ACB và phụ kiện (53)
Khóa liên động 3-way (3 ACB)
3-WAY
Khóa liên động 3-way (3 ACB)
LS
15.000.000 VND
10.800.000 VND
Mua ngay
Khóa liên động 2-way (2 ACB)
2-WAY
Khóa liên động 2-way (2 ACB)
LS
8.000.000 VND
5.760.000 VND
Mua ngay
Cuộn mở - ACB
SHT-ACB
Cuộn mở - ACB
LS
1.000.000 VND
720.000 VND
Mua ngay
UDC: UVT Time Delay Controller
UVT+UDC
UDC: UVT Time Delay Controller
LS
2.200.000 VND
1.584.000 VND
Mua ngay
UVT coil
UVT-COIL
UVT coil
LS
2.100.000 VND
1.512.000 VND
Mua ngay
ACB 4P - 6300A - 120kA
AS-63G4-63A
ACB 4P - 6300A - 120kA
LS
375.000.000 VND
270.000.000 VND
Mua ngay
ACB 4P - 5000A - 100kA
AS-50F4-50A
ACB 4P - 5000A - 100kA
LS
300.000.000 VND
216.000.000 VND
Mua ngay
ACB 4P - 4000A - 100kA
AS-40F4-40A
ACB 4P - 4000A - 100kA
LS
265.000.000 VND
190.800.000 VND
Mua ngay
ACB 4P - 4000A - 85kA
AS-40E4-40A
ACB 4P - 4000A - 85kA
LS
212.000.000 VND
152.640.000 VND
Mua ngay
ACB 4P - 3200A - 85kA
AS-32E4-32A
ACB 4P - 3200A - 85kA
LS
130.000.000 VND
93.600.000 VND
Mua ngay
ACB 4P - 2500A - 85kA
AS-25E4-25A
ACB 4P - 2500A - 85kA
LS
105.000.000 VND
75.600.000 VND
Mua ngay
ACB 4P - 2000A - 85kA
AS-20E4-20A
ACB 4P - 2000A - 85kA
LS
88.000.000 VND
63.360.000 VND
Mua ngay
ACB 4P - 1600A - 65kA
AN-16D4-16A
ACB 4P - 1600A - 65kA
LS
70.000.000 VND
50.400.000 VND
Mua ngay
ACB 4P - 1250A - 65kA
AN-13D4-13A
ACB 4P - 1250A - 65kA
LS
69.000.000 VND
49.680.000 VND
Mua ngay
ACB 4P - 1000A - 65kA
AN-10D4-10A
ACB 4P - 1000A - 65kA
LS
67.000.000 VND
48.240.000 VND
Mua ngay
ACB 4P - 800A - 65kA
AN-08D4-08A
ACB 4P - 800A - 65kA
LS
64.000.000 VND
46.080.000 VND
Mua ngay
ACB 4P - 630A - 65kA
AN-06D4-06A
ACB 4P - 630A - 65kA
LS
62.000.000 VND
44.640.000 VND
Mua ngay
ACB 3P - 6300A - 120kA
AS-63G3-63A
ACB 3P - 6300A - 120kA
LS
315.000.000 VND
226.800.000 VND
Mua ngay
ACB 3P - 5000A - 100kA
AS-50F3-50A
ACB 3P - 5000A - 100kA
LS
190.000.000 VND
136.800.000 VND
Mua ngay
ACB 3P - 4000A - 100kA
AS-40F3-40A
ACB 3P - 4000A - 100kA
LS
185.000.000 VND
133.200.000 VND
Mua ngay
ACB 3P - 4000A - 85kA
AS-40E3-40A
ACB 3P - 4000A - 85kA
LS
170.000.000 VND
122.400.000 VND
Mua ngay
ACB 3P - 3200A - 85kA
AS-32E3-32A
ACB 3P - 3200A - 85kA
LS
112.000.000 VND
80.640.000 VND
Mua ngay
ACB 3P - 2500A - 85kA
AS-25E3-25A
ACB 3P - 2500A - 85kA
LS
93.000.000 VND
66.960.000 VND
Mua ngay
ACB 3P - 2000A - 85kA
AS-20E3-20A
ACB 3P - 2000A - 85kA
LS
74.000.000 VND
53.280.000 VND
Mua ngay
ACB 3P - 1600A - 65kA
AN-16D3-16A
ACB 3P - 1600A - 65kA
LS
64.000.000 VND
46.080.000 VND
Mua ngay
ACB 3P - 1250A - 65kA
AN-13D3-13A
ACB 3P - 1250A - 65kA
LS
63.000.000 VND
45.360.000 VND
Mua ngay
ACB 3P - 1000A - 65kA
AN-10D3-10A
ACB 3P - 1000A - 65kA
LS
62.000.000 VND
44.640.000 VND
Mua ngay
ACB 3P - 800A - 65kA
AN-08D3-08A
ACB 3P - 800A - 65kA
LS
61.000.000 VND
43.920.000 VND
Mua ngay
ACB 3P - 630A - 65kA
AN-06D3-06A
ACB 3P - 630A - 65kA
LS
60.000.000 VND
43.200.000 VND
Mua ngay
ACB 4P - 6300A - 120kA
AS-63G4-63H
ACB 4P - 6300A - 120kA
LS
350.000.000 VND
252.000.000 VND
Mua ngay