCB 2P 63A 10kA
Schneider Electric
2.002.000 VND
1.226.225 VND
Mua ngay
MCB 1P 125A 10kA
A9N18359
MCB 1P 125A 10kA
Schneider Electric
1.169.000 VND
716.013 VND
Mua ngay
MCB 1P 100A 10kA
A9N18358
MCB 1P 100A 10kA
Schneider Electric
1.093.000 VND
669.463 VND
Mua ngay